Zmluvy, faktúry, objednávky

Č. dok. Zverejnené Predmet Dodávateľ Suma DPH Detaily
24VF0109 10.06.2024 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 4315.36 Ano Detaily
8471032740 10.06.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 35.05 Ano Detaily
240100141 05.06.2024 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 225.29 Ano Detaily
8350571210 04.06.2024 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 39.84 Ano Detaily
20240085 03.06.2024 všeobecný materiál WAMA enviromental solutions s.r.o. 571.44 Ano Detaily
DIV336804 03.06.2024 popl. za vývoz kontajnera KRONOSPAN, s.r.o. 60.00 Ano Detaily
0024002572 03.06.2024 PHM REAL-K, s.r.o. 4382.84 Ano Detaily
2024033 03.06.2024 jarná výsadba Ing. Attila Madarász - Madplant Garden 6720.00 Ano Detaily
241130 31.05.2024 všeobecný materiál PYROKOM spol. s.r.o. 132.59 Ano Detaily
20240081 31.05.2024 autosúčiastky WAMA enviromental solutions s.r.o. 3983.04 Ano Detaily
240168 31.05.2024 OOPP MOVER s.r.o. 140.93 Ano Detaily
00073 31.05.2024 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 379.35 Ano Detaily
00072 31.05.2024 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 178.85 Ano Detaily
20240339 30.05.2024 všeobecný materiál PRIMERA s.r.o. 3166.16 Ano Detaily
6122319 30.05.2024 autosúčiastky SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 440.52 Ano Detaily
240070 29.05.2024 autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 4780.30 Ano Detaily
064052024 29.05.2024 autosúčiastky REDOX SERVICES, s.r.o. 94.80 Ano Detaily
240067 28.05.2024 právne poradenstvo Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Magyerka, sro 800.00 Ano Detaily
20240307 28.05.2024 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2410112789 27.05.2024 všeobecný materiál EURO-VAT AUTODIELY, spol. s.r.o. 21.50 Ano Detaily
051052024 23.05.2024 autosúčiastky REDOX SERVICES, s.r.o. 98.88 Ano Detaily
2024044 22.05.2024 všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 40.30 Ano Detaily
2776244514 22.05.2024 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 123.89 Ano Detaily
2100023524 20.05.2024 vydanie povolenia na používani Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Brati 120.00 Ano Detaily
DIV336695 17.05.2024 popl. za vývoz kontajnera KRONOSPAN, s.r.o. 1680.00 Ano Detaily
0024002307 16.05.2024 PHM REAL-K, s.r.o. 2073.29 Ano Detaily
240100235 14.05.2024 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 170.60 Ano Detaily
202417 14.05.2024 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 69.60 Ano Detaily
8471025719 10.05.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.58 Ano Detaily
24VF0081 09.05.2024 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 4665.23 Ano Detaily
240652 06.05.2024 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
132716104 06.05.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
20240043 06.05.2024 autosúčiastky B-TREND s.r.o. 458.99 Ano Detaily
8348778398 06.05.2024 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 39.84 Ano Detaily
2024100028 06.05.2024 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 292.34 Ano Detaily
132718015 06.05.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
132716107 06.05.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
132716108 06.05.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
132719034 06.05.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
132722883 06.05.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.00 Ano Detaily
20232075 06.05.2024 Spotreba energie SBA - B&T GROUP, s.r.o. 4410.83 Ano Detaily
16608 06.05.2024 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 2243.00 Ano Detaily
16608 06.05.2024 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 132.00 Ano Detaily
132718016 06.05.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
0024002018 05.05.2024 PHM REAL-K, s.r.o. 4392.51 Ano Detaily
240100109 05.05.2024 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 203.67 Ano Detaily
20240775 05.05.2024 všeobecný materiál Hakom, s.r.o. 432.00 Ano Detaily
240100219 03.05.2024 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 72.96 Ano Detaily
FV240349 03.05.2024 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 2208.00 Ano Detaily
2242045 02.05.2024 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 262.00 Ano Detaily
1020240471 02.05.2024 zber, zneškodnenie, odvoz odpa ARGUSS, s.r.o. 320.64 Ano Detaily
00063 30.04.2024 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 534.75 Ano Detaily
00064 30.04.2024 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 131.05 Ano Detaily
2460200363 29.04.2024 autosúčiastky HRIADEĽ, spol. s.r.o. 750.36 Ano Detaily
12405392 29.04.2024 všeobecný materiál Marián Šupa 58.04 Ano Detaily
202412112 29.04.2024 všeobecný materiál VLan s.r.o. 16.00 Ano Detaily
20240256 28.04.2024 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
202414 25.04.2024 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 69.60 Ano Detaily
240054 25.04.2024 kontrola a čistenie komínov Vojtech Horváth - kominár 120.00 Ano Detaily
2771645135 22.04.2024 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 124.36 Ano Detaily
2241663 19.04.2024 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 169.90 Ano Detaily
2024038 17.04.2024 oprava na mieste Peter Földesi 50.00 Ano Detaily
FVZTM12401461 16.04.2024 všeobecný materiál IBO s.r.o. 174.00 Ano Detaily
240806 16.04.2024 kontrola požiarnych hydrantov PYROKOM spol. s.r.o. 380.21 Ano Detaily
0024001754 16.04.2024 PHM REAL-K, s.r.o. 3176.26 Ano Detaily
12404265 16.04.2024 všeobecný materiál Marián Šupa 176.28 Ano Detaily
8471019085 11.04.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 41.15 Ano Detaily
12403875 11.04.2024 všeobecný materiál Marián Šupa 20.06 Ano Detaily
240626 10.04.2024 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
24VF0078 09.04.2024 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 3017.16 Ano Detaily
240554 08.04.2024 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
8346978557 05.04.2024 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 39.84 Ano Detaily
KT-24-001500 05.04.2024 kompost Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 360.00 Ano Detaily
2024880361 04.04.2024 všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 6156.50 Ano Detaily
16608 04.04.2024 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 132.00 Ano Detaily
SPF24414250 04.04.2024 drobný dlhodobý hmotný majetok B2B Partner s.r.o. 436.80 Ano Detaily
20232075 04.04.2024 Spotreba energie SBA - B&T GROUP, s.r.o. 4410.83 Ano Detaily
16608 04.04.2024 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 2243.00 Ano Detaily
16608 04.04.2024 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 50.00 Ano Detaily
132722883 04.04.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.00 Ano Detaily
132719034 04.04.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
132716104 04.04.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
132718016 04.04.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
132718015 04.04.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
132716107 04.04.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
132716108 04.04.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
2024026 03.04.2024 všeobecný materiál František BAGITA-AMIGA Kolárovo 686.19 Ano Detaily
240100151 03.04.2024 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 364.25 Ano Detaily
2024100021 03.04.2024 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 261.78 Ano Detaily
2024004 02.04.2024 všeobecný materiál Ján Spányik - SPANTEX 2309.99 Ano Detaily
240100078 02.04.2024 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 220.20 Ano Detaily
0024001458 02.04.2024 PHM REAL-K, s.r.o. 4020.31 Ano Detaily
20240092 01.04.2024 bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Ano Detaily
20240203 28.03.2024 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
GA-2024-98 28.03.2024 všeobecný materiál Gerencsér Attila E.V 58.73 Ano Detaily
20240029 28.03.2024 autosúčiastky B-TREND s.r.o. 689.84 Ano Detaily
2411400904 28.03.2024 všeobecný materiál BELUMI PUMPY, s.r.o. 622.34 Ano Detaily
2460200257 28.03.2024 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 130.14 Ano Detaily
6121807 27.03.2024 autosúčiastky SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 263.80 Ano Detaily
2241314 27.03.2024 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 53.95 Ano Detaily
00047 26.03.2024 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 259.55 Ano Detaily
00046 26.03.2024 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 269.00 Ano Detaily
20240178 26.03.2024 všeobecný materiál PRIMERA s.r.o. 2924.02 Ano Detaily
20240043 25.03.2024 všeobecný materiál BA-MY-STAV s.r.o. 762.90 Ano Detaily
2767050263 22.03.2024 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 124.16 Ano Detaily
2070178901 22.03.2024 poplatok za prevod vlastníctva ČSOB Leasing, a.s. 60.00 Ano Detaily
1020240050 20.03.2024 drobný dlhodobý hmotný majetok furbify s.r.o. 146.00 Ano Detaily
1020240049 19.03.2024 kancelárske potreby furbify s.r.o. 108.00 Ano Detaily
0024001198 18.03.2024 PHM REAL-K, s.r.o. 2979.62 Ano Detaily
FV240212 15.03.2024 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 2304.00 Ano Detaily
240085 15.03.2024 OOPP MOVER s.r.o. 2479.00 Ano Detaily
1310400014 15.03.2024 havarijné poistenie Mesto Kolárovo 222.85 Ano Detaily
2024040 14.03.2024 všeobecný materiál KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 592.80 Ano Detaily
00032 14.03.2024 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 324.39 Ano Detaily
5022403719 14.03.2024 ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 228.00 Ano Detaily
1241717 13.03.2024 aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 414.00 Ano Detaily
202408 11.03.2024 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 139.20 Ano Detaily
VF2024/05 11.03.2024 autosúčiastky Pavel Geiler mechanik-opravár 570.00 Ano Detaily
6121491 11.03.2024 autosúčiastky SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 341.23 Ano Detaily
8471012602 11.03.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.48 Ano Detaily
132718015 08.03.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
16608 08.03.2024 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 2243.00 Ano Detaily
16608 08.03.2024 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 50.00 Ano Detaily
132718016 08.03.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
132716107 08.03.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
132716108 08.03.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
132719034 08.03.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
132722883 08.03.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.00 Ano Detaily
132716104 08.03.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
20232075 08.03.2024 Spotreba energie SBA - B&T GROUP, s.r.o. 4410.83 Ano Detaily
2240986 08.03.2024 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 116.15 Ano Detaily
240438 07.03.2024 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
12402075 07.03.2024 všeobecný materiál Marián Šupa 165.66 Ano Detaily
24VF0030 07.03.2024 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 3584.89 Ano Detaily
20240327 05.03.2024 všeobecný materiál Hakom, s.r.o. 187.20 Ano Detaily
2024100012 05.03.2024 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 520.86 Ano Detaily
8345185826 05.03.2024 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 39.84 Ano Detaily
94030013 05.03.2024 spracovanie rozpočítania nákla TECHEM spol. s.r.o. 87.91 Ano Detaily
9672400911 05.03.2024 Oleje, mazadlá, autosúčiastky Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o. 1084.32 Ano Detaily
6121851 04.03.2024 autosúčiastky SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 32.16 Ano Detaily
2024003 04.03.2024 všeobecný materiál KOLPLAST s.r.o. 675.00 Ano Detaily
1240294876 04.03.2024 navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50.00 Ano Detaily
240064 04.03.2024 OOPP MOVER s.r.o. 165.22 Ano Detaily
077022024 01.03.2024 autosúčiastky REDOX SERVICES, s.r.o. 156.00 Ano Detaily
240100043 01.03.2024 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 203.78 Ano Detaily
00030 01.03.2024 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 237.95 Ano Detaily
00029 01.03.2024 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 140.20 Ano Detaily
2240863 01.03.2024 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 99.10 Ano Detaily
2240862 01.03.2024 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 100.05 Ano Detaily
0024000907 01.03.2024 PHM REAL-K, s.r.o. 3593.27 Ano Detaily
2024012 29.02.2024 všeobecný materiál František BAGITA-AMIGA Kolárovo 2119.71 Ano Detaily
20240066 28.02.2024 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2024030 27.02.2024 autosúčiastky KONNEX s.r.o. 3196.36 Ano Detaily
2024880183 27.02.2024 všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 5203.40 Ano Detaily
2460200092 23.02.2024 autosúčiastky HRIADEĽ, spol. s.r.o. 3420.23 Ano Detaily
4019124471 22.02.2024 všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 120.30 Ano Detaily
2762457578 22.02.2024 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 123.92 Ano Detaily
2240642 19.02.2024 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 452.00 Ano Detaily
5613101662 19.02.2024 servis NCH SLOVAKIA s.r.o. 200.30 Ano Detaily
0024000647 16.02.2024 PHM REAL-K, s.r.o. 2166.24 Ano Detaily
202406 15.02.2024 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 69.60 Ano Detaily
2024001 13.02.2024 všeobecný materiál KOLPLAST s.r.o. 950.00 Ano Detaily
8471004466 12.02.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.86 Ano Detaily
2024V0001 12.02.2024 všeobecný materiál Eva Igarová - VIVIEN 369.60 Ano Detaily
240058 12.02.2024 vybudovanie ver. osvetlenia UNITEL s.r.o. 9894.00 Ano Detaily
20240019 12.02.2024 advokátske práce JUDr. Ildikó Bory, notár 204.00 Ano Detaily
162057 09.02.2024 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 3216.32 Ano Detaily
12400989 09.02.2024 všeobecný materiál Marián Šupa 82.98 Ano Detaily
3/2024 09.02.2024 oprava elektroinštalácie Bc. Robert Antal 150.00 Ano Detaily
240412 08.02.2024 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
1020240024 08.02.2024 webhosting. doména furbify s.r.o. 96.00 Ano Detaily
2024014 08.02.2024 oprava na mieste Peter Földesi 100.00 Ano Detaily
20240009 08.02.2024 overenie WAMA enviromental solutions s.r.o. 391.66 Ano Detaily
2024009 07.02.2024 drobný dlhodobý hmotný majetok Viktor Priškin - NÁBYTOK A BYTOVÉ DOPLNKY 5289.91 Ano Detaily
240226 07.02.2024 všeobecný materiál CHROME s.r.o. 135.60 Ano Detaily
1316400005 07.02.2024 havarijné poistenie Mesto Kolárovo 222.35 Ano Detaily
22402709 07.02.2024 aktuálizácia programov MRP-COMPANY, spol. s.r.o. 113.00 Ano Detaily
240100021 06.02.2024 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 174.70 Ano Detaily
20240007 06.02.2024 všeobecný materiál B-TREND s.r.o. 825.34 Ano Detaily
FV240082 06.02.2024 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 2304.00 Ano Detaily
8343394826 05.02.2024 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 43.82 Ano Detaily
132718015 05.02.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
132716107 05.02.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
132716108 05.02.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
132719034 05.02.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
132722883 05.02.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.00 Ano Detaily
16608 05.02.2024 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 50.00 Ano Detaily
16608 05.02.2024 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 2243.00 Ano Detaily
132716104 05.02.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
240353 04.02.2024 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
SC2023/555 02.02.2024 Spotreba energie SBA - B&T GROUP, s.r.o. 4410.83 Ano Detaily
240012 02.02.2024 oprava bojlera Tóth Zoltán 76.00 Ano Detaily
2024100004 02.02.2024 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 540.16 Ano Detaily
00006 02.02.2024 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 479.20 Ano Detaily
00007 02.02.2024 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 254.30 Ano Detaily
FV20240083 01.02.2024 autosúčiastky HYCA s.r.o. 307.20 Ano Detaily
20232075 01.02.2024 administratívne práce Ing. Róbert Novák 200.00 Ano Detaily
0024000355 31.01.2024 PHM REAL-K, s.r.o. 3774.35 Ano Detaily
2240393 31.01.2024 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 342.05 Ano Detaily
240103 30.01.2024 oprava HP PYROKOM spol. s.r.o. 21.36 Ano Detaily
12400568 30.01.2024 všeobecný materiál Marián Šupa 30.60 Ano Detaily
17/2024 30.01.2024 kremácia DEMONE s.r.o. 1100.00 Ano Detaily
2400009 29.01.2024 všeobecný materiál FERRO 3000 s.r.o. 287.99 Ano Detaily
20240007 28.01.2024 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
1318400003 26.01.2024 záloha za elektrinu Mesto Kolárovo 91.84 Ano Detaily
1317400004 26.01.2024 záloha za elektrinu Mesto Kolárovo 63.00 Ano Detaily
2757872318 22.01.2024 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 124.31 Ano Detaily
20240001 18.01.2024 drobný dlhodobý hmotný majetok WAMA enviromental solutions s.r.o. 174.00 Ano Detaily
240004 17.01.2024 revízie REVIZIE TI s.r.o. 347.36 Ano Detaily
20232075 16.01.2024 Spotreba energie SBA - B&T GROUP, s.r.o. 442.74 Ano Detaily
0024000089 16.01.2024 PHM REAL-K, s.r.o. 1831.29 Ano Detaily
8371085864 15.01.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 41.15 Ano Detaily
202338109 15.01.2024 spracovanie kompozitov NATUR-PACK, a.s. 756.00 Ano Detaily
240288 12.01.2024 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
162030 11.01.2024 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 4142.17 Ano Detaily
2240073 11.01.2024 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 251.40 Ano Detaily
FV240003 08.01.2024 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 2016.00 Ano Detaily
2337102434 05.01.2024 všeobecný materiál VEREX-ELTO, a.s. 373.80 Ano Detaily
6121032 05.01.2024 autosúčiastky SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 42.01 Ano Detaily
240038 05.01.2024 školenie ITAK s.r.o. 66.00 Ano Detaily
8341605901 04.01.2024 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 43.82 Ano Detaily
16608 04.01.2024 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 50.00 Ano Detaily
132716104 04.01.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
132722883 04.01.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.00 Ano Detaily
132719034 04.01.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
132716108 04.01.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
132716107 04.01.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
132718015 04.01.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
132718016 04.01.2024 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
16608 03.01.2024 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 2243.00 Ano Detaily
20232075 03.01.2024 Spotreba energie SBA - B&T GROUP, s.r.o. 4410.83 Ano Detaily
20240021 02.01.2024 bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Ano Detaily
00211 02.01.2024 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 324.80 Ano Detaily
0023006662 02.01.2024 PHM REAL-K, s.r.o. 2551.83 Ano Detaily
6862092203 28.12.2023 nájom oceľovej fľaše Messer Tatragas, spol. s.r.o. 162.68 Ano Detaily
20230982 28.12.2023 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2023130591 28.12.2023 servisná prehliadka MAGNUM Co., s.r.o. 104.50 Ano Detaily
20230638 28.12.2023 všeobecný materiál PRIMERA s.r.o. 179.93 Ano Detaily
230100342 28.12.2023 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 42.20 Ano Detaily
20230104 28.12.2023 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 25.87 Ano Detaily
2753299391 22.12.2023 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 123.94 Ano Detaily
2300117 22.12.2023 svetelná tabuľa Norbert Fitos N-DESIGN 1032.00 Ano Detaily
2300116 22.12.2023 tabule Norbert Fitos N-DESIGN 689.04 Ano Detaily
230177 21.12.2023 autosúčiastky VIA spol. s.r.o. 984.00 Ano Detaily
6120972 21.12.2023 autosúčiastky SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 112.17 Ano Detaily
20230465 21.12.2023 OOPP MOVER s.r.o. 1265.53 Ano Detaily
FPT12002-23-036103 20.12.2023 všeobecný materiál Mountfield SK, s.r.o. 477.30 Ano Detaily
2235651 20.12.2023 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 50.90 Ano Detaily
2360201580 19.12.2023 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 1261.32 Ano Detaily
231232898 19.12.2023 všeobecný materiál AGROSERVIS spol. s.r.o. 781.38 Ano Detaily
1020230136 19.12.2023 kancelárske potreby furbify s.r.o. 135.00 Ano Detaily
0023006399 18.12.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 3295.66 Ano Detaily
00185 18.12.2023 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 420.10 Ano Detaily
084/12-2023 15.12.2023 revízie Bc. Tibor TAKÁCS - ŠERPP 120.00 Ano Detaily
2023414737 14.12.2023 vykonanie opakovanej úradnej s Technická inšpekcia, a.s. 408.00 Ano Detaily
603230259 14.12.2023 autosúčiastky HANES Slovakia, s.r.o. 421.08 Ano Detaily
230227 14.12.2023 autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 554.30 Ano Detaily
20234409 13.12.2023 všeobecný materiál CHROME s.r.o. 6.60 Ano Detaily
3623256581 13.12.2023 všeobecný materiál ELEKTROSPED, a.s. 418.20 Ano Detaily
231804 09.12.2023 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
23377102262 08.12.2023 všeobecný materiál VEREX-ELTO, a.s. 1254.96 Ano Detaily
FV23012487 08.12.2023 administratívny poplatok UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 108.00 Ano Detaily
9032984 08.12.2023 predajná cena - ukončenie LZ UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 1.00 Ano Detaily
12316120 08.12.2023 všeobecný materiál Marián Šupa 545.10 Ano Detaily
FV230925 08.12.2023 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 2053.20 Ano Detaily
20230121 07.12.2023 čipovanie odpadových nádob WAMA enviromental solutions s.r.o. 3750.00 Ano Detaily
202346 07.12.2023 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 66.00 Ano Detaily
9231139 06.12.2023 doplnenie programu TOPSET Solutions s.r.o. 24.00 Ano Detaily
002 06.12.2023 výmena opraveného motora Marek Šaróka 1200.00 Ano Detaily
2023881430 06.12.2023 všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 138.00 Ano Detaily
231715 05.12.2023 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
20230740 04.12.2023 všeobecný materiál GUTTE s.r.o. 54.00 Ano Detaily
20230145 04.12.2023 autosúčiastky B-TREND s.r.o. 653.00 Ano Detaily
8339812705 04.12.2023 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 43.82 Ano Detaily
12555 04.12.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 58.00 Ano Detaily
SC2023/555 04.12.2023 Spotreba energie SBA - B&T GROUP, s.r.o. 366.02 Ano Detaily
132718016 04.12.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
132718015 04.12.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
132716107 04.12.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
132716108 04.12.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
132719034 04.12.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
132722883 04.12.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.00 Ano Detaily
12554 04.12.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 2936.00 Ano Detaily
132716104 04.12.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
20234334 04.12.2023 všeobecný materiál CHROME s.r.o. 241.70 Ano Detaily
0023006093 01.12.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 4342.91 Ano Detaily
230100322 01.12.2023 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 474.80 Ano Detaily
00181 01.12.2023 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 177.65 Ano Detaily
00180 01.12.2023 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 139.05 Ano Detaily
4480837943 01.12.2023 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 4745.60 Ano Detaily
GA-2023-639 29.11.2023 všeobecný materiál Gerencsér Attila E.V 309.14 Ano Detaily
20230095 29.11.2023 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 92.14 Ano Detaily
20230843 28.11.2023 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
10230625 28.11.2023 odborná skúška IVCSO, s.r.o. 72.00 Ano Detaily
6120784 28.11.2023 autosúčiastky SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 712.80 Ano Detaily
231392443 27.11.2023 všeobecný materiál Donoci s.r.o. 43.40 Ano Detaily
2301586 23.11.2023 všeobecný materiál KARTELL SPOL. S.R.O. 17.16 Ano Detaily
2235129 23.11.2023 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 337.90 Ano Detaily
FV230877 23.11.2023 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 2016.00 Ano Detaily
2300523 23.11.2023 drobný dlhodobý hmotný majetok FERRO 3000 s.r.o. 799.97 Ano Detaily
2748731124 22.11.2023 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 124.09 Ano Detaily
0197612617 22.11.2023 mesačná splátka Orange Slovensko a.s. 19.48 Ano Detaily
1547/2023/SK 20.11.2023 elektronická vizitka ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. k. 99.00 Ano Detaily
GA-2023-628 17.11.2023 všeobecný materiál Gerencsér Attila E.V 43.85 Ano Detaily
1310300114 16.11.2023 záloha za elektrinu Mesto Kolárovo 89.44 Ano Detaily
0023005778 16.11.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 2767.78 Ano Detaily
230016 16.11.2023 kancelárske potreby Ladislav Lőrincz 207.20 Ano Detaily
202343 14.11.2023 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 66.00 Ano Detaily
20230581 14.11.2023 všeobecný materiál PRIMERA s.r.o. 1035.95 Ano Detaily
230841 14.11.2023 vybudovanie ver. osvetlenia UNITEL s.r.o. 7637.26 Ano Detaily
8371072257 13.11.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 47.24 Ano Detaily
161974 13.11.2023 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 2428.38 Ano Detaily
161973 13.11.2023 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 2808.19 Ano Detaily
2132307307 13.11.2023 vytýčenie sietí Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 353.95 Ano Detaily
1318300093 13.11.2023 záloha za elektrinu Mesto Kolárovo 91.84 Ano Detaily
2023881280 13.11.2023 všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 326.00 Ano Detaily
231700 10.11.2023 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
2023131 08.11.2023 všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 59.40 Ano Detaily
12315212 08.11.2023 všeobecný materiál Marián Šupa 56.16 Ano Detaily
20230677 07.11.2023 všeobecný materiál GUTTE s.r.o. 94.80 Ano Detaily
8338028798 06.11.2023 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 43.82 Ano Detaily
20230137 06.11.2023 všeobecný materiál B-TREND s.r.o. 590.02 Ano Detaily
2023053 06.11.2023 všeobecný materiál František BAGITA-AMIGA Kolárovo 605.00 Ano Detaily
2023054 06.11.2023 všeobecný materiál František BAGITA-AMIGA Kolárovo 2045.05 Ano Detaily
231572 06.11.2023 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
230100298 03.11.2023 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 491.85 Ano Detaily
202340 03.11.2023 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 66.00 Ano Detaily
94100248 03.11.2023 dodávka a montáž PRVN TECHEM spol. s.r.o. 358.95 Ano Detaily
20230090 03.11.2023 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 346.69 Ano Detaily
12554 03.11.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 2936.00 Ano Detaily
20232075 03.11.2023 Spotreba energie SBA - B&T GROUP, s.r.o. 366.02 Ano Detaily
12555 03.11.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 58.00 Ano Detaily
132716104 03.11.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
132722883 03.11.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.00 Ano Detaily
132719034 03.11.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
132716108 03.11.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
132716107 03.11.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
132718015 03.11.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
132718016 03.11.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
0023005473 02.11.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 4672.76 Ano Detaily
4414787517 02.11.2023 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 3480.50 Ano Detaily
8051729070025 31.10.2023 splnomocnenie Slovenská pošta, a.s. 5.00 Ano Detaily
2337101998 31.10.2023 všeobecný materiál VEREX-ELTO, a.s. 9472.49 Ano Detaily
2337101999 31.10.2023 všeobecný materiál VEREX-ELTO, a.s. 8913.50 Ano Detaily
00165 31.10.2023 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 98.15 Ano Detaily
00164 31.10.2023 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 227.00 Ano Detaily
2023168 31.10.2023 všeobecný materiál PTS - BETON, spol. s.r.o. 38.40 Ano Detaily
068/10-2023 30.10.2023 revízie Bc. Tibor TAKÁCS - ŠERPP 160.00 Ano Detaily
20230787 28.10.2023 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
31-33-231231 27.10.2023 oprava motorových vozidiel TERRASTROJ spol. s.r.o. 1181.89 Ano Detaily
7023631081 26.10.2023 vytýčenie vodovodného potrubia Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 119.95 Ano Detaily
7023631089 26.10.2023 výmena združeného meradla-vodo Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 172.06 Ano Detaily
2023881182 26.10.2023 všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 831.40 Ano Detaily
202300319 26.10.2023 všeobecný materiál Ferdinand Ferenczi - "GALANT" 257.89 Ano Detaily
2234694 26.10.2023 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 461.15 Ano Detaily
2234597 25.10.2023 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 269.60 Ano Detaily
230781 24.10.2023 vybudovanie ver. osvetlenia UNITEL s.r.o. 2289.55 Ano Detaily
2023010725 24.10.2023 všeobecný materiál Pema com, s.r.o. 5514.48 Ano Detaily
230100666 23.10.2023 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 23.11 Ano Detaily
2301429 23.10.2023 autosúčiastky KARTELL SPOL. S.R.O. 159.96 Ano Detaily
2744167154 22.10.2023 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 134.75 Ano Detaily
0197612617 22.10.2023 mesačná splátka Orange Slovensko a.s. 19.48 Ano Detaily
230722 19.10.2023 búranie betónu UNITEL s.r.o. 216.00 Ano Detaily
3326011018 17.10.2023 školenie Agentúra PRO s.r.o. 58.00 Ano Detaily
7/2023 17.10.2023 oprava motorových vozidiel Bc. Robert Antal 420.00 Ano Detaily
0023005201 16.10.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 3314.47 Ano Detaily
12314203 16.10.2023 všeobecný materiál Marián Šupa 23.00 Ano Detaily
1202310830 16.10.2023 kancelárske potreby Z+M servis a.s. 67.58 Ano Detaily
FV2317101539 14.10.2023 všeobecný materiál HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 599.15 Ano Detaily
GA-2023-579 13.10.2023 všeobecný materiál Gerencsér Attila E.V 508.01 Ano Detaily
FV230767 12.10.2023 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1915.20 Ano Detaily
161967 10.10.2023 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 1903.21 Ano Detaily
8371064480 10.10.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 41.15 Ano Detaily
230167 10.10.2023 autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 589.80 Ano Detaily
231546 10.10.2023 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
161944 06.10.2023 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 2223.44 Ano Detaily
202335 06.10.2023 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 66.00 Ano Detaily
00148 04.10.2023 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 111.20 Ano Detaily
00147 04.10.2023 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 221.30 Ano Detaily
8336253013 04.10.2023 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 43.82 Ano Detaily
20230119 04.10.2023 autosúčiastky B-TREND s.r.o. 873.08 Ano Detaily
230100259 04.10.2023 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 239.93 Ano Detaily
12313831 04.10.2023 všeobecný materiál Marián Šupa 59.22 Ano Detaily
20232075 04.10.2023 Spotreba energie SBA - B&T GROUP, s.r.o. 366.02 Ano Detaily
132722883 04.10.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.00 Ano Detaily
132719034 04.10.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
132716108 04.10.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
132716107 04.10.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
132718015 04.10.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
132716104 04.10.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
132718016 04.10.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
12554 04.10.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 2936.00 Ano Detaily
12555 04.10.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 58.00 Ano Detaily
231473 04.10.2023 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
0023004900 02.10.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 3481.83 Ano Detaily
4464911763 02.10.2023 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 1433.80 Ano Detaily
20230202 01.10.2023 bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Ano Detaily
1957094742 30.09.2023 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 1.00 Ano Detaily
1957094741 30.09.2023 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 13.30 Ano Detaily
20230731 28.09.2023 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2023102 25.09.2023 všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 382.10 Ano Detaily
FV230704 21.09.2023 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 2016.00 Ano Detaily
12313159 19.09.2023 všeobecný materiál Marián Šupa 47.42 Ano Detaily
0023004632 18.09.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 3121.35 Ano Detaily
230100587 12.09.2023 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 651.16 Ano Detaily
2233948 12.09.2023 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 161.21 Ano Detaily
8371056237 11.09.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 35.05 Ano Detaily
2023010589 11.09.2023 všeobecný materiál Pema com, s.r.o. 828.84 Ano Detaily
231457 11.09.2023 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
161915 08.09.2023 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 2358.32 Ano Detaily
1317300078 08.09.2023 záloha za elektrinu Mesto Kolárovo 83.84 Ano Detaily
230100220 07.09.2023 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 130.96 Ano Detaily
1120230186 07.09.2023 kancelárske potreby furbify s.r.o. 138.10 Ano Detaily
2301184 06.09.2023 autosúčiastky KARTELL SPOL. S.R.O. 112.92 Ano Detaily
2233868 06.09.2023 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 137.27 Ano Detaily
132716107 06.09.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
132716108 06.09.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
132719034 06.09.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
132722883 06.09.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.00 Ano Detaily
132718016 06.09.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
132718015 06.09.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
132716104 06.09.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
2024071 05.09.2023 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 71.89 Ano Detaily
2023039 05.09.2023 všeobecný materiál František BAGITA-AMIGA Kolárovo 263.51 Ano Detaily
8334470260 04.09.2023 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 43.82 Ano Detaily
0023004331 04.09.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 3725.96 Ano Detaily
00127 04.09.2023 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 115.10 Ano Detaily
20232075 04.09.2023 Spotreba energie SBA - B&T GROUP, s.r.o. 366.02 Ano Detaily
12555 04.09.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 58.00 Ano Detaily
12554 04.09.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 2936.00 Ano Detaily
4484280682 04.09.2023 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 345.10 Ano Detaily
231354 04.09.2023 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
99514957 04.09.2023 knihy, časopisy PORADCA s.r.o. 96.00 Ano Detaily
31-33-230978 31.08.2023 Oleje, mazadlá TERRASTROJ spol. s.r.o. 2997.26 Ano Detaily
00128 31.08.2023 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 140.00 Ano Detaily
20230074 31.08.2023 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 247.55 Ano Detaily
7023630886 30.08.2023 demontáž vodomeru Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 73.52 Ano Detaily
20230587 28.08.2023 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
7023630857 25.08.2023 vykonaný odber pitnej vody z h Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 56.54 Ano Detaily
2301127 25.08.2023 autosúčiastky KARTELL SPOL. S.R.O. 48.36 Ano Detaily
230100550 25.08.2023 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 490.25 Ano Detaily
2233698 25.08.2023 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 58.25 Ano Detaily
2735092907 22.08.2023 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 121.31 Ano Detaily
2301118 22.08.2023 autosúčiastky KARTELL SPOL. S.R.O. 303.66 Ano Detaily
1120230178 18.08.2023 kancelárske potreby furbify s.r.o. 396.70 Ano Detaily
1312300073 17.08.2023 záloha za elektrinu Mesto Kolárovo 79.03 Ano Detaily
0023004063 16.08.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 3362.06 Ano Detaily
FV230613 16.08.2023 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 2296.86 Ano Detaily
8051729070021 14.08.2023 splnomocnenie Slovenská pošta, a.s. 6.00 Ano Detaily
23031 11.08.2023 revízie ŠERPP s.r.o. 350.00 Ano Detaily
2337101354 09.08.2023 všeobecný materiál VEREX-ELTO, a.s. 3011.76 Ano Detaily
8371047881 09.08.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 51.82 Ano Detaily
230211 09.08.2023 oprava plynového kotla Tóth Zoltán 75.00 Ano Detaily
2233384 09.08.2023 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 347.20 Ano Detaily
230100499 09.08.2023 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 28.51 Ano Detaily
20233065 09.08.2023 všeobecný materiál CHROME s.r.o. 65.90 Ano Detaily
20230426 08.08.2023 všeobecný materiál PRIMERA s.r.o. 811.87 Ano Detaily
231326 08.08.2023 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
8332708226 04.08.2023 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 43.82 Ano Detaily
161889 04.08.2023 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 3842.86 Ano Detaily
050/08-2023 04.08.2023 revízie Bc. Tibor TAKÁCS - ŠERPP 280.00 Ano Detaily
132722883 04.08.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.00 Ano Detaily
231272 04.08.2023 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
20230087 03.08.2023 autosúčiastky B-TREND s.r.o. 634.68 Ano Detaily
20232961 03.08.2023 všeobecný materiál CHROME s.r.o. 98.80 Ano Detaily
20230064 02.08.2023 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 337.48 Ano Detaily
230100206 02.08.2023 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 89.56 Ano Detaily
132718016 02.08.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
132718015 02.08.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
132716104 02.08.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
132716107 02.08.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
132716108 02.08.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
132719034 02.08.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
12554 02.08.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 2936.00 Ano Detaily
12555 02.08.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 58.00 Ano Detaily
20232075 02.08.2023 Spotreba energie SBA - B&T GROUP, s.r.o. 366.02 Ano Detaily
2023030 02.08.2023 všeobecný materiál František BAGITA-AMIGA Kolárovo 526.90 Ano Detaily
00114 01.08.2023 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 135.60 Ano Detaily
00113 01.08.2023 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 429.55 Ano Detaily
0023003757 01.08.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 4055.01 Ano Detaily
4447268163 01.08.2023 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 199.10 Ano Detaily
230119 01.08.2023 všeobecný materiál Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 101.00 Ano Detaily
20230531 28.07.2023 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
6119904 28.07.2023 všeobecný materiál SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 612.00 Ano Detaily
231575 28.07.2023 všeobecný materiál PYROKOM spol. s.r.o. 29.90 Ano Detaily
5613094451 28.07.2023 servis NCH SLOVAKIA s.r.o. 400.60 Ano Detaily
202325 27.07.2023 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 66.00 Ano Detaily
1120230166 25.07.2023 oprava na mieste furbify s.r.o. 16.80 Ano Detaily
2730622560 22.07.2023 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 143.00 Ano Detaily
230100450 21.07.2023 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 28.51 Ano Detaily
2233142 21.07.2023 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 141.96 Ano Detaily
0023003486 17.07.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 1748.98 Ano Detaily
1314300068 17.07.2023 záloha za elektrinu Mesto Kolárovo 86.05 Ano Detaily
2023154 14.07.2023 autosúčiastky KONNEX s.r.o. 333.60 Ano Detaily
1202307367 13.07.2023 kancelárske potreby Z+M servis a.s. 67.58 Ano Detaily
2023063 13.07.2023 všeobecný materiál KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 1634.16 Ano Detaily
231204 12.07.2023 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
FV2317101045 12.07.2023 všeobecný materiál HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 1166.17 Ano Detaily
8371039335 11.07.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 54.86 Ano Detaily
132719034 11.07.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
230191 11.07.2023 výmena obeh. čerpadla Tóth Zoltán 1198.70 Ano Detaily
1120230149 07.07.2023 kancelárske potreby furbify s.r.o. 81.00 Ano Detaily
161864 06.07.2023 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 2146.30 Ano Detaily
20230057 06.07.2023 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 238.37 Ano Detaily
6119730 06.07.2023 autosúčiastky SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 158.22 Ano Detaily
1020230829 06.07.2023 zber, zneškodnenie, odvoz odpa ARGUSS, s.r.o. 248.62 Ano Detaily
12555 06.07.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 58.00 Ano Detaily
12554 06.07.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 2936.00 Ano Detaily
12309320 06.07.2023 všeobecný materiál Marián Šupa 60.22 Ano Detaily
0023003182 04.07.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 3617.90 Ano Detaily
20230077 04.07.2023 autosúčiastky B-TREND s.r.o. 595.79 Ano Detaily
8330938502 04.07.2023 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 43.82 Ano Detaily
230100176 04.07.2023 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 111.96 Ano Detaily
230951 04.07.2023 školenie ITAK s.r.o. 66.00 Ano Detaily
4445174277 04.07.2023 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 207.20 Ano Detaily
132718016 04.07.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
132718015 04.07.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
00086 03.07.2023 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 157.60 Ano Detaily
00087 03.07.2023 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 160.90 Ano Detaily
20230131 03.07.2023 bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Ano Detaily
FV230480 30.06.2023 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 2016.00 Ano Detaily
23068 29.06.2023 školenie Gejza Bagita - Bagita - revízna a lektorská služba 50.00 Ano Detaily
132716104 29.06.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
132716107 29.06.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
132716108 29.06.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
230100332 28.06.2023 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 99.05 Ano Detaily
230100363 28.06.2023 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 215.11 Ano Detaily
20230448 28.06.2023 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2300874 26.06.2023 autosúčiastky KARTELL SPOL. S.R.O. 304.68 Ano Detaily
2726144040 23.06.2023 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 115.10 Ano Detaily
2023/043 22.06.2023 autosúčiastky KL Progres s.r.o. 1128.00 Ano Detaily
20230204 21.06.2023 OOPP MOVER s.r.o. 690.24 Ano Detaily
2023880704 21.06.2023 všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 485.60 Ano Detaily
GA-2023-340 21.06.2023 oprava Gerencsér Attila E.V 67.11 Ano Detaily
230100319 19.06.2023 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 198.10 Ano Detaily
6119566 19.06.2023 autosúčiastky SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 265.78 Ano Detaily
2023855 19.06.2023 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 54.86 Ano Detaily
FV2317100931 17.06.2023 všeobecný materiál HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 354.26 Ano Detaily
0023002903 16.06.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 2501.03 Ano Detaily
4019052981 16.06.2023 všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 126.62 Ano Detaily
2232498 15.06.2023 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 208.19 Ano Detaily
230100313 15.06.2023 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 53.66 Ano Detaily
20230347 12.06.2023 všeobecný materiál PRIMERA s.r.o. 1826.13 Ano Detaily
230912 10.06.2023 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
230100131 09.06.2023 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 223.76 Ano Detaily
0052300841 09.06.2023 autosúčiastky NEOSPED s.r.o. 1959.72 Ano Detaily
8371031143 08.06.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 45.72 Ano Detaily
230091 08.06.2023 autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 269.50 Ano Detaily
20230059 07.06.2023 autosúčiastky B-TREND s.r.o. 480.74 Ano Detaily
12555 07.06.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 58.00 Ano Detaily
12554 07.06.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 2936.00 Ano Detaily
122714190 07.06.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
122714191 07.06.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
122715447 07.06.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
122728539 07.06.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
122714192 07.06.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
122715448 07.06.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
2023820 06.06.2023 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 208.12 Ano Detaily
161835 06.06.2023 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 2769.93 Ano Detaily
20230046 06.06.2023 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 129.24 Ano Detaily
20232001 06.06.2023 všeobecný materiál CHROME s.r.o. 74.00 Ano Detaily
8329163716 05.06.2023 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 43.82 Ano Detaily
230822 05.06.2023 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
202318 02.06.2023 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 66.00 Ano Detaily
1023122 02.06.2023 preprava a spracovanie odpadov NOVIMPEX spol. s.r.o. 96.00 Ano Detaily
0023002599 02.06.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 3896.17 Ano Detaily
2100068823 01.06.2023 vydanie povolenia Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Brati 100.00 Ano Detaily
4451368329 01.06.2023 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 239.80 Ano Detaily
00083 31.05.2023 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 205.50 Ano Detaily
00082 31.05.2023 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 149.25 Ano Detaily
2023685-1 30.05.2023 čistenie vozidla LT 24 s.r.o. 20.00 Ano Detaily
2360200527 30.05.2023 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 332.52 Ano Detaily
20230303 28.05.2023 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
6119340 26.05.2023 autosúčiastky SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 271.60 Ano Detaily
2023029 26.05.2023 jarná výsadba Ing. Attila Madarász - Madplant Garden 6001.80 Ano Detaily
230100251 26.05.2023 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 526.04 Ano Detaily
2023033 26.05.2023 všeobecný materiál Ing. Attila Madarász - Madplant Garden 650.40 Ano Detaily
2721655892 22.05.2023 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 117.53 Ano Detaily
2023056 18.05.2023 servis plynových kotlov Csaba Csontos - GAZTECH 238.14 Ano Detaily
2023777 17.05.2023 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 96.49 Ano Detaily
43/2023 16.05.2023 knihy, časopisy Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 45.00 Ano Detaily
230100234 16.05.2023 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 545.10 Ano Detaily
FV230366 16.05.2023 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 2269.44 Ano Detaily
0023002329 16.05.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 2474.12 Ano Detaily
8371024366 15.05.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 51.82 Ano Detaily
1120230102 15.05.2023 drobný dlhodobý hmotný majetok furbify s.r.o. 253.20 Ano Detaily
161807 12.05.2023 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 1440.40 Ano Detaily
12305153 12.05.2023 všeobecný materiál Marián Šupa 39.70 Ano Detaily
230805 10.05.2023 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
122715447 10.05.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
122728539 10.05.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
122714192 10.05.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
122715448 10.05.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
122714190 10.05.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
122714191 10.05.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
230017 09.05.2023 všeobecný materiál Bálint team s.r.o. 44.82 Ano Detaily
2023010 09.05.2023 všeobecný materiál František BAGITA-AMIGA Kolárovo 291.90 Ano Detaily
23054 05.05.2023 všeobecný materiál Ing. Nagy Peter - Elektro Nagy 98.23 Ano Detaily
00058 04.05.2023 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 156.20 Ano Detaily
00059 04.05.2023 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 105.15 Ano Detaily
8327393780 04.05.2023 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 47.54 Ano Detaily
230675 04.05.2023 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
12555 04.05.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 58.00 Ano Detaily
12554 04.05.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 2936.00 Ano Detaily
230054 03.05.2023 autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 99.20 Ano Detaily
20230036 03.05.2023 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 286.68 Ano Detaily
2023729 03.05.2023 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 141.90 Ano Detaily
230100098 02.05.2023 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 119.53 Ano Detaily
1023094 02.05.2023 preprava a spracovanie odpadov NOVIMPEX spol. s.r.o. 218.40 Ano Detaily
0023002031 02.05.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 3445.86 Ano Detaily
4440605047 02.05.2023 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 383.70 Ano Detaily
2231815 29.04.2023 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 325.01 Ano Detaily
1120230094 28.04.2023 oprava na mieste furbify s.r.o. 16.80 Ano Detaily
20230250 28.04.2023 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2023047 27.04.2023 všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 172.20 Ano Detaily
2360200413 27.04.2023 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 110.40 Ano Detaily
6861997769 27.04.2023 všeobecný materiál Messer Tatragas, spol. s.r.o. 75.16 Ano Detaily
230100195 26.04.2023 autosúčiastky BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 475.98 Ano Detaily
2023051 24.04.2023 kontrola a čistenie komínov Vojtech Horváth - kominár 105.00 Ano Detaily
2717130468 22.04.2023 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 114.12 Ano Detaily
4019023575 21.04.2023 všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 67.22 Ano Detaily
1120230081 21.04.2023 kancelárske potreby furbify s.r.o. 108.00 Ano Detaily
6861996160 19.04.2023 všeobecný materiál Messer Tatragas, spol. s.r.o. 183.05 Ano Detaily
2023687 18.04.2023 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 88.92 Ano Detaily
230801 17.04.2023 kontrola požiarnych hydrantov, PYROKOM spol. s.r.o. 1598.38 Ano Detaily
0023001767 17.04.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 2047.89 Ano Detaily
2023069 17.04.2023 autosúčiastky KONNEX s.r.o. 640.14 Ano Detaily
230100180 14.04.2023 autosúčiastky BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 319.80 Ano Detaily
8371017711 13.04.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 54.86 Ano Detaily
2300473 13.04.2023 autosúčiastky KARTELL SPOL. S.R.O. 1743.36 Ano Detaily
230100177 13.04.2023 autosúčiastky BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 273.53 Ano Detaily
2231521 13.04.2023 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 171.90 Ano Detaily
FV2317100582 13.04.2023 všeobecný materiál HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 543.31 Ano Detaily
12555 12.04.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 58.00 Ano Detaily
122715448 12.04.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
122714192 12.04.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
122728539 12.04.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
122715447 12.04.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
122714191 12.04.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
122714190 12.04.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
161802 11.04.2023 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 2307.53 Ano Detaily
1231698 11.04.2023 aktuálizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 414.00 Ano Detaily
FV2317000551 11.04.2023 všeobecný materiál HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 578.36 Ano Detaily
230647 10.04.2023 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
12554 06.04.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 2936.00 Ano Detaily
GA-2023-121 05.04.2023 oprava Gerencsér Attila E.V 126.70 Ano Detaily
20230027 05.04.2023 autosúčiastky B-TREND s.r.o. 2283.74 Ano Detaily
230100089 05.04.2023 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 148.24 Ano Detaily
GA-2023-121 05.04.2023 oprava Gerencsér Attila E.V 126.70 Ano Detaily
2023653 04.04.2023 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 175.95 Ano Detaily
23035502 04.04.2023 nastavenie a overenie cestnej TENZONA Slovakia s.r.o. 1464.00 Ano Detaily
8325626011 04.04.2023 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 39.89 Ano Detaily
20230026 04.04.2023 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 411.19 Ano Detaily
230020 04.04.2023 autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 401.60 Ano Detaily
230572 04.04.2023 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
021/04-2023 04.04.2023 revízie Bc. Tibor TAKÁCS - ŠERPP 120.00 Ano Detaily
0023001472 03.04.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 4449.66 Ano Detaily
00042 03.04.2023 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 212.15 Ano Detaily
00041 03.04.2023 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 146.85 Ano Detaily
4487649359 03.04.2023 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 1456.70 Ano Detaily
FV230250 03.04.2023 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1985.76 Ano Detaily
20230068 01.04.2023 bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Ano Detaily
20230163 30.03.2023 všeobecný materiál PRIMERA s.r.o. 4783.90 Ano Detaily
20230192 28.03.2023 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2023880316 27.03.2023 všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 431.48 Ano Detaily
202309 24.03.2023 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 66.00 Ano Detaily
GA-2023-92 23.03.2023 opravy a údržby Gerencsér Attila E.V 122.58 Ano Detaily
230100746 22.03.2023 Oleje, mazadlá FerMi s.r.o. 90.25 Ano Detaily
KT-23-001241 22.03.2023 kompost Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 330.00 Ano Detaily
2712574065 22.03.2023 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 130.45 Ano Detaily
230100138 22.03.2023 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 480.00 Ano Detaily
6861982920 21.03.2023 všeobecný materiál Messer Tatragas, spol. s.r.o. 145.31 Ano Detaily
230100135 21.03.2023 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 82.42 Ano Detaily
2231149 21.03.2023 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 43.46 Ano Detaily
015/03-2023 21.03.2023 školenie Bc. Tibor TAKÁCS - ŠERPP 90.00 Ano Detaily
230100682 17.03.2023 Oleje, mazadlá FerMi s.r.o. 141.23 Ano Detaily
230100701 17.03.2023 autosúčiastky FerMi s.r.o. 81.60 Ano Detaily
2023586 17.03.2023 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 272.44 Ano Detaily
5022303859 17.03.2023 ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 204.00 Ano Detaily
0023001204 16.03.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 2375.10 Ano Detaily
2300017 15.03.2023 OOPP Norbert Fitos N-DESIGN 528.26 Ano Detaily
2300019 15.03.2023 nálepky, tabule Norbert Fitos N-DESIGN 1014.60 Ano Detaily
2300018 15.03.2023 nálepky, tabule Norbert Fitos N-DESIGN 1022.40 Ano Detaily
230100118 14.03.2023 autosúčiastky BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 61.39 Ano Detaily
8371011694 13.03.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.58 Ano Detaily
230100105 13.03.2023 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 480.00 Ano Detaily
202306 10.03.2023 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 66.00 Ano Detaily
230553 10.03.2023 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
161751 08.03.2023 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 3236.16 Ano Detaily
2023002834 08.03.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 543.82 Ano Detaily
230100053 07.03.2023 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 235.53 Ano Detaily
20230003 07.03.2023 čalúnnické práce Tomáš Lencse AR & EL 160.00 Ano Detaily
231230257 06.03.2023 všeobecný materiál AGROSERVIS spol. s.r.o. 362.24 Ano Detaily
8323861082 06.03.2023 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 39.89 Ano Detaily
230452 06.03.2023 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
230100083 06.03.2023 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 469.50 Ano Detaily
12554 03.03.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 2936.00 Ano Detaily
122714191 03.03.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
122715447 03.03.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
122714192 03.03.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
122715448 03.03.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
12555 03.03.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 58.00 Ano Detaily
122714190 03.03.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
181/2023/SK 02.03.2023 elektronická vizitka ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. k. 99.00 Ano Detaily
2023556 02.03.2023 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 1277.10 Ano Detaily
0023000913 01.03.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 2725.32 Ano Detaily
2360200154 01.03.2023 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 576.00 Ano Detaily
2023021 01.03.2023 všeobecný materiál KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 51.60 Ano Detaily
1023043 01.03.2023 preprava a spracovanie odpadov NOVIMPEX spol. s.r.o. 240.60 Ano Detaily
4414741767 01.03.2023 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 3514.50 Ano Detaily
00027 28.02.2023 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 65.25 Ano Detaily
00026 28.02.2023 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 258.60 Ano Detaily
20230054 28.02.2023 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
230100075 27.02.2023 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 358.01 Ano Detaily
12301237 27.02.2023 všeobecný materiál Marián Šupa 92.15 Ano Detaily
2023019 24.02.2023 všeobecný materiál KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 105.60 Ano Detaily
VF2023/02 23.02.2023 autosúčiastky Pavel Geiler mechanik-opravár 630.00 Ano Detaily
2707943666 22.02.2023 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 122.44 Ano Detaily
FV230123 20.02.2023 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1985.76 Ano Detaily
1120230038 20.02.2023 oprava na mieste furbify s.r.o. 33.60 Ano Detaily
2230619 17.02.2023 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 150.82 Ano Detaily
2023507 17.02.2023 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 232.71 Ano Detaily
8371004033 16.02.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 45.72 Ano Detaily
0023000642 16.02.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 2121.84 Ano Detaily
230016 14.02.2023 všeobecný materiál NEXIM s.r.o. 19.20 Ano Detaily
230421 10.02.2023 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
122715448 10.02.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
122714192 10.02.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
122728539 10.02.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
122715447 10.02.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
122714191 10.02.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
122714190 10.02.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
22302725 10.02.2023 aktuálizácia programov MRP-COMPANY, spol. s.r.o. 113.00 Ano Detaily
3325811040 09.02.2023 školenie Agentúra PRO s.r.o. 35.00 Ano Detaily
2023005 08.02.2023 všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 230.40 Ano Detaily
6118544 08.02.2023 autosúčiastky SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 593.88 Ano Detaily
1120230027 07.02.2023 kancelárske potreby furbify s.r.o. 81.00 Ano Detaily
12555 06.02.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 58.00 Ano Detaily
12554 06.02.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 2936.00 Ano Detaily
0502/2023 05.02.2023 elektroinštalačné práce Gabriel Leczkési 290.00 Ano Detaily
230363 04.02.2023 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
20230017 03.02.2023 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 497.03 Ano Detaily
2023467 02.02.2023 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 113.52 Ano Detaily
00015 02.02.2023 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 461.15 Ano Detaily
20230009 02.02.2023 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 122.40 Ano Detaily
230100020 02.02.2023 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 143.75 Ano Detaily
00014 02.02.2023 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 445.80 Ano Detaily
161722 01.02.2023 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 1955.99 Ano Detaily
1023021 01.02.2023 preprava a spracovanie odpadov NOVIMPEX spol. s.r.o. 285.00 Ano Detaily
0023000347 01.02.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 3745.90 Ano Detaily
4430759676 01.02.2023 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 4278.30 Ano Detaily
20230206 31.01.2023 všeobecný materiál CHROME s.r.o. 46.10 Ano Detaily
FV20230061 30.01.2023 autosúčiastky HYCA s.r.o. 120.00 Ano Detaily
20230005 28.01.2023 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
056012023 24.01.2023 autosúčiastky REDOX SERVICES, s.r.o. 95.46 Ano Detaily
2703843352 22.01.2023 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 115.51 Ano Detaily
4018999703 20.01.2023 všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 117.00 Ano Detaily
230056 20.01.2023 všeobecný materiál REMPACK, spol. s.r.o. 126.72 Ano Detaily
FV230037 18.01.2023 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 30.48 Ano Detaily
12300270 18.01.2023 všeobecný materiál Marián Šupa 43.82 Ano Detaily
1120230008 18.01.2023 kancelárske potreby furbify s.r.o. 6.60 Ano Detaily
2022025424 16.01.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 3.30 Ano Detaily
1020230003 16.01.2023 webhosting. doména furbify s.r.o. 96.00 Ano Detaily
230003 16.01.2023 revízie REVIZIE TI s.r.o. 381.35 Ano Detaily
0023000087 16.01.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 1665.48 Ano Detaily
2022024823 13.01.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 128.15 Ano Detaily
230295 13.01.2023 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
8271126660 12.01.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18.23 Ano Detaily
20230003 12.01.2023 notárske práce JUDr. Ildikó Bory, notár 600.00 Ano Detaily
2023130012 12.01.2023 servisné práce MAGNUM Co., s.r.o. 175.69 Ano Detaily
12300059 12.01.2023 všeobecný materiál Marián Šupa 358.64 Ano Detaily
122715448 11.01.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
122714192 11.01.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
122715447 11.01.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
122714191 11.01.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
122728539 11.01.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
12555 11.01.2023 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 84.00 Ano Detaily
122714190 11.01.2023 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
161696 09.01.2023 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 2065.86 Ano Detaily
6861951889 09.01.2023 nájom oceľovej fľaše Messer Tatragas, spol. s.r.o. 162.68 Ano Detaily
230040 09.01.2023 školenie ITAK s.r.o. 66.00 Ano Detaily
FV230003 09.01.2023 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 3498.72 Ano Detaily
20230004 08.01.2023 autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1205.26 Ano Detaily
8320300270 04.01.2023 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 39.89 Ano Detaily
2023394 03.01.2023 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 64.67 Ano Detaily
0022006286 02.01.2023 PHM REAL-K, s.r.o. 1628.50 Ano Detaily
20230012 02.01.2023 bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Ano Detaily
22194 30.12.2022 všeobecný materiál Ing. Nagy Peter - Elektro Nagy 17.14 Ano Detaily
20220637 28.12.2022 všeobecný materiál PRIMERA s.r.o. 1218.30 Ano Detaily
1020220073 28.12.2022 všeobecný materiál ELEKTRO - ALEX s.r.o. 676.66 Ano Detaily
20220101 28.12.2022 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 61.50 Ano Detaily
220100358 28.12.2022 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 119.26 Ano Detaily
20220908 28.12.2022 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
FV221030 23.12.2022 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 472.80 Ano Detaily
2699282200 22.12.2022 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 115.26 Ano Detaily
202229294 21.12.2022 spracovanie papiera NATUR-PACK, a.s. 97.44 Ano Detaily
2022064 21.12.2022 všeobecný materiál František BAGITA-AMIGA Kolárovo 190.60 Ano Detaily
2200717 21.12.2022 všeobecný materiál FERRO 3000 s.r.o. 15.26 Ano Detaily
2022141 19.12.2022 všeobecný materiál KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 708.00 Ano Detaily
2023342 19.12.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 356.52 Ano Detaily
0022006010 16.12.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 2831.34 Ano Detaily
2225334 16.12.2022 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 190.92 Ano Detaily
12215610 16.12.2022 všeobecný materiál Marián Šupa 84.40 Ano Detaily
20220864 16.12.2022 všeobecný materiál GUTTE s.r.o. 168.00 Ano Detaily
202237 16.12.2022 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 66.00 Ano Detaily
8271119902 13.12.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 40.66 Ano Detaily
20220459 13.12.2022 OOPP MOVER s.r.o. 264.50 Ano Detaily
1915195 13.12.2022 všeobecný materiál VLan s.r.o. 8.00 Ano Detaily
1020220071 13.12.2022 všeobecný materiál ELEKTRO - ALEX s.r.o. 1428.92 Ano Detaily
221889 10.12.2022 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
10220509 09.12.2022 oprava motorových vozidiel Ing. Robert Fekete - WEIDNER SLOVAKIA 300.00 Ano Detaily
1120220269 09.12.2022 kancelárske potreby furbify s.r.o. 81.00 Ano Detaily
202219418 08.12.2022 spracovanie kompozitov NATUR-PACK, a.s. 661.44 Ano Detaily
20220297 08.12.2022 oprava elektroinštalácie Balázs Attila - Balázs autoservis 380.00 Ano Detaily
2260201501 07.12.2022 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 171.60 Ano Detaily
12215253 07.12.2022 všeobecný materiál Marián Šupa 1063.18 Ano Detaily
2023302 06.12.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 85.18 Ano Detaily
1120220256 06.12.2022 oprava na mieste furbify s.r.o. 16.80 Ano Detaily
161671 06.12.2022 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 2401.22 Ano Detaily
20220426 06.12.2022 OOPP MOVER s.r.o. 3676.51 Ano Detaily
122714190 06.12.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
09690 06.12.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 34.00 Ano Detaily
09690 06.12.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 1579.00 Ano Detaily
122714191 06.12.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
122728539 06.12.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
122715448 06.12.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
122714192 06.12.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
122715447 06.12.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
8318449103 05.12.2022 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 39.89 Ano Detaily
220265 05.12.2022 autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 1066.10 Ano Detaily
221796 04.12.2022 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
4457375881 02.12.2022 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 2811.30 Ano Detaily
DIV334574 01.12.2022 poplatok za vývoz kontajnera KRONOSPAN, s.r.o. 480.00 Ano Detaily
20220145 01.12.2022 autosúčiastky B-TREND s.r.o. 932.21 Ano Detaily
220100344 01.12.2022 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 189.33 Ano Detaily
1020220068 01.12.2022 všeobecný materiál ELEKTRO - ALEX s.r.o. 771.62 Ano Detaily
2022881320 01.12.2022 všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 294.85 Ano Detaily
00177 01.12.2022 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 256.60 Ano Detaily
00176 01.12.2022 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 187.40 Ano Detaily
0022005701 01.12.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 3825.18 Ano Detaily
220289 29.11.2022 montáž komína Tóth Zoltán 762.26 Ano Detaily
20220093 29.11.2022 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 462.13 Ano Detaily
FV220929 29.11.2022 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 2080.32 Ano Detaily
VF2022/16 29.11.2022 oprava motorových vozidiel Pavel Geiler mechanik-opravár 1034.50 Ano Detaily
20220765 28.11.2022 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
20223722 25.11.2022 všeobecný materiál CHROME s.r.o. 3.80 Ano Detaily
2100001194 24.11.2022 všeobecný materiál ORGECO spol. s.r.o. 1730.53 Ano Detaily
6117957 23.11.2022 autosúčiastky SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 76.80 Ano Detaily
220168 23.11.2022 autosúčiastky VIA spol. s.r.o. 168.00 Ano Detaily
1020221544 23.11.2022 odvoz a zneškodnenie odpadov ARGUSS, s.r.o. 199.63 Ano Detaily
2694616817 22.11.2022 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 114.73 Ano Detaily
20223660 21.11.2022 všeobecný materiál CHROME s.r.o. 55.80 Ano Detaily
4018980273 18.11.2022 všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 72.55 Ano Detaily
2023252 18.11.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 324.97 Ano Detaily
20221375 18.11.2022 autosúčiastky HSP PARTNERS s.r.o. 1073.00 Ano Detaily
5570043207 16.11.2022 aktuálizácia programov IVES Košice 342.00 Ano Detaily
6861934925 16.11.2022 všeobecný materiál Messer Tatragas, spol. s.r.o. 208.49 Ano Detaily
20220396 16.11.2022 OOPP MOVER s.r.o. 546.25 Ano Detaily
0022005426 16.11.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 3240.41 Ano Detaily
8170095698 14.11.2022 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 45.37 Ano Detaily
221779 11.11.2022 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
1120220244 09.11.2022 kancelárske potreby furbify s.r.o. 130.00 Ano Detaily
2224758 09.11.2022 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 338.92 Ano Detaily
8271114304 08.11.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 50.47 Ano Detaily
2022057 07.11.2022 všeobecný materiál František BAGITA-AMIGA Kolárovo 160.95 Ano Detaily
220100310 07.11.2022 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 375.20 Ano Detaily
20220129 07.11.2022 autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1357.50 Ano Detaily
161644 07.11.2022 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 1123.55 Ano Detaily
2023205 07.11.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 294.99 Ano Detaily
20220084 07.11.2022 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 18102.00 Ano Detaily
8316613823 04.11.2022 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 39.89 Ano Detaily
20220578 04.11.2022 všeobecný materiál PRIMERA s.r.o. 996.42 Ano Detaily
221647 04.11.2022 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
0022005123 03.11.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 5216.43 Ano Detaily
122728539 03.11.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
122714191 03.11.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
122714190 03.11.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
122715447 03.11.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
122714192 03.11.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
122715448 03.11.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
09690 03.11.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 1579.00 Ano Detaily
09690 03.11.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 34.00 Ano Detaily
1022216 02.11.2022 papier a lepenka, odpadový pla NOVIMPEX spol. s.r.o. 994.80 Ano Detaily
4460590075 02.11.2022 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 2054.50 Ano Detaily
00162 02.11.2022 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 154.75 Ano Detaily
00161 02.11.2022 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 241.05 Ano Detaily
325611034 02.11.2022 školenie Agentúra PRO s.r.o. 52.00 Ano Detaily
2224648 02.11.2022 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 80.52 Ano Detaily
2224649 02.11.2022 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 33.60 Ano Detaily
221995 31.10.2022 všeobecný materiál PYROKOM spol. s.r.o. 132.79 Ano Detaily
6117850 31.10.2022 autosúčiastky SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 1706.20 Ano Detaily
2200604 31.10.2022 všeobecný materiál FERRO 3000 s.r.o. 175.98 Ano Detaily
20220718 28.10.2022 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
202231 28.10.2022 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 66.00 Ano Detaily
2260201227 27.10.2022 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 1000.80 Ano Detaily
220246 27.10.2022 autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 680.70 Ano Detaily
FV220829 27.10.2022 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1418.40 Ano Detaily
2224577 27.10.2022 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 130.98 Ano Detaily
2224576 27.10.2022 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 202.39 Ano Detaily
2022881154 25.10.2022 všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 76.56 Ano Detaily
222079 24.10.2022 zverejnenie ponuky práce Gúta TV s.r.o. 16.80 Ano Detaily
2689919299 22.10.2022 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 114.20 Ano Detaily
220012 21.10.2022 kancelárske potreby Ladislav Lőrincz 198.00 Ano Detaily
2022223 21.10.2022 diagnostika vozidla KONNEX s.r.o. 172.80 Ano Detaily
1932060161 20.10.2022 všeobecný materiál Martinus, s.r.o. 37.67 Ano Detaily
2022040 20.10.2022 montáž okien KOM-PLAST s.r.o. 2100.20 Ano Detaily
2023158 18.10.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 130.92 Ano Detaily
2224360 17.10.2022 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 926.47 Ano Detaily
2224359 17.10.2022 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 79.13 Ano Detaily
2224358 17.10.2022 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 2429.54 Ano Detaily
0022004844 17.10.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 2887.52 Ano Detaily
222400155 14.10.2022 všeobecný materiál BISO ERNTETECHNIK, s.r.o. 55.20 Ano Detaily
1020220056 14.10.2022 všeobecný materiál ELEKTRO - ALEX s.r.o. 1476.00 Ano Detaily
2022/137 14.10.2022 všeobecný materiál KL Progres s.r.o. 701.40 Ano Detaily
20220660 13.10.2022 všeobecný materiál GUTTE s.r.o. 126.00 Ano Detaily
2200574 13.10.2022 drobný dlhodobý hmotný majetok FERRO 3000 s.r.o. 90.00 Ano Detaily
20220112 12.10.2022 autosúčiastky B-TREND s.r.o. 467.80 Ano Detaily
2022035 12.10.2022 montáž okien KOM-PLAST s.r.o. 623.30 Ano Detaily
22048 12.10.2022 drobný dlhodobý hmotný majetok GENERIS s.r.o. 1380.00 Ano Detaily
10220422 10.10.2022 všeobecný materiál Ing. Robert Fekete - WEIDNER SLOVAKIA 113.64 Ano Detaily
221619 10.10.2022 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
300221597 10.10.2022 všeobecný materiál GUKOM, spol. s.r.o. 524.16 Ano Detaily
8271106260 07.10.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.46 Ano Detaily
202228 07.10.2022 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 66.00 Ano Detaily
161621 05.10.2022 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 2190.28 Ano Detaily
2200563 05.10.2022 drobný dlhodobý hmotný majetok FERRO 3000 s.r.o. 2210.77 Ano Detaily
220010 05.10.2022 kancelárske potreby Ladislav Lőrincz 82.00 Ano Detaily
202227 04.10.2022 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 120.00 Ano Detaily
2023130 04.10.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 110.43 Ano Detaily
8314777766 04.10.2022 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 39.89 Ano Detaily
20220073 04.10.2022 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 104.32 Ano Detaily
22140 04.10.2022 všeobecný materiál Ing. Nagy Peter - Elektro Nagy 235.20 Ano Detaily
221546 04.10.2022 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
122714190 04.10.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
09690 04.10.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 1579.00 Ano Detaily
122715447 04.10.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
122714192 04.10.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
122714191 04.10.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
122715448 04.10.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
122728539 04.10.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
09690 04.10.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 34.00 Ano Detaily
0022004536 03.10.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 4264.77 Ano Detaily
4497582516 03.10.2022 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 842.10 Ano Detaily
20220178 01.10.2022 bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Ano Detaily
00140 30.09.2022 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 120.70 Ano Detaily
00141 30.09.2022 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 96.36 Ano Detaily
1020220055 30.09.2022 všeobecný materiál ELEKTRO - ALEX s.r.o. 1476.00 Ano Detaily
220100271 30.09.2022 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 341.81 Ano Detaily
050092022 29.09.2022 servisné práce REDOX SERVICES, s.r.o. 537.62 Ano Detaily
12212990 29.09.2022 všeobecný materiál Marián Šupa 322.20 Ano Detaily
20220671 28.09.2022 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2022046 26.09.2022 všeobecný materiál František BAGITA-AMIGA Kolárovo 3631.50 Ano Detaily
20223179 26.09.2022 všeobecný materiál CHROME s.r.o. 100.50 Ano Detaily
FV220733 23.09.2022 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1985.76 Ano Detaily
2022881038 22.09.2022 všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 1371.94 Ano Detaily
2685265655 22.09.2022 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 113.51 Ano Detaily
2023075 22.09.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 130.92 Ano Detaily
220384 21.09.2022 všeobecný materiál NEXIM spol. s.r.o. 30.50 Ano Detaily
3.2022. 21.09.2022 murárske práce Varga Vojtech 238.00 Ano Detaily
2022045 19.09.2022 všeobecný materiál František BAGITA-AMIGA Kolárovo 493.24 Ano Detaily
2022/014 19.09.2022 všeobecný materiál Nagy Tichomír-ROTI - kľúčová služba 820.00 Ano Detaily
20220596 19.09.2022 všeobecný materiál GUTTE s.r.o. 70.20 Ano Detaily
8271096394 16.09.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 895.85 Ano Detaily
20220300 16.09.2022 OOPP MOVER s.r.o. 577.39 Ano Detaily
0022004255 16.09.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 3104.87 Ano Detaily
220409 14.09.2022 všeobecný materiál NEXIM spol. s.r.o. 20.02 Ano Detaily
221528 10.09.2022 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
603220205 09.09.2022 autosúčiastky HANES Slovakia, s.r.o. 217.06 Ano Detaily
2022094 09.09.2022 všeobecný materiál KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 451.20 Ano Detaily
09690 09.09.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 1579.00 Ano Detaily
122728539 09.09.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
122714191 09.09.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
122714190 09.09.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
122714192 09.09.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
122715447 09.09.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
122715448 09.09.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
09690 09.09.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 34.00 Ano Detaily
20220103 07.09.2022 autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1162.61 Ano Detaily
220100237 07.09.2022 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 114.46 Ano Detaily
20220063 07.09.2022 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 318.88 Ano Detaily
2023030 07.09.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 151.44 Ano Detaily
161596 07.09.2022 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 2085.46 Ano Detaily
GA-2022-465 07.09.2022 všeobecný materiál Gerencsér Attila E.V 103.99 Ano Detaily
FV220665 06.09.2022 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1921.68 Ano Detaily
2223706 06.09.2022 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 245.59 Ano Detaily
8312939553 05.09.2022 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 39.89 Ano Detaily
221422 04.09.2022 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
230225 04.09.2022 oprava ústredného vykurovania Tóth Zoltán 978.00 Ano Detaily
00126 02.09.2022 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 221.80 Ano Detaily
00125 02.09.2022 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 106.20 Ano Detaily
0022003953 02.09.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 3509.03 Ano Detaily
4490459746 02.09.2022 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 204.60 Ano Detaily
220199 30.08.2022 autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 987.00 Ano Detaily
20220525 28.08.2022 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
12211690 24.08.2022 všeobecný materiál Marián Šupa 162.14 Ano Detaily
20220197 23.08.2022 Výmena el. inštalácie Balázs Attila - Balázs autoservis 696.00 Ano Detaily
220188 23.08.2022 revízie Tóth Zoltán 910.00 Ano Detaily
2022981 23.08.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 580.54 Ano Detaily
2681109148 22.08.2022 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 116.56 Ano Detaily
20220486 22.08.2022 všeobecný materiál PRIMERA s.r.o. 4560.00 Ano Detaily
DIV334061 22.08.2022 likvidácia biomasy KRONOSPAN, s.r.o. 722.58 Ano Detaily
1020221085 22.08.2022 odvoz a zneškodnenie odpadov ARGUSS, s.r.o. 329.30 Ano Detaily
0022003682 17.08.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 3905.24 Ano Detaily
2223411 12.08.2022 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 69.25 Ano Detaily
03522 11.08.2022 odborná prehliadka a odborná s ŠERPP s.r.o. 350.00 Ano Detaily
221394 10.08.2022 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
2260200875 10.08.2022 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 708.00 Ano Detaily
FV220604 10.08.2022 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 235.20 Ano Detaily
122714191 09.08.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
122714190 09.08.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
122715448 09.08.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
122715447 09.08.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
122714192 09.08.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
122728539 09.08.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
09690 09.08.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 34.00 Ano Detaily
09690 09.08.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 1579.00 Ano Detaily
4018956041 08.08.2022 všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 81.67 Ano Detaily
603220168 05.08.2022 autosúčiastky HANES Slovakia, s.r.o. 126.96 Ano Detaily
161588 05.08.2022 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 2249.37 Ano Detaily
8271084591 05.08.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.46 Ano Detaily
1020220103 05.08.2022 oprava na mieste furbify s.r.o. 100.80 Ano Detaily
221334 05.08.2022 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
8311095217 04.08.2022 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 39.89 Ano Detaily
4474531928 04.08.2022 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 118.70 Ano Detaily
20220054 03.08.2022 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 265.09 Ano Detaily
2022935 03.08.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 110.43 Ano Detaily
0022003389 01.08.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 3663.44 Ano Detaily
00107 01.08.2022 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 95.35 Ano Detaily
00106 01.08.2022 všeobecný materiál REAL-K, s.r.o. 386.15 Ano Detaily
220100203 01.08.2022 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 234.33 Ano Detaily
12210692 29.07.2022 všeobecný materiál Marián Šupa 386.23 Ano Detaily
20220462 29.07.2022 všeobecný materiál GUTTE s.r.o. 86.40 Ano Detaily
603220163 29.07.2022 autosúčiastky HANES Slovakia, s.r.o. 21.97 Ano Detaily
20220474 28.07.2022 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2676474159 25.07.2022 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 112.38 Ano Detaily
602220114 22.07.2022 servis HANES Slovakia, s.r.o. 2254.41 Ano Detaily
FV220563 21.07.2022 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1985.76 Ano Detaily
2022891 20.07.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 175.10 Ano Detaily
2223045 19.07.2022 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 357.55 Ano Detaily
0022003121 18.07.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 3371.86 Ano Detaily
2022069 18.07.2022 všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 427.50 Ano Detaily
2022031 18.07.2022 všeobecný materiál František BAGITA-AMIGA Kolárovo 320.48 Ano Detaily
8271070197 15.07.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 40.13 Ano Detaily
2022880824 15.07.2022 všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 367.35 Ano Detaily
202221 15.07.2022 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 60.00 Ano Detaily
221268 14.07.2022 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
122728539 13.07.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
6861877495 12.07.2022 všeobecný materiál Messer Tatragas, spol. s.r.o. 240.53 Ano Detaily
20220009 12.07.2022 všeobecný materiál Štefan Morvay MORGEN 300.00 Ano Detaily
122714192 11.07.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
122714190 11.07.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
122714191 11.07.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
09690 11.07.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 34.00 Ano Detaily
09690 11.07.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 1579.00 Ano Detaily
122715448 11.07.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
122715447 11.07.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
6116784 08.07.2022 autosúčiastky SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 108.00 Ano Detaily
1317/2021/SK 08.07.2022 elektronická vizitka ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. k. 99.00 Ano Detaily
161545 07.07.2022 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 1691.37 Ano Detaily
2022842 06.07.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 156.16 Ano Detaily
220100180 06.07.2022 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 13953.00 Ano Detaily
00094 06.07.2022 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 239.43 Ano Detaily
00095 06.07.2022 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 250.40 Ano Detaily
20220078 06.07.2022 autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1111.00 Ano Detaily
8309218348 04.07.2022 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 39.89 Ano Detaily
0022002824 04.07.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 5542.10 Ano Detaily
20220046 04.07.2022 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 321.00 Ano Detaily
22095 04.07.2022 všeobecný materiál Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy 233.70 Ano Detaily
221012 04.07.2022 školenie ITAK s.r.o. 66.00 Ano Detaily
4467508912 04.07.2022 Spotreba energie Východoslovenská energetika a.s. 123.50 Ano Detaily
20220120 01.07.2022 bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Ano Detaily
1120220159 01.07.2022 oprava na mieste furbify s.r.o. 16.80 Ano Detaily
2260200676 30.06.2022 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 21.42 Ano Detaily
083062022 29.06.2022 autosúčiastky REDOX SERVICES, s.r.o. 271.20 Ano Detaily
20220413 28.06.2022 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
0052201301 24.06.2022 autosúčiastky NEOSPED s.r.o. 2124.00 Ano Detaily
2671745784 24.06.2022 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 124.86 Ano Detaily
FV220471 21.06.2022 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1572.53 Ano Detaily
602220092 21.06.2022 servis HANES Slovakia, s.r.o. 243.36 Ano Detaily
2022798 21.06.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 88.33 Ano Detaily
1120220145 20.06.2022 všeobecný materiál furbify s.r.o. 821.29 Ano Detaily
8051729070018 16.06.2022 splnomocnenie Slovenská pošta, a.s. 4.00 Ano Detaily
0022002549 16.06.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 4328.87 Ano Detaily
31-33-220643 15.06.2022 autosúčiastky TERRASTROJ spol. s.r.o. 1074.96 Ano Detaily
220110 15.06.2022 autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 1355.80 Ano Detaily
1220755025 15.06.2022 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50.00 Ano Detaily
12208320 14.06.2022 všeobecný materiál Marián Šupa 52.04 Ano Detaily
12208309 14.06.2022 všeobecný materiál Marián Šupa 47.46 Ano Detaily
220970 11.06.2022 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
2222340 10.06.2022 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 148.51 Ano Detaily
220843 08.06.2022 všeobecný materiál REMPACK, spol. s.r.o. 190.08 Ano Detaily
2262834055 08.06.2022 školenie EKON - perfekt s.r.o. 84.00 Ano Detaily
8271030524 07.06.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 38.89 Ano Detaily
8307365663 06.06.2022 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 39.89 Ano Detaily
161520 06.06.2022 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 4289.26 Ano Detaily
20220063 06.06.2022 autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1738.87 Ano Detaily
220100143 06.06.2022 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 216.05 Ano Detaily
00080 06.06.2022 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 96.25 Ano Detaily
00081 06.06.2022 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 136.75 Ano Detaily
221076 06.06.2022 všeobecný materiál PYROKOM spol. s.r.o. 258.00 Ano Detaily
220877 04.06.2022 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
20220039 03.06.2022 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 672.82 Ano Detaily
2022750 03.06.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 107.27 Ano Detaily
121712059 03.06.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
121719367 03.06.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
121716757 03.06.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
121718870 03.06.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
121718871 03.06.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
121716758 03.06.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
09690 03.06.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 34.00 Ano Detaily
09690 03.06.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 1579.00 Ano Detaily
2022129 02.06.2022 montáž, demontáž plastových ok ANAPLAST SK s.r.o. 1018.80 Ano Detaily
4445078967 02.06.2022 Spotreba energie innogy Slovensko s.r.o. 141.40 Ano Detaily
0022002252 01.06.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 5026.38 Ano Detaily
20220276 28.05.2022 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2022041 27.05.2022 prevedené práce Ing. Attila Madarász 6001.80 Ano Detaily
1120220130 27.05.2022 všeobecný materiál furbify s.r.o. 98.33 Ano Detaily
2260200529 26.05.2022 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 349.56 Ano Detaily
20220341 25.05.2022 všeobecný materiál PRIMERA s.r.o. 5441.65 Ano Detaily
12206653 24.05.2022 všeobecný materiál Marián Šupa 153.52 Ano Detaily
2667018893 23.05.2022 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 120.03 Ano Detaily
220026 23.05.2022 všeobecný materiál Bálint team s.r.o. 135.00 Ano Detaily
2222100 19.05.2022 všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 277.18 Ano Detaily
VFA22001 18.05.2022 všeobecný materiál Grandgarden s.r.o. 3032.24 Ano Detaily
2022698 18.05.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 159.32 Ano Detaily
0022001984 17.05.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 3159.65 Ano Detaily
202210 17.05.2022 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 120.00 Ano Detaily
2201000315 16.05.2022 školenie OTIDEA s.r.o. 102.00 Ano Detaily
12205995 16.05.2022 všeobecný materiál Marián Šupa 80.50 Ano Detaily
220100127 11.05.2022 všeobecný materiál LGG, s.r.o. 187.46 Ano Detaily
220860 10.05.2022 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
8271022944 09.05.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 27.22 Ano Detaily
220100112 09.05.2022 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 463.54 Ano Detaily
FV220347 09.05.2022 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1954.80 Ano Detaily
2022880555 09.05.2022 všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 715.46 Ano Detaily
20220146 06.05.2022 OOPP MOVER s.r.o. 370.58 Ano Detaily
161494 05.05.2022 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 2822.13 Ano Detaily
8305509917 04.05.2022 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 39.89 Ano Detaily
20220054 04.05.2022 všeobecný materiál B-TREND s.r.o. 399.13 Ano Detaily
00062 04.05.2022 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 155.60 Ano Detaily
00061 04.05.2022 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 450.50 Ano Detaily
220727 04.05.2022 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
2022656 03.05.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 104.11 Ano Detaily
20220029 03.05.2022 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 316.24 Ano Detaily
4487593609 03.05.2022 Spotreba energie innogy Slovensko s.r.o. 229.10 Ano Detaily
121712059 03.05.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
121719367 03.05.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
121716757 03.05.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
121718870 03.05.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
121718871 03.05.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
121716758 03.05.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
09690 03.05.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 1579.00 Ano Detaily
09690 03.05.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 34.00 Ano Detaily
0022001697 02.05.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 3634.14 Ano Detaily
2210100860 29.04.2022 autosúčiastky CEOD, s.r.o. 98.26 Ano Detaily
12204805 29.04.2022 všeobecný materiál Marián Šupa 72.12 Ano Detaily
12204814 29.04.2022 všeobecný materiál Marián Šupa 288.13 Ano Detaily
2022037 29.04.2022 všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 87.00 Ano Detaily
20220231 28.04.2022 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
20220217 26.04.2022 všeobecný materiál GUTTE s.r.o. 163.20 Ano Detaily
2662312819 22.04.2022 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 120.09 Ano Detaily
2022047 21.04.2022 kontrola a čistenie komínov Vojtech Horváth - kominár 105.00 Ano Detaily
220076 21.04.2022 autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 290.40 Ano Detaily
2022606 20.04.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 89.91 Ano Detaily
2022/0/04/10 20.04.2022 drobný dlhodobý hmotný majetok BLASZAK EXPERT 604.90 Ano Detaily
0022001432 19.04.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 2850.88 Ano Detaily
1120220106 19.04.2022 oprava na mieste furbify s.r.o. 33.60 Ano Detaily
FV220285 19.04.2022 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1824.48 Ano Detaily
220742 13.04.2022 kontrola požiarnych hydrantov PYROKOM spol. s.r.o. 284.88 Ano Detaily
2022012 13.04.2022 všeobecný materiál František BAGITA-AMIGA Kolárovo 1419.45 Ano Detaily
220020 13.04.2022 kancelárske potreby Tlačiarnellsa Kameničná 372.96 Ano Detaily
0022001157 12.04.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 4303.53 Ano Detaily
2022006077 12.04.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 136.03 Ano Detaily
371225 12.04.2022 všeobecný materiál UNAR s.r.o. 504.00 Ano Detaily
12203691 12.04.2022 všeobecný materiál Marián Šupa 51.42 Ano Detaily
220701 11.04.2022 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
8271018247 08.04.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 37.60 Ano Detaily
1202203934 08.04.2022 kancelárske potreby Z+M servis a.s. 186.67 Ano Detaily
1120220091 08.04.2022 oprava na mieste furbify s.r.o. 30.30 Ano Detaily
2022044 07.04.2022 všeobecný materiál KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 354.00 Ano Detaily
8303651834 05.04.2022 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 39.89 Ano Detaily
2022566 05.04.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 241.36 Ano Detaily
20220022 05.04.2022 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 257.57 Ano Detaily
20220041 05.04.2022 autosúčiastky B-TREND s.r.o. 934.39 Ano Detaily
121712059 05.04.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
121719367 05.04.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
121716757 05.04.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
121718870 05.04.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
121718871 05.04.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
121716758 05.04.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
09690 05.04.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 1579.00 Ano Detaily
09690 05.04.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 34.00 Ano Detaily
4474505574 04.04.2022 Spotreba energie innogy Slovensko s.r.o. 869.60 Ano Detaily
220625 04.04.2022 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
161468 01.04.2022 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 1519.22 Ano Detaily
20220055 01.04.2022 bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Nie Detaily
11/2021 31.03.2022 opravy a údržby Bc. Robert Antal 350.00 Nie Detaily
2022/021 31.03.2022 záhradnícke, zemné práce FA-D, s.r.o. 80.64 Ano Detaily
2200424 31.03.2022 autosúčiastky KARTELL SPOL. S.R.O. 202.80 Ano Detaily
00048 31.03.2022 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 92.89 Ano Detaily
00047 31.03.2022 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 60.85 Ano Detaily
20220004 31.03.2022 drobný dlhodobý hmotný majetok BAU PARTNER spol. s.r.o 360.00 Ano Detaily
2022880393 31.03.2022 všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 2885.08 Ano Detaily
2022054 31.03.2022 autosúčiastky KONNEX s.r.o. 372.00 Ano Detaily
220100076 31.03.2022 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 439.52 Ano Detaily
2022038 30.03.2022 všeobecný materiál KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 144.00 Ano Detaily
9220276 29.03.2022 doplnenie programu TOPSET Solutions s.r.o. 24.00 Ano Detaily
12202975 29.03.2022 všeobecný materiál Marián Šupa 95.16 Ano Detaily
1120220078 29.03.2022 drobný dlhodobý hmotný majetok furbify s.r.o. 250.00 Ano Detaily
FA2022056 28.03.2022 odvoz odpadovej vody Ladislav MADARI - PACIFICK SLOVAKIA 60.00 Ano Detaily
20220183 28.03.2022 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
12202397 25.03.2022 všeobecný materiál Marián Šupa 552.98 Ano Detaily
2657582792 22.03.2022 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 122.35 Ano Detaily
1120220066 21.03.2022 všeobecný materiál furbify s.r.o. 60.60 Ano Detaily
2022517 18.03.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 130.92 Ano Detaily
0022000894 17.03.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 2762.87 Ano Detaily
2022052 15.03.2022 advokátske práce JUDr. Ing. Ivan &katonba, PhD., LL.M. 420.00 Ano Detaily
6115693 15.03.2022 autosúčiastky SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 312.40 Ano Detaily
GA-2022-88 15.03.2022 všeobecný materiál Gerencsér Attila E.V 22.39 Ano Detaily
220057 15.03.2022 autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 879.20 Ano Detaily
2022003828 11.03.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 177.79 Ano Detaily
220607 10.03.2022 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
222029 10.03.2022 inzerát Gúta TV s.r.o. 13.20 Nie Detaily
2022880297 09.03.2022 všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 1162.70 Ano Detaily
121716758 08.03.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
121718871 08.03.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
121718870 08.03.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
121716757 08.03.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
2022/014 07.03.2022 drvenie BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o. 2592.00 Ano Detaily
8271010185 07.03.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.30 Ano Detaily
121719367 07.03.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
121712059 07.03.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
09690 07.03.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 34.00 Ano Detaily
09690 07.03.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 1579.00 Ano Detaily
220504 06.03.2022 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
8301792453 04.03.2022 telefónne poplatky, internet Slovak Telekom, a.s. 39.89 Ano Detaily
161445 04.03.2022 uloženie odpadu STKO N-14, a.s. 1865.42 Ano Detaily
5022203146 04.03.2022 ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 204.00 Ano Detaily
2022477 03.03.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 47.32 Ano Detaily
FV220147 03.03.2022 všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1824.48 Ano Detaily
20220013 02.03.2022 všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 110.65 Ano Detaily
220065 02.03.2022 nájomné F & B s.r.o. 329.80 Ano Detaily
4454874406 01.03.2022 Spotreba energie innogy Slovensko s.r.o. 2091.30 Ano Detaily
2022046 01.03.2022 autosúčiastky KONNEX s.r.o. 232.93 Ano Detaily
00024 01.03.2022 kancelárske potreby Attila Fekete - FEKATTI 76.50 Ano Detaily
00023 01.03.2022 všeobecný materiál Attila Fekete - FEKATTI 202.41 Ano Detaily
0022000626 01.03.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 2836.37 Ano Detaily
20220026 01.03.2022 všeobecný materiál B-TREND s.r.o. 1502.63 Ano Detaily
20220140 01.03.2022 všeobecný materiál PRIMERA s.r.o. 3472.01 Ano Detaily
2257034002 01.03.2022 školenie EKON - perfekt s.r.o. 69.00 Ano Detaily
20220049 28.02.2022 bezpečnostno-technická služba ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
20220087 28.02.2022 všeobecný materiál GUTTE s.r.o. 114.00 Ano Detaily
2260200097 22.02.2022 autosúčiastky HRIADEĽ, spol. s.r.o. 654.00 Ano Detaily
2653097053 22.02.2022 telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 124.04 Ano Detaily
GA-2022-49 22.02.2022 všeobecný materiál Gerencsér Attila E.V 251.46 Ano Detaily
10220100 21.02.2022 základný kurz IVCSO, s.r.o. 156.00 Ano Detaily
220100050 21.02.2022 všeobecný materiál Tribea s.r.o. 449.63 Ano Detaily
0022000367 21.02.2022 PHM REAL-K, s.r.o. 2434.86 Ano Detaily
2022439 17.02.2022 uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o. 132.50 Ano Detaily
12201149 17.02.2022 všeobecný materiál Marián Šupa 1448.66 Ano Detaily
2022020 17.02.2022 všeobecný materiál KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 579.60 Ano Detaily
385/2021/SK 16.02.2022 elektronická vizitka ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. k. 99.00 Nie Detaily
6115471 15.02.2022 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 187.60 Ano Detaily
1120220049 15.02.2022 oprava na mieste furbify s.r.o. 33.60 Ano Detaily
6115602 15.02.2022 autosúčiastky SKUBA SLOVAKIA s.r.o. 42.40 Ano Detaily
1221018 14.02.2022 aktuálizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 150.00 Ano Detaily
220183 14.02.2022 všeobecný materiál REMPACK, spol. s.r.o. 61.20 Ano Detaily
2022001685 13.02.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 551.56 Ano Detaily
6861812748 11.02.2022 Nájomné fľaša oceľová Messer Tatragas, spol.s.r.o. 167.76 Ano Detaily
220477 10.02.2022 zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
22202603 09.02.2022 aktuálizácia programov MRP-COMPANY, spol. s.r.o. 89.98 Ano Detaily
161421 08.02.2022 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 1158.63 Ano Detaily
8271003710 08.02.2022 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 33.71 Ano Detaily
121712059 07.02.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.00 Ano Detaily
121719367 07.02.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.00 Ano Detaily
121716757 07.02.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 174.00 Ano Detaily
121718870 07.02.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32.00 Ano Detaily
121718871 07.02.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64.00 Ano Detaily
121716758 07.02.2022 vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36.00 Ano Detaily
09690 07.02.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 34.00 Ano Detaily
09690 07.02.2022 Spotreba energie ELGAS s.r.o. 1579.00 Ano Detaily
202200009 04.02.2022 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1274.86 Ano Detaily
220100021 04.02.2022 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 211.48 Ano Detaily
220370 04.02.2022 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
8299277975 03.02.2022 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 39.89 Ano Detaily
2022390 03.02.2022 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 94.64 Ano Detaily
4494493700 03.02.2022 Spotreba energie innogy Slovensko s.r.o. 2546.30 Ano Detaily
20220004 02.02.2022 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 300.56 Ano Detaily
00011 02.02.2022 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 289.10 Ano Detaily
00012 02.02.2022 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 54.10 Ano Detaily
2260200052 01.02.2022 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 396.00 Ano Detaily
0022000096 01.02.2022 PHM REAL - K, s.r.o. 2983.34 Ano Detaily
20220005 28.01.2022 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
220073 27.01.2022 Všeobecný materiál REMPACK, spol. s.r.o. 61.20 Ano Detaily
1120220022 26.01.2022 oprava na mieste furbify s.r.o. 16.80 Ano Detaily
FV220043 24.01.2022 Všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1941.77 Ano Detaily
2648418220 24.01.2022 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 123.03 Ano Detaily
4018886655 20.01.2022 Všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 192.31 Ano Detaily
2022001906 20.01.2022 Internet GútaNet s.r.o. 47.30 Ano Detaily
FA2022001 19.01.2022 odvoz odpadovej vody Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 48.00 Ano Detaily
0021005897 18.01.2022 PHM REAL - K, s.r.o. 1790.96 Ano Detaily
2021023111 18.01.2022 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 70.44 Ano Detaily
4018886389 17.01.2022 Všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 96.08 Ano Detaily
1020220003 17.01.2022 Webhosting, doména furbify s.r.o. 84.00 Ano Detaily
2021037X 15.01.2022 izolaterské a klampiarske prác PUR-TRANS s.r.o. 12960.00 Ano Detaily
2021021852 14.01.2022 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 638.81 Ano Detaily
2210489 13.01.2022 OOPP MOVER s.r.o. 2089.31 Ano Detaily
20220035 13.01.2022 Autosúčiastky HSP PARTNERS s.r.o. 794.00 Ano Detaily
4200101762 12.01.2022 Spotreba energie innogy Slovensko s.r.o. 968.64 Ano Detaily
220003 12.01.2022 Revízie REVIZIE TI s.r.o. 294.95 Nie Detaily
21157 11.01.2022 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 350.71 Ano Detaily
20210075 11.01.2022 drobný dlhodobý hmotný majetok WAMA enviromental solutions s.r.o. 6456.00 Ano Detaily
161393 10.01.2022 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 1221.16 Ano Detaily
2021199 10.01.2022 Všeobecný materiál KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 1689.60 Ano Detaily
121712059 10.01.2022 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
121719367 10.01.2022 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
121716757 10.01.2022 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
121718870 10.01.2022 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
121718871 10.01.2022 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
121716758 10.01.2022 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
09690 10.01.2022 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 1579.00 Ano Detaily
09690 10.01.2022 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 34.00 Ano Detaily
6115241 07.01.2022 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 204.87 Ano Detaily
220041 05.01.2022 Školenie ITAK s.r.o. 66.00 Ano Detaily
2022309 04.01.2022 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 29.14 Ano Detaily
FA2021244 04.01.2022 odvoz odpadovej vody Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 48.00 Ano Detaily
0021005637 03.01.2022 PHM REAL - K, s.r.o. 1812.37 Ano Detaily
8297427165 03.01.2022 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 39.89 Ano Detaily
20210458 03.01.2022 preprava tovaru Jozef Szépe - SPEED TRANS 420.00 Ano Detaily
20210857 28.12.2021 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
20215214 27.12.2021 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 165.97 Ano Detaily
2021091 27.12.2021 Všeobecný materiál František BAGITA - AMIGA Kolárovo 541.60 Ano Detaily
2160201564 27.12.2021 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 236.16 Ano Detaily
00194 27.12.2021 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 73.95 Ano Detaily
00193 27.12.2021 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 807.70 Ano Detaily
210100396 27.12.2021 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 181.75 Ano Detaily
1020211829 27.12.2021 odvoz a zneškodnenie odpadov ARGUSS, s.r.o. 25.20 Ano Detaily
2021881325 27.12.2021 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 288.11 Ano Detaily
2643745521 22.12.2021 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 120.09 Ano Detaily
21201 21.12.2021 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 378.10 Ano Detaily
2210477 17.12.2021 OOPP MOVER s.r.o. 131.35 Ano Detaily
2022267 17.12.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 131.86 Ano Detaily
202134 17.12.2021 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 108.00 Ano Detaily
0021005378 16.12.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 2704.76 Ano Detaily
210322 16.12.2021 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 317.20 Ano Detaily
1120210098 16.12.2021 drobný dlhodobý hmotný majetok furbify s.r.o. 3484.49 Ano Detaily
20210221 14.12.2021 Bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Nie Detaily
20210230 13.12.2021 Všeobecný materiál BA-MY-STAV s.r.o. 2025.60 Ano Detaily
FV211059 13.12.2021 Všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 2772.00 Ano Detaily
2021018739 13.12.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 194.60 Ano Detaily
210370 13.12.2021 uskladnenie posypového materiá Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 419.28 Ano Detaily
2021000753 10.12.2021 Autosúčiastky SIMED spol s.r.o. 165.70 Ano Detaily
2021085 10.12.2021 Všeobecný materiál František BAGITA - AMIGA Kolárovo 459.00 Ano Detaily
8170091019 09.12.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 33.71 Ano Detaily
20210682 09.12.2021 Školenie FAMER Eko, s.r.o. 50.00 Nie Detaily
161380 09.12.2021 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 2980.33 Ano Detaily
2214459 09.12.2021 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 173.08 Ano Detaily
1211518318 09.12.2021 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90.00 Ano Detaily
6114876 06.12.2021 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 14.69 Ano Detaily
09690 06.12.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 1210.00 Ano Detaily
121716757 06.12.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
09690 06.12.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 34.00 Ano Detaily
121716758 06.12.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
121718871 06.12.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
121718870 06.12.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
121719367 06.12.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
121712059 06.12.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
8295571438 04.12.2021 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 55.14 Ano Detaily
2022223 04.12.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 188.76 Ano Detaily
212047 04.12.2021 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
0021005118 02.12.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 2860.89 Ano Detaily
00162 02.12.2021 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 81.05 Ano Detaily
00163 02.12.2021 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 90.10 Ano Detaily
20210138 02.12.2021 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1728.49 Ano Detaily
1211486872 02.12.2021 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100.00 Ano Detaily
210100382 01.12.2021 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 251.59 Ano Detaily
20215203 01.12.2021 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 439.51 Ano Detaily
210057 01.12.2021 Všeobecný materiál Tlačiarnellsa Kameničná 42.00 Ano Detaily
0052102649 01.12.2021 Oprava motorových vozidiel NEOSPED s.r.o. 87.84 Ano Detaily
01112021 01.12.2021 drvenie konárov Alfréd Belovics 3564.00 Ano Detaily
4427754367 01.12.2021 Spotreba energie innogy Slovensko s.r.o. 3467.40 Ano Detaily
202128 24.11.2021 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 54.00 Ano Detaily
2021074 24.11.2021 Všeobecný materiál František BAGITA - AMIGA Kolárovo 296.01 Ano Detaily
5570039952 23.11.2021 Aktualizácia programov IVES Košice 342.00 Ano Detaily
20210810 23.11.2021 Všeobecný materiál Kobukrav občianske združenie 600.00 Nie Detaily
2021881183 23.11.2021 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 1199.72 Ano Detaily
300211830 23.11.2021 Všeobecný materiál GUKOM, spol. s.r.o. 592.20 Ano Detaily
6114811 23.11.2021 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 378.65 Ano Detaily
2021099 23.11.2021 ročná kontrola Csaba Csontos - GAZTECH 200.00 Nie Detaily
2639079822 22.11.2021 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 122.08 Ano Detaily
1100001435 18.11.2021 Všeobecný materiál ORGECO spol. s.r.o. 387.10 Ano Detaily
20210541 16.11.2021 Všeobecný materiál Primera s.r.o. 1682.24 Ano Detaily
OF21696 16.11.2021 Všeobecný materiál GUTTE s.r.o. 220.80 Ano Detaily
2022181 16.11.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 73.56 Ano Detaily
0021004871 16.11.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 2429.38 Ano Detaily
210284 16.11.2021 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 2430.00 Ano Detaily
FV210971 15.11.2021 Všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1749.00 Ano Detaily
10210591 15.11.2021 kurz IVCSO, s.r.o. 206.40 Ano Detaily
1120210064 12.11.2021 Všeobecný materiál furbify s.r.o. 89.80 Ano Detaily
1202112954 12.11.2021 Kancelárske potreby Z+M servis a.s. 67.58 Ano Detaily
8170080142 09.11.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 38.89 Ano Detaily
210273 09.11.2021 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 177.60 Ano Detaily
2021881108 09.11.2021 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 1488.95 Ano Detaily
2022138 05.11.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 68.01 Ano Detaily
161343 05.11.2021 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 3459.86 Ano Detaily
1120210050 05.11.2021 oprava na mieste furbify s.r.o. 16.80 Ano Detaily
121712059 05.11.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
121719367 05.11.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
121716757 05.11.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
121718870 05.11.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
121718871 05.11.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
121716758 05.11.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
09690 05.11.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 34.00 Ano Detaily
09690 05.11.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 1210.00 Ano Detaily
202125 04.11.2021 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 54.00 Ano Detaily
8293715208 04.11.2021 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 22.97 Ano Detaily
211885 04.11.2021 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
20210127 04.11.2021 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1140.98 Ano Detaily
210100344 04.11.2021 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 229.19 Ano Detaily
4474462528 04.11.2021 Spotreba energie innogy Slovensko s.r.o. 2533.10 Ano Detaily
2214279 04.11.2021 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 288.20 Ano Detaily
1100001355 04.11.2021 Všeobecný materiál ORGECO spol. s.r.o. 204.43 Ano Detaily
211885 04.11.2021 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
20215192 03.11.2021 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 673.98 Ano Detaily
2021-164 03.11.2021 Všeobecný materiál Ján Fides 116.88 Ano Detaily
0021004610 02.11.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 2568.30 Ano Detaily
2021019414 02.11.2021 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
6114491 01.11.2021 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 94.86 Ano Detaily
6114491 01.11.2021 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 94.86 Ano Detaily
00137 29.10.2021 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 162.20 Ano Detaily
00138 29.10.2021 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 57.05 Ano Detaily
20210654 28.10.2021 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
1100828646 27.10.2021 Všeobecný materiál Shipgratis Limited 47.36 Ano Detaily
1100001243 25.10.2021 Všeobecný materiál ORGECO spol. s.r.o. 1105.86 Ano Detaily
210051 25.10.2021 Všeobecný materiál Tlačiarnellsa Kameničná 33.60 Ano Detaily
2634412104 22.10.2021 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 128.77 Ano Detaily
2214000 21.10.2021 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 181.62 Ano Detaily
OF21629 20.10.2021 Všeobecný materiál GUTTE s.r.o. 2090.40 Ano Detaily
2022089 20.10.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 72.17 Ano Detaily
2210371 19.10.2021 OOPP MOVER s.r.o. 352.22 Ano Detaily
0021004356 18.10.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 2350.99 Ano Detaily
12115591 15.10.2021 Všeobecný materiál Marián Šupa 158.23 Ano Detaily
202122 15.10.2021 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 54.00 Ano Detaily
6861767464 15.10.2021 Všeobecný materiál Messer Tatragas, spol.s.r.o. 195.11 Ano Detaily
210242 14.10.2021 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 963.90 Ano Detaily
1020210113 14.10.2021 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
2021-149 11.10.2021 Všeobecný materiál Ján Fides 116.88 Ano Detaily
2021110 08.10.2021 Všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 500.40 Ano Detaily
121718871 08.10.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
121718870 08.10.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
121712059 08.10.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
121719367 08.10.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
121716758 08.10.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
FV210861 08.10.2021 Všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1541.16 Ano Detaily
121716757 08.10.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
8170065125 07.10.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 28.51 Ano Detaily
161320 07.10.2021 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 1212.38 Ano Detaily
2022050 07.10.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 140.18 Ano Detaily
20210117 05.10.2021 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1395.32 Ano Detaily
00122 05.10.2021 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 65.10 Ano Detaily
00123 05.10.2021 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 32.20 Ano Detaily
2160201066 05.10.2021 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 337.56 Ano Detaily
8291861243 05.10.2021 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 19.99 Ano Detaily
2021066 05.10.2021 Všeobecný materiál František BAGITA - AMIGA Kolárovo 594.47 Ano Detaily
211225 05.10.2021 Autosúčiastky Ladislav Bartoš 28.30 Ano Detaily
20215183 04.10.2021 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 283.40 Ano Detaily
210100308 04.10.2021 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 202.21 Ano Detaily
6114360 04.10.2021 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 204.78 Ano Detaily
211696 04.10.2021 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
0021004094 01.10.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 2977.73 Ano Detaily
20210170 01.10.2021 Bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Nie Detaily
99511320 01.10.2021 knihy, časopisy PORADCA s.r.o. 38.00 Ano Detaily
2021017497 01.10.2021 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
4467459051 01.10.2021 Spotreba energie innogy Slovensko s.r.o. 1038.50 Ano Detaily
075092021 30.09.2021 Autosúčiastky REDOX SERVICES, s.r.o. 384.00 Ano Detaily
210284 30.09.2021 nájomné SAD Dunajská Streda, a.s. 60.00 Ano Detaily
20210613 28.09.2021 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2629749516 23.09.2021 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 120.03 Ano Detaily
09690 23.09.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 1210.00 Ano Detaily
2021880964 22.09.2021 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 1006.22 Ano Detaily
0021003841 20.09.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 2066.46 Ano Detaily
2022006 17.09.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 487.18 Ano Detaily
OF21517 14.09.2021 Všeobecný materiál GUTTE s.r.o. 252.00 Ano Detaily
161314 10.09.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 2952.58 Ano Detaily
8170058201 10.09.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 33.71 Ano Detaily
211743 10.09.2021 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
2021-7337568 08.09.2021 drobný dlhodobý hmotný majetok Chal-Tec GmbH 109.16 Ano Detaily
210186 07.09.2021 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 94.70 Ano Detaily
210100282 06.09.2021 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 92.24 Ano Detaily
20210458 06.09.2021 Všeobecný materiál PRIMERA s.r.o. 1283.68 Ano Detaily
121719367 06.09.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
121712059 06.09.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
121716758 06.09.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
121716757 06.09.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
121718871 06.09.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
121718870 06.09.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
09690 06.09.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 434.00 Ano Detaily
09690 06.09.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 810.00 Ano Detaily
211606 06.09.2021 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
OF21479 03.09.2021 Všeobecný materiál GUTTE s.r.o. 21.60 Ano Detaily
8290012553 03.09.2021 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 19.99 Ano Detaily
20215176 03.09.2021 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 413.53 Ano Detaily
2021957 03.09.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 194.32 Ano Detaily
1020210101 03.09.2021 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
0021003583 02.09.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 3234.93 Ano Detaily
00112 02.09.2021 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 130.30 Ano Detaily
00113 02.09.2021 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 129.40 Ano Detaily
FV210743 02.09.2021 Všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1386.00 Ano Detaily
4427725032 02.09.2021 Spotreba energie innogy Slovensko s.r.o. 252.40 Ano Detaily
1211067170 02.09.2021 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 84.00 Ano Detaily
2021015609 01.09.2021 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
2160200940 30.08.2021 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 56.40 Ano Detaily
12113344 30.08.2021 Všeobecný materiál Marián Šupa 109.72 Ano Detaily
20210480 28.08.2021 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
8170055488 27.08.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 15.88 Ano Detaily
2021067 25.08.2021 oprava boxu PFV-servis s.r.o. 228.00 Ano Detaily
7021631195 25.08.2021 montáž, demontáž hydr. nadstav Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 46.54 Ano Detaily
FV211981 24.08.2021 Autosúčiastky GAMBOŠ AUTODIELY Ing. Ondrej Gamboš 394.00 Ano Detaily
4018843457 24.08.2021 Všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 12.17 Ano Detaily
210036 24.08.2021 Všeobecný materiál Tlačiarnellsa Kameničná 59.40 Ano Detaily
2625097600 22.08.2021 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 120.09 Ano Detaily
2021900 18.08.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 117.98 Ano Detaily
4018841903 18.08.2021 Všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 29.70 Ano Detaily
0021003340 17.08.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 2958.39 Ano Detaily
4018841658 13.08.2021 Všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 53.35 Ano Detaily
6113773 12.08.2021 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 25.97 Ano Detaily
202115 11.08.2021 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 54.00 Ano Detaily
5613068655 10.08.2021 Servisné práce NCH SLOVAKIA s.r.o. 288.00 Ano Detaily
8170050740 10.08.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.30 Ano Detaily
211578 10.08.2021 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
1202109066 10.08.2021 Kancelárske potreby Z+M servis a.s. 67.58 Ano Detaily
20210086 06.08.2021 Všeobecný materiál B-TREND s.r.o. 776.50 Ano Detaily
161286 05.08.2021 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 1882.58 Ano Detaily
2212878 05.08.2021 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 402.12 Ano Detaily
2021851 04.08.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 170.72 Ano Detaily
09690 04.08.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 434.00 Ano Detaily
09690 04.08.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 810.00 Ano Detaily
121719367 04.08.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
121712059 04.08.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
121716758 04.08.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
121716757 04.08.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
121718871 04.08.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
121718870 04.08.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
211470 04.08.2021 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
210100254 03.08.2021 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 111.95 Ano Detaily
8288166935 03.08.2021 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 19.99 Ano Detaily
20215166 03.08.2021 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 249.43 Ano Detaily
1020210089 03.08.2021 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
202113 03.08.2021 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 54.00 Ano Detaily
FV210647 03.08.2021 Všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1371.90 Ano Detaily
4434662825 02.08.2021 Spotreba energie innogy Slovensko s.r.o. 146.70 Ano Detaily
0021003083 02.08.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 3034.50 Ano Detaily
2021013718 02.08.2021 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
210156 30.07.2021 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 1196.70 Ano Detaily
00099 30.07.2021 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 58.04 Ano Detaily
00098 30.07.2021 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 324.60 Ano Detaily
210054 28.07.2021 Všeobecný materiál Bálint team s.r.o. 140.00 Nie Detaily
20210440 28.07.2021 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
6113650 28.07.2021 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 161.87 Ano Detaily
2021880790 28.07.2021 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 1371.85 Ano Detaily
5066973468 27.07.2021 Všeobecný materiál Internet Mall Slovakia, s.r.o. 210.69 Ano Detaily
2620505141 22.07.2021 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 120.03 Ano Detaily
2021806 19.07.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 109.65 Ano Detaily
6113542 19.07.2021 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 348.50 Ano Detaily
8170045130 16.07.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 50.56 Ano Detaily
0021002836 16.07.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 2149.48 Ano Detaily
2021013308 14.07.2021 Všeobecný materiál GútaNet s.r.o. 34.99 Ano Detaily
5210080 13.07.2021 Autosúčiastky MAKRO MORAVANY SK, spol. s.r.o. 21.66 Ano Detaily
5210081 13.07.2021 Všeobecný materiál MAKRO MORAVANY SK, spol. s.r.o. 15.95 Ano Detaily
210486 12.07.2021 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
211393 12.07.2021 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 96.00 Ano Detaily
161261 09.07.2021 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 2193.23 Ano Detaily
121719367 09.07.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
21102 08.07.2021 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 284.86 Ano Detaily
FA2021118 07.07.2021 zemné práce Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 944.00 Ano Detaily
2111677265 07.07.2021 diaľničná známka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10.00 Ano Detaily
1020210077 07.07.2021 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
09690 07.07.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 810.00 Ano Detaily
09690 07.07.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 434.00 Ano Detaily
121716757 07.07.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
121712059 07.07.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
121716758 07.07.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
121718870 07.07.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
121718871 07.07.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
2021763 06.07.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 123.53 Ano Detaily
1020210979 06.07.2021 Uloženie odpadu ARGUSS, s.r.o. 152.78 Ano Detaily
1020210965 06.07.2021 Uloženie odpadu ARGUSS, s.r.o. 120.98 Ano Detaily
2160200652 06.07.2021 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 228.00 Ano Detaily
FV210574 06.07.2021 Všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1452.60 Ano Detaily
2021011829 06.07.2021 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
8286310010 04.07.2021 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 19.99 Ano Detaily
211130 04.07.2021 Školenie ITAK s.r.o. 66.00 Ano Detaily
20215157 02.07.2021 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 125.29 Ano Detaily
00087 02.07.2021 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 185.66 Ano Detaily
00088 02.07.2021 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 87.00 Ano Detaily
210100221 02.07.2021 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 292.13 Ano Detaily
20210373 02.07.2021 Všeobecný materiál Primera s.r.o. 1447.78 Ano Detaily
2021/004 02.07.2021 Všeobecný materiál Bianka Tóthová 887.50 Nie Detaily
20210109 01.07.2021 Bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Nie Detaily
0021002580 01.07.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 2761.23 Ano Detaily
2210241 01.07.2021 OOPP MOVER s.r.o. 348.66 Ano Detaily
4490369760 01.07.2021 Spotreba energie innogy Slovensko s.r.o. 152.20 Ano Detaily
2100049 29.06.2021 prevedené práce Norbert Fitos - N-DESIGN 676.80 Ano Detaily
12101278 29.06.2021 Všeobecný materiál Marián Šupa 58.46 Ano Detaily
12101226 29.06.2021 Všeobecný materiál Marián Šupa 655.15 Ano Detaily
20210386 28.06.2021 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
202108 24.06.2021 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 54.00 Ano Detaily
2615905257 22.06.2021 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 126.75 Ano Detaily
8170037067 22.06.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 5.77 Ano Detaily
602210109 22.06.2021 Servisné práce HANES Slovakia, s.r.o. 212.88 Ano Detaily
2021715 17.06.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 144.35 Ano Detaily
2021049 17.06.2021 Všeobecný materiál František BAGITA - AMIGA Kolárovo 264.65 Ano Detaily
12109235 17.06.2021 Všeobecný materiál Marián Šupa 2443.91 Ano Detaily
0021002340 17.06.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 2817.60 Ano Detaily
2021101 16.06.2021 Všeobecný materiál KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 60.00 Ano Detaily
8170032472 15.06.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 33.71 Ano Detaily
161244 15.06.2021 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 1095.09 Ano Detaily
03212021 15.06.2021 Všeobecný materiál NOKA Slovensko s.r.o. 6393.36 Ano Detaily
FV210499 15.06.2021 Všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1549.44 Ano Detaily
1020210066 15.06.2021 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
2160200500 10.06.2021 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 121.32 Ano Detaily
211042 09.06.2021 Všeobecný materiál REMPACK, spol. s.r.o. 176.40 Ano Detaily
09690 08.06.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 810.00 Ano Detaily
109726690 08.06.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
09690 08.06.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 434.00 Ano Detaily
109726693 08.06.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
109726320 08.06.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
109726321 08.06.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
109727561 08.06.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
109727121 08.06.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
2021672 07.06.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 92.99 Ano Detaily
210784 04.06.2021 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
8284472888 04.06.2021 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 14.24 Ano Detaily
20210051 04.06.2021 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 641.48 Ano Detaily
210952 04.06.2021 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
210100189 03.06.2021 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 317.93 Ano Detaily
00066 03.06.2021 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 63.35 Ano Detaily
00067 03.06.2021 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 117.20 Ano Detaily
12108069 03.06.2021 Všeobecný materiál Marián Šupa 317.03 Ano Detaily
20215147 02.06.2021 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 294.24 Ano Detaily
0021002093 01.06.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 3526.63 Ano Detaily
2021009947 01.06.2021 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
4417499290 01.06.2021 Spotreba energie innogy Slovensko s.r.o. 174.10 Ano Detaily
20210258 28.05.2021 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
12107557 28.05.2021 Všeobecný materiál Marián Šupa 183.72 Ano Detaily
6112883 24.05.2021 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 149.48 Ano Detaily
2100813 24.05.2021 Autosúčiastky KARTELL SPOL. S.R.O. 158.16 Ano Detaily
12107199 24.05.2021 Všeobecný materiál Marián Šupa 51.32 Ano Detaily
5210060 24.05.2021 Autosúčiastky MAKRO MORAVANY SK, spol. s.r.o. 47.90 Ano Detaily
2611358128 22.05.2021 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 131.58 Ano Detaily
OF21239 21.05.2021 Všeobecný materiál GUTTE s.r.o. 264.00 Ano Detaily
2021093 21.05.2021 Autosúčiastky KONNEX s.r.o. 192.00 Ano Detaily
2021880514 21.05.2021 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 392.75 Ano Detaily
0021001860 19.05.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 2985.47 Ano Detaily
12106646 18.05.2021 Všeobecný materiál Marián Šupa 13.68 Ano Detaily
2021628 18.05.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 301.19 Ano Detaily
20210105 17.05.2021 Oprava prevodovky Balázs Attila - Balázs autoservis 144.50 Ano Detaily
210020 13.05.2021 Všeobecný materiál Tlačiarnellsa Kameničná 284.16 Ano Detaily
13106212 12.05.2021 Všeobecný materiál Marián Šupa 263.92 Ano Detaily
1210565367 11.05.2021 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50.00 Ano Detaily
1210565382 11.05.2021 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50.00 Ano Detaily
FV210386 11.05.2021 Všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1484.88 Ano Detaily
21068 10.05.2021 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 550.60 Ano Detaily
8170024596 10.05.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 45.37 Ano Detaily
1020210055 10.05.2021 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
109726693 10.05.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
109726690 10.05.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
109726320 10.05.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
109726321 10.05.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
109727561 10.05.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
109727121 10.05.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
09690 10.05.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 434.00 Ano Detaily
09690 10.05.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 810.00 Ano Detaily
161219 07.05.2021 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 2424.93 Ano Detaily
12101561 07.05.2021 Všeobecný materiál Marián Šupa 57.28 Ano Detaily
20210043 07.05.2021 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 964.75 Ano Detaily
20210511 07.05.2021 sklenárske práce Tomáš Pintér 65.90 Nie Detaily
2100028 06.05.2021 vyhotovenie reklamných nápisov Norbert Fitos - N-DESIGN 420.00 Ano Detaily
2100029 06.05.2021 prevedené práce Norbert Fitos - N-DESIGN 102.00 Ano Detaily
21011 05.05.2021 izolaterské a klampiarske prác Hydroizolácike NRC, s.r.o. 3499.67 Ano Detaily
20215140 05.05.2021 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 295.01 Ano Detaily
8282627440 04.05.2021 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 42.98 Ano Detaily
2021582 04.05.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 317.85 Ano Detaily
0021001612 03.05.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 3652.47 Ano Detaily
210100159 03.05.2021 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 165.56 Ano Detaily
4451253533 03.05.2021 Spotreba energie innogy Slovensko s.r.o. 282.80 Ano Detaily
2021008066 01.05.2021 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
00053 30.04.2021 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 241.90 Ano Detaily
20210265 30.04.2021 Všeobecný materiál Primera s.r.o. 5584.58 Ano Detaily
00054 30.04.2021 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 71.20 Ano Detaily
202106 29.04.2021 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 54.00 Ano Detaily
20210218 28.04.2021 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
12104914 28.04.2021 Všeobecný materiál Marián Šupa 122.26 Ano Detaily
10210130 27.04.2021 kurz IVCSO, s.r.o. 48.00 Ano Detaily
5/2021 26.04.2021 Oprava motorových vozidiel Bc. Robert Antal 840.00 Nie Detaily
2021035 26.04.2021 Všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 127.51 Ano Detaily
603210074 23.04.2021 Autosúčiastky HANES Slovakia, s.r.o. 148.58 Ano Detaily
210072 23.04.2021 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 3068.20 Ano Detaily
2606798371 22.04.2021 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 129.13 Ano Detaily
5022105048 20.04.2021 ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 165.00 Ano Detaily
2021527 20.04.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 438.60 Ano Detaily
210586 19.04.2021 kontrola požiarnych hydrantov PYROKOM spol. s.r.o. 754.39 Ano Detaily
SF2021168 19.04.2021 Autosúčiastky BOZP Danny Agency s.r.o. 195.60 Ano Detaily
1020210043 16.04.2021 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
2021038 16.04.2021 kontrola a čistenie komínov Vojtech Horváth - kominár 84.00 Nie Detaily
0021001381 16.04.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 2211.59 Ano Detaily
21040502 16.04.2021 nastavenie a certifikácie váhy TENZONA Slovakia s.r.o. 1116.00 Ano Detaily
2021005058 15.04.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 306.16 Ano Detaily
FV210298 14.04.2021 Všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1484.88 Ano Detaily
2021003212 13.04.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 393.67 Ano Detaily
2021435 13.04.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 156.84 Ano Detaily
PK22100617 13.04.2021 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 335.00 Ano Detaily
PK22100618 13.04.2021 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 347.00 Ano Detaily
31-33-210395 12.04.2021 výmena mot. oleja a filtra TERRASTROJ spol. s.r.o. 1477.76 Ano Detaily
109726690 12.04.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
109726693 12.04.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
109726320 12.04.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
109726321 12.04.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
109727561 12.04.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
109727121 12.04.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
09690 12.04.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 434.00 Ano Detaily
09690 12.04.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 810.00 Ano Detaily
2021013 12.04.2021 Všeobecný materiál Ján Spányik - SPANTEX 293.82 Ano Detaily
2160200264 09.04.2021 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 331.20 Ano Detaily
8170015669 09.04.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 33.71 Ano Detaily
161193 09.04.2021 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 2570.43 Ano Detaily
4430628557 09.04.2021 Spotreba energie innogy Slovensko s.r.o. 1073.00 Ano Detaily
GA-2021-126 08.04.2021 Všeobecný materiál Gerencsér Attila E.V 95.92 Ano Detaily
2021006153 07.04.2021 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
20215093 06.04.2021 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 405.91 Ano Detaily
8280783673 06.04.2021 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 42.98 Ano Detaily
2021484 06.04.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 316.46 Ano Detaily
210644 06.04.2021 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
00039 06.04.2021 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 184.25 Ano Detaily
00038 06.04.2021 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 60.00 Ano Detaily
0021001142 01.04.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 3053.25 Ano Detaily
20210052 01.04.2021 Bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Nie Detaily
FVT21/100/3/29589 31.03.2021 Všeobecný materiál Mountfield SK, s.r.o. 216.00 Ano Detaily
2100021 30.03.2021 potlač tričiek Norbert Fitos - N-DESIGN 276.60 Ano Detaily
2100020 30.03.2021 potlač tričiek Norbert Fitos - N-DESIGN 279.48 Ano Detaily
2100019 30.03.2021 závora s príslušenstvom Norbert Fitos - N-DESIGN 496.80 Ano Detaily
20210179 28.03.2021 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
GA-2021-102 26.03.2021 Všeobecný materiál Gerencsér Attila E.V 450.12 Ano Detaily
2110100667 25.03.2021 Autosúčiastky CEOD, s.r.o. 47.91 Ano Detaily
2602188196 22.03.2021 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 137.36 Ano Detaily
FV210220 19.03.2021 Všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1549.44 Ano Detaily
0021000919 16.03.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 2475.09 Ano Detaily
2021078 15.03.2021 advokátske práce IKAK, s.r.o. 420.00 Ano Detaily
031032021 15.03.2021 Autosúčiastky REDOX SERVICES, s.r.o. 636.24 Ano Detaily
09690 12.03.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 810.00 Ano Detaily
109726690 12.03.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
PK22100619 12.03.2021 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 1331.00 Ano Detaily
09690 12.03.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 434.00 Ano Detaily
109726693 12.03.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
109726320 12.03.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
109726321 12.03.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
109727561 12.03.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
109727121 12.03.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
PK22100621 12.03.2021 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 23.00 Ano Detaily
PK22100620 12.03.2021 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 240.00 Ano Detaily
20210040 11.03.2021 Všeobecný materiál ESSO PLUS s.r.o. 226.80 Ano Detaily
0052100535 11.03.2021 Oleje, mazadlá NEOSPED s.r.o. 679.75 Ano Detaily
8170006972 08.03.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.41 Ano Detaily
12101782 08.03.2021 Všeobecný materiál Marián Šupa 90.04 Ano Detaily
2110100530 08.03.2021 Autosúčiastky CEOD, s.r.o. 267.62 Ano Detaily
8278937361 05.03.2021 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 43.46 Ano Detaily
161172 05.03.2021 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 1260.22 Ano Detaily
210513 05.03.2021 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
121020068 05.03.2021 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 183.96 Ano Detaily
0052100459 03.03.2021 Oprava motorových vozidiel NEOSPED s.r.o. 1356.48 Ano Detaily
20210018 03.03.2021 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1342.08 Ano Detaily
1020210029 03.03.2021 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
121018590 03.03.2021 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3251.35 Ano Detaily
2021090 03.03.2021 OOPP KRAMIX s.r.o. 120.00 Ano Detaily
210100061 02.03.2021 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 253.98 Ano Detaily
00023 02.03.2021 OOPP Attila Fekete-FEKATTI 176.35 Ano Detaily
00022 02.03.2021 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 297.80 Ano Detaily
2100004 02.03.2021 reťaz Václav Sklenář 29.80 Ano Detaily
0021000695 01.03.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 1135.30 Ano Detaily
FV210153 01.03.2021 Všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1290.24 Ano Detaily
20215041 01.03.2021 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 774.96 Ano Detaily
2210078 01.03.2021 OOPP MOVER s.r.o. 174.53 Ano Detaily
2021004250 01.03.2021 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
20210046 28.02.2021 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2021385 26.02.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 208.20 Ano Detaily
1021064 25.02.2021 paušálna cena za dopravu NOVIMPEX, s.r.o. 96.00 Ano Detaily
GA-2021-64 24.02.2021 Všeobecný materiál Gerencsér Attila E.V 80.75 Ano Detaily
2597562244 23.02.2021 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 120.07 Ano Detaily
202103 22.02.2021 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 54.00 Ano Detaily
21018 19.02.2021 drobný dlhodobý hmotný majetok Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 199.00 Ano Detaily
FV210116 18.02.2021 Všeobecný materiál INTERCLEAN, s.r.o. 1290.24 Ano Detaily
2021341 18.02.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 627.37 Ano Detaily
2210466 18.02.2021 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 185.14 Ano Detaily
1502/2021 16.02.2021 elektroinštalačné práce Gabriel Leczkési 200.00 Nie Detaily
2021006 15.02.2021 Všeobecný materiál Ján Spányik - SPANTEX 156.60 Ano Detaily
0021000483 15.02.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 2057.54 Ano Detaily
2021001430 13.02.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 810.00 Ano Detaily
4018778048 12.02.2021 Oleje, mazadlá Würth spol. s.r.o. 67.73 Ano Detaily
20211005 11.02.2021 drobný dlhodobý hmotný majetok ID- KARTA, s.r.o. 432.00 Ano Detaily
109726690 10.02.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
PK22100618 10.02.2021 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 347.00 Ano Detaily
PK22100619 10.02.2021 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 1331.00 Ano Detaily
PK22100617 10.02.2021 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 335.00 Ano Detaily
09690 10.02.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 810.00 Ano Detaily
PK22100621 10.02.2021 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 23.00 Ano Detaily
PK22100620 10.02.2021 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 240.00 Ano Detaily
09690 10.02.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 434.00 Ano Detaily
109726693 10.02.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
109727121 10.02.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
109727561 10.02.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
109726321 10.02.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
109726320 10.02.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
8170001775 08.02.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.81 Ano Detaily
5613062443 08.02.2021 Servisné práce NCH SLOVAKIA s.r.o. 288.00 Ano Detaily
2021002360 08.02.2021 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
20210018 08.02.2021 Autosúčiastky Balázs Attila - Balázs autoservis 744.00 Ano Detaily
8277088986 05.02.2021 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 47.97 Ano Detaily
210380 05.02.2021 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
2021298 04.02.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 234.57 Ano Detaily
161154 04.02.2021 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 776.13 Ano Detaily
1211021 04.02.2021 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 150.00 Ano Detaily
1020210017 04.02.2021 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
22102305 04.02.2021 doplnenie programu MRP-COMPANY, spol. s.r.o. 89.98 Ano Detaily
0021000259 03.02.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 2438.04 Ano Detaily
20210003 03.02.2021 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1174.81 Ano Detaily
21008 03.02.2021 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 384.19 Ano Detaily
006/02-2021 03.02.2021 Revízie Bc. Tibor Takács - ŠERPP 100.00 Nie Detaily
OF21025 02.02.2021 Všeobecný materiál GUTTE s.r.o. 128.40 Ano Detaily
121011133 02.02.2021 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3027.39 Ano Detaily
21008 01.02.2021 Školenie Gejza Bagita-Bagita-revízna a lektorská služba 45.00 Nie Detaily
210002 01.02.2021 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 1536.50 Ano Detaily
20215001 31.01.2021 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 80.10 Ano Detaily
20210007 28.01.2021 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
1210086731 26.01.2021 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50.00 Ano Detaily
202101 25.01.2021 odvoz odpadovej vody Tóth Tibor 54.00 Ano Detaily
20210233 22.01.2021 Školenie FAMER Eko, s.r.o. 40.00 Ano Detaily
2592940167 22.01.2021 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 115.03 Ano Detaily
1020210005 21.01.2021 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
6861648647 20.01.2021 Nájomné fľaša oceľová Messer Tatragas, spol.s.r.o. 165.68 Ano Detaily
8070092182 19.01.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 33.71 Ano Detaily
1020210004 19.01.2021 Webhosting, doména furbify s.r.o. 84.00 Ano Detaily
2021253 19.01.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 381.70 Ano Detaily
0021000062 18.01.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 1230.47 Ano Detaily
210299 14.01.2021 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
210001 14.01.2021 Revízie REVIZIE TI s.r.o. 294.95 Nie Detaily
109726690 12.01.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
PK22100618 12.01.2021 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 347.00 Ano Detaily
PK22100619 12.01.2021 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 1331.00 Ano Detaily
PK22100617 12.01.2021 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 335.00 Ano Detaily
09690 12.01.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 434.00 Ano Detaily
PK22100620 12.01.2021 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 240.00 Ano Detaily
PK22100621 12.01.2021 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 23.00 Ano Detaily
109726693 12.01.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
109727121 12.01.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
109727561 12.01.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
109726321 12.01.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
109726320 12.01.2021 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
09690 12.01.2021 Spotreba energie ELGAS, s.r.o. 810.00 Ano Detaily
1201008861 08.01.2021 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 1069.24 Ano Detaily
161127 08.01.2021 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 1030.54 Ano Detaily
20200922 07.01.2021 odvoz odpadu RECobal s.r.o. 23.52 Ano Detaily
2021217 07.01.2021 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 343.52 Ano Detaily
121000702 07.01.2021 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 2883.42 Ano Detaily
210042 05.01.2021 Školenie, prevedené práce ITAK s.r.o. 66.00 Ano Detaily
8275228811 04.01.2021 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 36.70 Ano Detaily
0020004880 04.01.2021 PHM REAL - K, s.r.o. 1275.30 Ano Detaily
2021000443 04.01.2021 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
200100320 30.12.2020 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 78.58 Ano Detaily
20200151 30.12.2020 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1108.24 Ano Detaily
20011629 29.12.2020 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 83.66 Ano Detaily
20200672 29.12.2020 Všeobecný materiál Primera s.r.o. 319.96 Ano Detaily
20200841 28.12.2020 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2060201597 28.12.2020 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 157.92 Ano Detaily
20045 28.12.2020 izolaterské a klampiarske prác Hydroizolácike NRC, s.r.o. 23940.22 Ano Detaily
2588287120 22.12.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 115.03 Ano Detaily
2021170 22.12.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 692.52 Ano Detaily
603200239 22.12.2020 Autosúčiastky HANES Slovakia, s.r.o. 1686.56 Ano Detaily
2200520 22.12.2020 OOPP MOVER s.r.o. 232.13 Ano Detaily
00195 22.12.2020 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 32.90 Ano Detaily
00196 22.12.2020 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 742.00 Ano Detaily
2200531 22.12.2020 OOPP MOVER s.r.o. 2464.90 Ano Detaily
01202020 17.12.2020 Všeobecný materiál NORBERT ŠEREŠ - ZÁHRADNÍCTVO 504.00 Ano Detaily
0020004661 16.12.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 1866.22 Ano Detaily
6111303 16.12.2020 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 117.60 Ano Detaily
6111331 16.12.2020 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 405.60 Ano Detaily
1020200532 16.12.2020 Všeobecný materiál furbify s.r.o. 27.00 Ano Detaily
2000370 16.12.2020 oprava plynového kotla Tóth Zoltán 48.00 Ano Detaily
2020882217 16.12.2020 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 172.12 Ano Detaily
1020200549 16.12.2020 drobný dlhodobý hmotný majetok furbify s.r.o. 475.02 Ano Detaily
20200246 15.12.2020 Bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Nie Detaily
20200900 11.12.2020 odvoz odpadu RECobal s.r.o. 130.08 Ano Detaily
8070086445 11.12.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 35.00 Ano Detaily
SPF20431187 11.12.2020 drobný dlhodobý hmotný majetok B2B Partner s.r.o. 604.80 Ano Detaily
202130 11.12.2020 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
109726690 09.12.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
PK2020000130 09.12.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
PK2020000132 09.12.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
PK2020000131 09.12.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2020000133 09.12.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
PK2020000134 09.12.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
109727561 09.12.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
109727121 09.12.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
109726693 09.12.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
109726320 09.12.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
109726321 09.12.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 09.12.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 451.00 Ano Detaily
161110 07.12.2020 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 1909.02 Ano Detaily
8273358075 07.12.2020 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.91 Ano Detaily
2204608 07.12.2020 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 21.36 Ano Detaily
201984 07.12.2020 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
2021120 04.12.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 165.72 Ano Detaily
1201008004 04.12.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 947.11 Ano Detaily
1020200154 04.12.2020 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
200053 03.12.2020 Kancelárske potreby Tlačiarnellsa Kameničná 217.80 Ano Detaily
120110887 03.12.2020 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3163.37 Ano Detaily
OF20557 02.12.2020 stavebné práce GUTTE s.r.o. 150.00 Ano Detaily
20200126 02.12.2020 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1309.04 Ano Detaily
200100296 02.12.2020 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 264.51 Ano Detaily
00183 02.12.2020 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 95.00 Ano Detaily
00184 02.12.2020 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 402.40 Ano Detaily
20011412 02.12.2020 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 49.38 Ano Detaily
SPF20429561 02.12.2020 drobný dlhodobý hmotný majetok B2B Partner s.r.o. 302.40 Ano Detaily
2060201461 01.12.2020 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 141.60 Ano Detaily
0020004433 01.12.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 2252.34 Ano Detaily
2020021343 01.12.2020 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
20200709 28.11.2020 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
20040 26.11.2020 izolaterské a klampiarske prác Hydroizolácike NRC, s.r.o. 1200.00 Ano Detaily
6111080 26.11.2020 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 233.87 Ano Detaily
2020198 26.11.2020 Autosúčiastky KONNEX s.r.o. 232.80 Ano Detaily
2001580 26.11.2020 Autosúčiastky KARTELL SPOL. S.R.O. 37.74 Ano Detaily
20033 25.11.2020 Všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 281.26 Ano Detaily
20200626 24.11.2020 Všeobecný materiál Primera s.r.o. 449.70 Ano Detaily
200251 23.11.2020 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 60.40 Ano Detaily
2583532947 22.11.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 119.75 Ano Detaily
20200882 19.11.2020 odpad polyetylénu RECobal s.r.o. 58.32 Ano Detaily
2021076 19.11.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 246.94 Ano Detaily
236 17.11.2020 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1300.00 Ano Detaily
8070081722 16.11.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 38.89 Ano Detaily
0020004216 16.11.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 1432.17 Ano Detaily
2001509 12.11.2020 Autosúčiastky KARTELL SPOL. S.R.O. 246.00 Ano Detaily
1201007317 10.11.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 1006.94 Ano Detaily
20201026 10.11.2020 sklenárske práce Tomáš Pintér 32.40 Nie Detaily
201954 10.11.2020 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
2020882054 09.11.2020 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 620.28 Ano Detaily
202004919 09.11.2020 drobný dlhodobý hmotný majetok Kancelárske stoličky .com s.r.o. 269.38 Ano Detaily
2000284 06.11.2020 ročná kontrola Tóth Zoltán 303.00 Ano Detaily
1013512020 06.11.2020 odvoz a zneškodnenie odpadov ARGUSS, s.r.o. 84.00 Ano Detaily
2020037 06.11.2020 Všeobecný materiál František BAGITA - AMIGA Kolárovo 275.30 Ano Detaily
161072 05.11.2020 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 1524.56 Ano Detaily
8271497964 05.11.2020 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
200059 05.11.2020 Všeobecný materiál Bálint team s.r.o. 90.00 Nie Detaily
20200122 05.11.2020 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1062.79 Ano Detaily
1020200141 05.11.2020 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
2204187 04.11.2020 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 595.80 Ano Detaily
12015461 04.11.2020 Všeobecný materiál Marián Šupa 970.40 Ano Detaily
109727561 04.11.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
109727121 04.11.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
109726693 04.11.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
109726320 04.11.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
109726321 04.11.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
109726690 04.11.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 04.11.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 451.00 Ano Detaily
PK2020000131 04.11.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2020000132 04.11.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
PK2020000130 04.11.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
PK2020000133 04.11.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
PK2020000134 04.11.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
201806 04.11.2020 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
0020003996 03.11.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 2185.13 Ano Detaily
20011185 03.11.2020 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 232.09 Ano Detaily
2060201252 03.11.2020 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 294.24 Ano Detaily
2021026 03.11.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 155.85 Ano Detaily
120101675 03.11.2020 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 2999.40 Ano Detaily
2020019453 01.11.2020 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
00161 30.10.2020 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 186.85 Ano Detaily
20129 30.10.2020 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 643.72 Ano Detaily
200100275 30.10.2020 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 248.25 Ano Detaily
00160 30.10.2020 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 411.73 Ano Detaily
20200672 28.10.2020 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
GA-2020-275 27.10.2020 Všeobecný materiál Gerencsér Attila E.V 60.27 Ano Detaily
200225 26.10.2020 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 28.60 Ano Detaily
2202003146 26.10.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 56.50 Ano Detaily
2202003147 26.10.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 145.50 Ano Detaily
2020040 26.10.2020 Všeobecný materiál AFIS spol. s.r.o. 345.60 Ano Detaily
044102020 23.10.2020 Servisné práce REDOX SERVICES, s.r.o. 1345.09 Ano Detaily
1201606 22.10.2020 Všeobecný materiál REMPACK, spol. s.r.o. 117.60 Ano Detaily
2578927193 22.10.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 121.30 Ano Detaily
1020200417 20.10.2020 drobný dlhodobý hmotný majetok furbify s.r.o. 324.10 Ano Detaily
20117 19.10.2020 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 427.94 Ano Detaily
2020975 19.10.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 470.84 Ano Detaily
0020003774 16.10.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 1916.95 Ano Detaily
12014720 15.10.2020 Všeobecný materiál Marián Šupa 81.12 Ano Detaily
0100001055 15.10.2020 Všeobecný materiál ORGECO spol. s.r.o. 896.71 Ano Detaily
2203944 15.10.2020 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 486.55 Ano Detaily
1201232597 15.10.2020 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50.00 Ano Detaily
2020043 13.10.2020 ročná kontrola Csaba Csontos - GAZTECH 200.00 Nie Detaily
FA2020192 13.10.2020 odvoz odpadovej vody Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 48.00 Ano Detaily
201780 10.10.2020 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
109727121 09.10.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
109726693 09.10.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
109726320 09.10.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
109726321 09.10.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
109726690 09.10.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
PK2020000131 09.10.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2020000132 09.10.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
PK2020000130 09.10.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
PK2020000133 09.10.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
PK2020000134 09.10.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
109727561 09.10.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
6110482 08.10.2020 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 60.48 Ano Detaily
200049 08.10.2020 Všeobecný materiál Bálint team s.r.o. 60.00 Nie Detaily
2020121 08.10.2020 Všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 36.00 Ano Detaily
161047 08.10.2020 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 1251.77 Ano Detaily
8070063333 08.10.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 40.19 Ano Detaily
20200612 08.10.2020 odpad polyetylénu RECobal s.r.o. 18.00 Ano Detaily
1201006508 08.10.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 818.75 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 08.10.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 451.00 Ano Detaily
2020019005 07.10.2020 Všeobecný materiál GútaNet s.r.o. 84.00 Ano Detaily
2020928 06.10.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 318.29 Ano Detaily
1202011721 06.10.2020 Kancelárske potreby Z+M servis a.s. 169.13 Ano Detaily
8269627463 04.10.2020 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
201660 04.10.2020 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
20010926 02.10.2020 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 324.98 Ano Detaily
200100250 02.10.2020 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 174.26 Ano Detaily
8070059631 01.10.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 57.71 Ano Detaily
20200175 01.10.2020 Bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Nie Detaily
00138 01.10.2020 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 117.05 Ano Detaily
20200109 01.10.2020 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 848.24 Ano Detaily
00139 01.10.2020 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 20.80 Ano Detaily
120091528 01.10.2020 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3263.35 Ano Detaily
1020200128 01.10.2020 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
2020017532 01.10.2020 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
0020003555 30.09.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 2464.60 Ano Detaily
20200632 28.09.2020 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2203578 28.09.2020 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 106.08 Ano Detaily
12014070 28.09.2020 Všeobecný materiál Marián Šupa 31.10 Ano Detaily
2020881877 25.09.2020 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 581.24 Ano Detaily
220008 23.09.2020 OOPP CREDAT INDUSTRIES 288.00 Ano Detaily
20200551 23.09.2020 Všeobecný materiál Primera s.r.o. 2403.00 Ano Detaily
2574262903 22.09.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 116.53 Ano Detaily
12013720 22.09.2020 Všeobecný materiál Marián Šupa 170.76 Ano Detaily
300201577 18.09.2020 Všeobecný materiál GUKOM, spol. s.r.o. 607.20 Ano Detaily
2020884 18.09.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 145.97 Ano Detaily
1020200355 18.09.2020 drobný dlhodobý hmotný majetok furbify s.r.o. 270.00 Ano Detaily
0020003359 16.09.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 1629.98 Ano Detaily
17/2020 16.09.2020 oprava elektroinšt. zam. stroj Bc. Robert Antal 310.00 Nie Detaily
8070053344 10.09.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 42.78 Ano Detaily
201633 10.09.2020 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
1201005696 09.09.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 808.25 Ano Detaily
109726690 09.09.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
PK2020000131 09.09.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2020000132 09.09.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
PK2020000130 09.09.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
109726321 09.09.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
109726320 09.09.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
109726693 09.09.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
109727121 09.09.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
109727561 09.09.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
PK2020000133 09.09.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
PK2020000134 09.09.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
161023 08.09.2020 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 1006.86 Ano Detaily
2020840 08.09.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 251.33 Ano Detaily
20010773 08.09.2020 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 364.87 Ano Detaily
6110245 08.09.2020 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 245.40 Ano Detaily
2060200957 08.09.2020 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 254.86 Ano Detaily
1020200114 08.09.2020 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
0052001621 08.09.2020 Autosúčiastky NEOSPED s.r.o. 1079.34 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 08.09.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 451.00 Ano Detaily
8267785163 06.09.2020 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
201523 05.09.2020 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
200100215 04.09.2020 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 154.51 Ano Detaily
2020/0035 04.09.2020 Všeobecný materiál Bianka Tóthová 50.00 Nie Detaily
0020003140 03.09.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 2108.68 Ano Detaily
120081377 03.09.2020 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3083.38 Ano Detaily
2020015631 02.09.2020 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
2020/087 02.09.2020 Autosúčiastky KL Progres s.r.o. 363.48 Ano Detaily
2001160 02.09.2020 Autosúčiastky KARTELL SPOL. S.R.O. 68.22 Ano Detaily
00125 31.08.2020 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 75.45 Ano Detaily
00126 31.08.2020 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 134.50 Ano Detaily
20200496 28.08.2020 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
1020004104 28.08.2020 Všeobecný materiál EKOBAL, s.r.o. 167.11 Ano Detaily
2001138 26.08.2020 Autosúčiastky KARTELL SPOL. S.R.O. 1074.00 Ano Detaily
2569554482 22.08.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 167.19 Ano Detaily
FA2020144 18.08.2020 odvoz odpadovej vody Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 42.00 Ano Detaily
2020795 18.08.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 115.23 Ano Detaily
0020002908 17.08.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 1653.85 Ano Detaily
200172 14.08.2020 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 78.90 Ano Detaily
2020027 13.08.2020 Všeobecný materiál František BAGITA - AMIGA Kolárovo 695.65 Ano Detaily
200037 13.08.2020 Kancelárske potreby Tlačiarnellsa Kameničná 238.80 Nie Detaily
20200094 11.08.2020 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 716.38 Ano Detaily
200100184 10.08.2020 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 142.93 Ano Detaily
8070045973 10.08.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 50.56 Ano Detaily
603200154 10.08.2020 Autosúčiastky HANES Slovakia, s.r.o. 480.00 Ano Detaily
201498 10.08.2020 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 76.80 Ano Detaily
PK2020000130 10.08.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
PK2020000131 10.08.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2020000132 10.08.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
PK2020000133 10.08.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
PK2020000134 10.08.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
109726690 10.08.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
109726321 10.08.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
109726320 10.08.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
109726693 10.08.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
109727121 10.08.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
109727561 10.08.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
111072020 07.08.2020 Autosúčiastky REDOX SERVICES, s.r.o. 384.66 Ano Detaily
161001 07.08.2020 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 1055.02 Ano Detaily
120073794 07.08.2020 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3287.34 Ano Detaily
8265936124 06.08.2020 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
201385 05.08.2020 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 05.08.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 451.00 Ano Detaily
2001700 04.08.2020 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 384.79 Ano Detaily
2020753 04.08.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 334.74 Ano Detaily
1201004800 04.08.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 829.79 Ano Detaily
2020013749 04.08.2020 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
1020200101 04.08.2020 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Ano Detaily
31-33-200853 03.08.2020 Autosúčiastky TERRASTROJ spol. s.r.o. 1031.06 Ano Detaily
0020002706 03.08.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 2513.36 Ano Detaily
00109 30.07.2020 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 281.80 Ano Detaily
00110 30.07.2020 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 144.25 Ano Detaily
2060200780 29.07.2020 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 69.36 Ano Detaily
20200454 28.07.2020 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
1020200275 24.07.2020 Kancelárske potreby furbify s.r.o. 21.90 Ano Detaily
2020881682 24.07.2020 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 438.87 Ano Detaily
6861580814 24.07.2020 Všeobecný materiál Messer Tatragas, spol.s.r.o. 146.17 Ano Detaily
2200288 23.07.2020 OOPP MOVER s.r.o. 312.13 Ano Detaily
2564803021 23.07.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 172.37 Ano Detaily
12010226 21.07.2020 Všeobecný materiál Marián Šupa 700.78 Ano Detaily
20085 20.07.2020 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 382.72 Ano Detaily
2020712 17.07.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 171.21 Ano Detaily
1200814547 16.07.2020 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50.00 Ano Detaily
0020002491 16.07.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 1901.46 Ano Detaily
8070037652 14.07.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 51.85 Ano Detaily
OF20287 14.07.2020 Všeobecný materiál GUTTE s.r.o. 64.80 Ano Detaily
2202374 10.07.2020 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 133.43 Ano Detaily
200147 10.07.2020 Všeobecný materiál Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 37.50 Ano Detaily
PK2020000133 08.07.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
PK2020000134 08.07.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 08.07.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 451.00 Ano Detaily
109726321 08.07.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
109726320 08.07.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
109726693 08.07.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
109727121 08.07.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
109727561 08.07.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
PK2020000131 08.07.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2020000132 08.07.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
PK2020000130 08.07.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
109726690 08.07.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
160977 06.07.2020 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 1110.27 Ano Detaily
8264073669 06.07.2020 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
1201004194 06.07.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 780.29 Ano Detaily
20200073 06.07.2020 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 880.96 Ano Detaily
2000180 06.07.2020 čerpadlo Tóth Zoltán 879.75 Ano Detaily
2020011842 06.07.2020 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
20070518 06.07.2020 Všeobecný materiál CK METAL s.r.o. 11.71 Ano Detaily
201046 05.07.2020 Školenie, prevedené práce ITAK s.r.o. 66.00 Ano Detaily
12006316 03.07.2020 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3471.31 Ano Detaily
200100155 02.07.2020 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 144.71 Ano Detaily
12008929 02.07.2020 Všeobecný materiál Marián Šupa 178.32 Ano Detaily
0020002274 01.07.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 2496.36 Ano Detaily
20200116 01.07.2020 Bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Nie Detaily
2020666 01.07.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 39.50 Ano Detaily
00098 01.07.2020 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 43.00 Ano Detaily
00099 01.07.2020 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 61.40 Ano Detaily
058/2020 01.07.2020 kontajner KOVORENT - Ladislav Toth 5880.00 Ano Detaily
2060200706 01.07.2020 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 21.00 Ano Detaily
20010636 01.07.2020 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 258.60 Ano Detaily
8070035425 01.07.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 4.40 Ano Detaily
1020200088 01.07.2020 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
12008581 29.06.2020 Autosúčiastky Marián Šupa 82.28 Ano Detaily
20200408 29.06.2020 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
1020200230 26.06.2020 Všeobecný materiál furbify s.r.o. 267.40 Ano Detaily
2020613 25.06.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 185.48 Ano Detaily
2560117159 24.06.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 98.32 Ano Detaily
0197612617 24.06.2020 Mesačná splátka Orange Slovensko, a.s. 69.41 Ano Detaily
8070034795 24.06.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 200.54 Ano Detaily
8070032459 16.06.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 42.78 Ano Detaily
1938839235 16.06.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 15.02 Ano Detaily
0020002067 16.06.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 1614.47 Ano Detaily
6109546 16.06.2020 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 14.08 Ano Detaily
200100126 10.06.2020 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 222.18 Ano Detaily
20201868 10.06.2020 Všeobecný materiál CHROME s.r.o. 98.00 Ano Detaily
1938792757 09.06.2020 Všeobecný materiál Orange Slovensko, a.s. 29.99 Ano Detaily
PK2020000130 09.06.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
PK2020000132 09.06.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
PK2020000131 09.06.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2020000134 09.06.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
PK2020000133 09.06.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
109708857 09.06.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
109708856 09.06.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
109708871 09.06.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
109708880 09.06.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
109708881 09.06.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
109708163 09.06.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
20200069 08.06.2020 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1037.15 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 08.06.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 451.00 Ano Detaily
1020200076 08.06.2020 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
8262189156 05.06.2020 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
200114 05.06.2020 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 1388.03 Ano Detaily
2020570 05.06.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 155.85 Ano Detaily
160951 05.06.2020 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 1785.95 Ano Detaily
31-14-200130 05.06.2020 Oleje, mazadlá TERRASTROJ spol. s.r.o. 90.00 Ano Detaily
20010534 05.06.2020 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 408.15 Ano Detaily
01092020 05.06.2020 Všeobecný materiál NORBERT ŠEREŠ - ZÁHRADNÍCTVO 5079.00 Ano Detaily
20073 04.06.2020 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 352.60 Ano Detaily
2020009943 04.06.2020 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
200859 04.06.2020 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
00078 04.06.2020 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 124.85 Ano Detaily
00079 04.06.2020 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 153.00 Ano Detaily
1201003406 03.06.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 738.54 Ano Detaily
120052129 03.06.2020 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3295.34 Ano Detaily
2060200518 01.06.2020 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 114.00 Ano Detaily
0020001856 01.06.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 2559.30 Ano Detaily
2020881487 29.05.2020 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 223.77 Ano Detaily
20200265 28.05.2020 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2020524 26.05.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 399.48 Ano Detaily
200134 26.05.2020 odvoz/uloženie odpadu LUMITECH spol. s.r.o. 110.67 Ano Detaily
2555501428 22.05.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 25.50 Ano Detaily
2555494411 22.05.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.00 Ano Detaily
2555501303 22.05.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2555500808 22.05.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2555604252 22.05.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 14.00 Ano Detaily
2555571062 22.05.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2555572372 22.05.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2555616989 22.05.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2555599436 22.05.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
0020001653 18.05.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 1517.74 Ano Detaily
6109268 15.05.2020 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 360.00 Ano Detaily
1020200064 15.05.2020 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
200021 13.05.2020 Všeobecný materiál Tlačiarnellsa Kameničná 154.80 Ano Detaily
2020/0013 11.05.2020 Všeobecný materiál Bianka Tóthová 668.40 Nie Detaily
2020011 11.05.2020 Všeobecný materiál František BAGITA - AMIGA Kolárovo 1309.24 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 11.05.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 451.00 Ano Detaily
PK2020000131 11.05.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2020000132 11.05.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
PK2020000130 11.05.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
PK2020000134 11.05.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
PK2020000133 11.05.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
20200044 07.05.2020 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 836.81 Ano Detaily
0020001452 06.05.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 2617.45 Ano Detaily
2020481 06.05.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 84.50 Ano Detaily
160930 06.05.2020 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 2165.83 Ano Detaily
20010470 06.05.2020 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 183.41 Ano Detaily
0052000764 06.05.2020 Všeobecný materiál NEOSPED s.r.o. 54.36 Ano Detaily
120044215 06.05.2020 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 2863.43 Ano Detaily
1201002470 05.05.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 812.59 Ano Detaily
200088 05.05.2020 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 851.15 Ano Detaily
2020008060 05.05.2020 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
200675 05.05.2020 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
20200018 04.05.2020 dezinfekcia MPP-TEC, s.r.o. 400.66 Nie Detaily
00066 04.05.2020 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 54.30 Ano Detaily
00067 04.05.2020 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 356.90 Ano Detaily
8258666422 04.05.2020 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.07 Ano Detaily
1200506845 04.05.2020 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100.00 Ano Detaily
2020007 29.04.2020 Všeobecný materiál Csaba Csontos - GAZTECH 207.50 Nie Detaily
200100086 29.04.2020 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 193.42 Ano Detaily
6109102 29.04.2020 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 179.76 Ano Detaily
20200226 28.04.2020 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
20200284 28.04.2020 Všeobecný materiál Primera s.r.o. 2402.75 Ano Detaily
# INV-001646 28.04.2020 Všeobecný materiál EW Distribution s.r.o. 155.40 Ano Detaily
1200611 24.04.2020 Všeobecný materiál REMPACK, spol. s.r.o. 88.20 Ano Detaily
2550886916 22.04.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2550918936 22.04.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 14.00 Ano Detaily
2550816206 22.04.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2550815702 22.04.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2550809433 22.04.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.00 Ano Detaily
2550815827 22.04.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 29.50 Ano Detaily
2550887355 22.04.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2550915367 22.04.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2550932054 22.04.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2020429 21.04.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 77.92 Ano Detaily
20200043 20.04.2020 kontrola a čistenie komínov Vojtech Horváth - kominár 84.00 Nie Detaily
0020001258 16.04.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 2122.51 Ano Detaily
20200013 16.04.2020 dezinfekcia MPP-TEC, s.r.o. 400.66 Nie Detaily
12003288 16.04.2020 Autosúčiastky Marián Šupa 112.62 Ano Detaily
210/2020 15.04.2020 Kniha Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 33.00 Nie Detaily
31-33-200315 14.04.2020 pravidelná servisná prehliadka TERRASTROJ spol. s.r.o. 950.69 Ano Detaily
8070016988 14.04.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 41.48 Ano Detaily
20010 14.04.2020 doska, rezivo JANCSÓ GATTER, s.r.o. 171.20 Ano Detaily
01320 14.04.2020 Revízie ŠERPP s.r.o. 1575.00 Nie Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 14.04.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 451.00 Ano Detaily
PK2020000134 14.04.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
PK2020000133 14.04.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
PK2020000131 14.04.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2020000130 14.04.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
PK2020000132 14.04.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
119742390 14.04.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
119742389 14.04.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
119742612 14.04.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
119742611 14.04.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
119742418 14.04.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
119742610 14.04.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
2020881340 14.04.2020 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 322.45 Ano Detaily
200647 10.04.2020 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
220021 09.04.2020 zverejnenie relácie v televízi Gúta TV s.r.o. 32.40 Ano Detaily
OF20140 08.04.2020 Betón GUTTE s.r.o. 243.60 Ano Detaily
2020037 08.04.2020 Autosúčiastky KONNEX s.r.o. 232.80 Ano Detaily
160911 07.04.2020 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 2153.16 Ano Detaily
220003 07.04.2020 OOPP CREDAT INDUSTRIES 504.00 Ano Detaily
2200166 07.04.2020 OOPP MOVER s.r.o. 253.91 Ano Detaily
2070178300 06.04.2020 Zvýšená splátka ČSOB Leasing, a.s. 2256.00 Nie Detaily
8256393919 06.04.2020 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
2020386 06.04.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 175.60 Ano Detaily
0052000588 06.04.2020 diagnostika vozidla, ročná kon NEOSPED s.r.o. 322.68 Ano Detaily
1201001776 06.04.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 1075.51 Ano Detaily
2060200227 06.04.2020 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 294.00 Ano Detaily
200529 06.04.2020 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
1020200051 06.04.2020 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
20010352 03.04.2020 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 32.60 Ano Detaily
2201022 03.04.2020 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 56.64 Ano Detaily
120033651 03.04.2020 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3043.39 Ano Detaily
20200010 03.04.2020 dezinfekcia MPP-TEC, s.r.o. 400.66 Nie Detaily
20200041 02.04.2020 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 782.34 Ano Detaily
20200054 01.04.2020 Bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Nie Detaily
0020001062 01.04.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 3249.79 Ano Detaily
20047 01.04.2020 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 306.10 Ano Detaily
200100071 01.04.2020 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 284.67 Ano Detaily
0020001062 01.04.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 3249.79 Ano Detaily
2020006147 01.04.2020 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
6108888 31.03.2020 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 108.78 Ano Detaily
12002497 31.03.2020 Všeobecný materiál Marián Šupa 264.08 Ano Detaily
00046 30.03.2020 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 150.20 Ano Detaily
00045 30.03.2020 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 137.70 Ano Detaily
200379 30.03.2020 kontrola požiarnych hydrantov PYROKOM spol. s.r.o. 360.96 Ano Detaily
20200187 28.03.2020 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2020881288 27.03.2020 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 141.71 Nie Detaily
9236533 25.03.2020 Všeobecný materiál KERTIGÉP ÜZLET ÉS GÉPSZERVIZ 218.65 Ano Detaily
2546086754 22.03.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 24.76 Ano Detaily
2546079732 22.03.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.00 Ano Detaily
2546087628 22.03.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2546087133 22.03.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2546190691 22.03.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 14.06 Ano Detaily
2546157957 22.03.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2546159392 22.03.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2546203943 22.03.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2546186367 22.03.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
20/M/20 20.03.2020 železobetónová nádrž SEPTIC, Emilia Salkiewicz 950.00 Ano Detaily
1201012 19.03.2020 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 150.00 Ano Detaily
20020 18.03.2020 OOPP Ing. Eva Hurtová - AZ market 225.00 Ano Detaily
2020341 18.03.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 171.21 Ano Detaily
FA2020038 18.03.2020 odvoz odpadovej vody Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 32.40 Ano Detaily
8070010786 16.03.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 31.10 Ano Detaily
2020010 16.03.2020 kurz Bc. Karol Šinko 160.00 Nie Detaily
20018 16.03.2020 OOPP Ing. Eva Hurtová - AZ market 315.00 Ano Detaily
6108646 16.03.2020 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 379.20 Ano Detaily
0020000851 16.03.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 2133.83 Ano Detaily
1202002832 13.03.2020 Kancelárske potreby Z+M servis a.s. 149.13 Ano Detaily
12001721 13.03.2020 Všeobecný materiál Marián Šupa 29.28 Ano Detaily
200499 10.03.2020 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
2020295 09.03.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 199.20 Ano Detaily
FV2000003 09.03.2020 KKV kurz Autoškola ALFA dva s.r.o. 1240.00 Nie Detaily
2020881208 09.03.2020 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 419.99 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 09.03.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 451.00 Ano Detaily
119742390 09.03.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
119742389 09.03.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
119742612 09.03.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
119742611 09.03.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
119742418 09.03.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
119742610 09.03.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
8254125398 06.03.2020 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
PK2020000133 06.03.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
PK2020000131 06.03.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2020000132 06.03.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
PK2020000130 06.03.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
PK2020000134 06.03.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
PK2020000132 06.03.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 1572.89 Ano Detaily
PK2020000131 06.03.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 381.25 Ano Detaily
PK2020000133 06.03.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 249.44 Ano Detaily
PK2020000134 06.03.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 27.39 Ano Detaily
PK2020000130 06.03.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 369.59 Ano Detaily
PK2020000133 06.03.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
PK2020000131 06.03.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2020000132 06.03.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
PK2020000130 06.03.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
PK2020000134 06.03.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
20010177 05.03.2020 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 131.01 Ano Detaily
160887 05.03.2020 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 753.31 Ano Detaily
12001466 05.03.2020 Všeobecný materiál Marián Šupa 556.27 Ano Detaily
0020000659 04.03.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 1982.98 Ano Detaily
2060200135 04.03.2020 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 303.41 Ano Detaily
20200019 04.03.2020 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1566.76 Ano Detaily
200100012 04.03.2020 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 105.30 Ano Detaily
12001443 04.03.2020 Všeobecný materiál Marián Šupa 41.52 Ano Detaily
120023813 04.03.2020 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3411.32 Ano Detaily
200389 04.03.2020 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
1020200034 04.03.2020 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
4018670695 03.03.2020 Všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 82.28 Ano Detaily
1201000872 03.03.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 670.58 Ano Detaily
00025 03.03.2020 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 100.90 Ano Detaily
200100042 03.03.2020 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 132.18 Ano Detaily
12001328 03.03.2020 Všeobecný materiál Marián Šupa 54.56 Ano Detaily
6108455 03.03.2020 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 189.65 Ano Detaily
2020004243 01.03.2020 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
20200050 28.02.2020 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
1020200077 27.02.2020 Všeobecný materiál furbify s.r.o. 343.00 Ano Detaily
820-00412 25.02.2020 Všeobecný materiál TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. 107.16 Ano Detaily
20200040 24.02.2020 Všeobecný materiál Ing. Robert Fekete - WEIDNER SLOVAKIA 252.47 Ano Detaily
1020200034 24.02.2020 Kancelárske potreby EMKE s.r.o. 186.00 Ano Detaily
12001051 24.02.2020 Všeobecný materiál Marián Šupa 67.79 Ano Detaily
2541359809 23.02.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 21.50 Ano Detaily
2541351532 23.02.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.00 Ano Detaily
2541359684 23.02.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2541360313 23.02.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2541463952 23.02.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 14.12 Ano Detaily
2541430929 23.02.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2541430615 23.02.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2541476467 23.02.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2541459247 23.02.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
1 21.02.2020 výroba ťažného zar. Imrich Forró- ZEL-OV-SU-ZA 270.00 Nie Detaily
2020240 20.02.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 246.93 Ano Detaily
2202001289 19.02.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 183.84 Ano Detaily
2020023 19.02.2020 drobný dlhodobý hmotný majetok TM Autoplachty s.r.o. 480.00 Ano Detaily
0020000467 17.02.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 1556.33 Ano Detaily
1020200020 14.02.2020 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
160870 14.02.2020 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 600.47 Ano Detaily
8070002137 14.02.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 28.51 Ano Detaily
22002900 14.02.2020 doplnenie programu MRP-COMPANY, spol. s.r.o. 89.98 Ano Detaily
2020018 13.02.2020 advokátske práce IKAK, s.r.o. 420.00 Ano Detaily
2202001125 13.02.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 225.29 Ano Detaily
2202001126 13.02.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 1103.77 Ano Detaily
2202001106 13.02.2020 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 1017.66 Ano Detaily
013/01-2020 13.02.2020 Revízie Bc. Tibor Takács - ŠERPP 128.00 Nie Detaily
5200030 12.02.2020 Autosúčiastky MAKRO MORAVANY SK, spol. s.r.o. 25.50 Ano Detaily
119742390 11.02.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
119742389 11.02.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
119742612 11.02.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
119742611 11.02.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
119742418 11.02.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
119742610 11.02.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 11.02.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 451.00 Ano Detaily
200360 11.02.2020 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
12000723 10.02.2020 Autosúčiastky Marián Šupa 52.40 Ano Detaily
8251873320 07.02.2020 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
12000664 06.02.2020 Autosúčiastky Marián Šupa 47.32 Ano Detaily
20200105 05.02.2020 Všeobecný materiál KLIMATEL Šaľa, s.r.o. 1076.11 Ano Detaily
0020000251 04.02.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 2387.03 Ano Detaily
1201000122 04.02.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 789.94 Ano Detaily
2020006 04.02.2020 Všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 11.08 Ano Detaily
20003 04.02.2020 Všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 189.76 Ano Detaily
2020193 04.02.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 340.23 Ano Detaily
20010071 04.02.2020 Všeobecný materiál PLATAN s.r.o. 277.33 Ano Detaily
20200004 04.02.2020 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1013.96 Ano Detaily
120014718 04.02.2020 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3239.35 Ano Detaily
200249 04.02.2020 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
2020002355 01.02.2020 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
200005 31.01.2020 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 336.40 Ano Detaily
6861514008 31.01.2020 Nájomné fľaša oceľová Messer Tatragas, spol.s.r.o. 139.40 Ano Detaily
00011 31.01.2020 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 206.85 Ano Detaily
00010 31.01.2020 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 300.80 Ano Detaily
200004 30.01.2020 Všeobecný materiál Ladislav Lőrincz 99.00 Nie Detaily
20200009 28.01.2020 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
12000085 27.01.2020 Všeobecný materiál Marián Šupa 959.60 Ano Detaily
2536648290 23.01.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 21.53 Ano Detaily
2536640633 23.01.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.00 Ano Detaily
2536648165 23.01.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2536647795 23.01.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2536748170 23.01.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2536752381 23.01.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 14.00 Ano Detaily
2536719571 23.01.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2536718883 23.01.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2536765781 23.01.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
6190358 23.01.2020 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 4.20 Ano Detaily
12000294 23.01.2020 Všeobecný materiál Marián Šupa 217.02 Ano Detaily
FA2020008 17.01.2020 odvoz odpadovej vody Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 32.40 Ano Detaily
2020123 17.01.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 59.26 Ano Detaily
20008 17.01.2020 Školenie Gejza Bagita-Bagita-revízna a lektorská služba 200.00 Nie Detaily
8970121286 16.01.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 25.92 Ano Detaily
1020200005 16.01.2020 Webhosting, doména furbify s.r.o. 84.00 Ano Detaily
0020000069 16.01.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 1645.98 Ano Detaily
200001 16.01.2020 Revízie REVIZIE TI s.r.o. 294.95 Ano Detaily
2020010024 16.01.2020 Všeobecný materiál Pema com, s.r.o. 106.98 Ano Detaily
2020004 16.01.2020 drobný dlhodobý hmotný majetok KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 1020.00 Ano Detaily
1200057133 16.01.2020 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50.00 Ano Detaily
1200057306 16.01.2020 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50.00 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 15.01.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 451.00 Ano Detaily
OF19460 13.01.2020 stavebné práce GUTTE s.r.o. 7560.00 Ano Detaily
004/01-2020 13.01.2020 Školenie Bc. Tibor Takács - ŠERPP 240.00 Nie Detaily
119742390 13.01.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
119742389 13.01.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
119742612 13.01.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
119742611 13.01.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
119742418 13.01.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
119742610 13.01.2020 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
1020200005 13.01.2020 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
1910009124 10.01.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 1005.51 Ano Detaily
200168 10.01.2020 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
160842 09.01.2020 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 733.01 Ano Detaily
2020000461 08.01.2020 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
120000816 07.01.2020 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3183.36 Ano Detaily
200030 06.01.2020 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
20190150 06.01.2020 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 799.09 Ano Detaily
1900081 06.01.2020 Všeobecný materiál Norbert Fitos - N-DESIGN 566.42 Ano Detaily
8249645153 05.01.2020 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 31.24 Ano Detaily
1910008312 03.01.2020 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 1245.44 Ano Detaily
2020083 03.01.2020 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 69.34 Ano Detaily
0019003550 02.01.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 1615.54 Ano Detaily
190100295 02.01.2020 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 68.25 Ano Detaily
5570036895 02.01.2020 Aktualizácia programov IVES Košice 161.32 Ano Detaily
99508896 30.12.2019 PaM, Zákony PORADCA s.r.o. 38.00 Ano Detaily
20190828 28.12.2019 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
00121 27.12.2019 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 536.50 Ano Detaily
00122 27.12.2019 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 112.25 Ano Detaily
2190409 27.12.2019 OOPP MOVER s.r.o. 262.37 Ano Detaily
2190424 27.12.2019 OOPP MOVER s.r.o. 3678.72 Ano Detaily
20190713 27.12.2019 Všeobecný materiál PRIMERA s.r.o. 310.38 Ano Detaily
2532033213 23.12.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2532033650 23.12.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2532080986 23.12.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2532067324 23.12.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 14.00 Ano Detaily
2531954103 23.12.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 98.70 Ano Detaily
2531962515 23.12.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 23.60 Ano Detaily
2531962390 23.12.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2532062364 23.12.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2531962020 23.12.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
6107871 23.12.2019 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 100.51 Ano Detaily
FA2019266 23.12.2019 odvoz odpadovej vody Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 32.40 Ano Detaily
2019199 23.12.2019 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 28.06 Ano Detaily
1960201428 20.12.2019 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 1005.89 Ano Detaily
19193 18.12.2019 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 968.60 Ano Detaily
190301 18.12.2019 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 274.40 Ano Detaily
0019003356 17.12.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 1878.87 Ano Detaily
2020039 17.12.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 319.64 Ano Detaily
20190545 17.12.2019 Školenie FAMER Eko, s.r.o. 60.00 Nie Detaily
1900322 17.12.2019 oprava plynového kotla Tóth Zoltán 47.00 Ano Detaily
031122019 17.12.2019 Autosúčiastky REDOX SERVICES, s.r.o. 175.80 Ano Detaily
8970112007 16.12.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 45.37 Ano Detaily
2019881229 16.12.2019 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 123.70 Ano Detaily
01212019 16.12.2019 Všeobecný materiál NORBERT ŠEREŠ - ZÁHRADNÍCTVO 1350.00 Ano Detaily
192359 13.12.2019 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
20190234 13.12.2019 Bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Nie Detaily
6107833 13.12.2019 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 186.00 Ano Detaily
2194574 12.12.2019 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 178.21 Ano Detaily
219100 11.12.2019 zverejnenie relácie v televízi Gúta TV s.r.o. 21.60 Ano Detaily
PK2019002193 09.12.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
PK2019002194 09.12.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2019002195 09.12.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
119742610 09.12.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
190048 09.12.2019 Všeobecný materiál Bálint team s.r.o. 105.00 Nie Detaily
190026 09.12.2019 Kancelárske potreby Ladislav Lőrincz 37.50 Nie Detaily
119742390 09.12.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
119742389 09.12.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
119742612 09.12.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
119742611 09.12.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
119742418 09.12.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
PK2019002196 09.12.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 09.12.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 382.00 Ano Detaily
PK2019002197 09.12.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
190278 06.12.2019 Oprava motorových vozidiel Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 84.50 Ano Detaily
2019062 06.12.2019 Všeobecný materiál František BAGITA - AMIGA Kolárovo 190.61 Ano Detaily
1020190159 06.12.2019 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Ano Detaily
192220 06.12.2019 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
2019182 04.12.2019 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 100.76 Ano Detaily
160822 04.12.2019 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 997.47 Ano Detaily
01182019 04.12.2019 Všeobecný materiál NORBERT ŠEREŠ - ZÁHRADNÍCTVO 3778.20 Ano Detaily
20190130 04.12.2019 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1084.36 Ano Detaily
2019020969 04.12.2019 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
119120969 04.12.2019 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 2859.43 Ano Detaily
2019993 03.12.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 68.34 Ano Detaily
00104 03.12.2019 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 81.40 Ano Detaily
2019993 03.12.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 68.34 Ano Detaily
190100274 03.12.2019 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 38.96 Ano Detaily
00105 03.12.2019 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 49.80 Ano Detaily
0019003183 02.12.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 1696.72 Ano Detaily
6107727 29.11.2019 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 132.84 Ano Detaily
20190692 28.11.2019 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
6107636 26.11.2019 Všeobecný materiál Skuba Slovakia s.r.o. 60.74 Ano Detaily
0197612617 23.11.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 27.50 Ano Detaily
2527294250 23.11.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 21.50 Ano Detaily
2527287082 23.11.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.00 Ano Detaily
2527294125 23.11.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2527294005 23.11.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2527400384 23.11.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 14.00 Ano Detaily
2527365738 23.11.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2527366299 23.11.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2527413433 23.11.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2527395032 23.11.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
0019003025 21.11.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 2142.87 Ano Detaily
20191812 21.11.2019 Výmena okien GERI door, s.r.o. 2567.84 Ano Detaily
190025 19.11.2019 Kancelárske potreby Ladislav Lőrincz 90.00 Nie Detaily
4018645746 19.11.2019 Autosúčiastky Würth spol. s.r.o. 66.84 Nie Detaily
2019941 18.11.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 99.50 Ano Detaily
8970099857 13.11.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 44.08 Ano Detaily
192188 12.11.2019 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
5190322 11.11.2019 Autosúčiastky MAKRO MORAVANY SK, spol. s.r.o. 246.10 Ano Detaily
119742389 11.11.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
119742612 11.11.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
119742611 11.11.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
119742418 11.11.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
119742610 11.11.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
PK2019002197 11.11.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
PK2019002196 11.11.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
PK2019002195 11.11.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
PK2019002194 11.11.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2019002193 11.11.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 11.11.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 382.00 Ano Detaily
119742390 11.11.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
160796 08.11.2019 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 2778.41 Ano Detaily
2019140 08.11.2019 Rezivo JANCSÓ GATTER, s.r.o. 147.42 Ano Detaily
20190125 05.11.2019 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1562.65 Ano Detaily
FA2019234 05.11.2019 odvoz odpadovej vody Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 32.40 Ano Detaily
1020190145 05.11.2019 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
8245216343 05.11.2019 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
087102019 05.11.2019 Autosúčiastky REDOX SERVICES, s.r.o. 82.80 Ano Detaily
2019888 05.11.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 292.48 Ano Detaily
FA2019229 05.11.2019 zemné práce Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 800.00 Ano Detaily
2019170 04.11.2019 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 520.61 Ano Detaily
00092 04.11.2019 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 201.10 Ano Detaily
9100001477 04.11.2019 Všeobecný materiál ORGECO spol. s.r.o. 1721.69 Ano Detaily
119111314 04.11.2019 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 2911.42 Ano Detaily
21911698 04.11.2019 doplnenie programu MRP-COMPANY, spol. s.r.o. 216.98 Ano Detaily
6191044 04.11.2019 odvoz odpadovej vody Poľnohospodárske družstvo, Kolárovo 30.00 Ano Detaily
5570033797 04.11.2019 Aktualizácia programov IVES Košice 161.32 Ano Detaily
0019002874 04.11.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 3480.94 Ano Detaily
1191464295 04.11.2019 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100.00 Ano Detaily
190100246 04.11.2019 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 47.39 Ano Detaily
190228 04.11.2019 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 148.08 Ano Detaily
20190654 28.10.2019 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
8970093119 28.10.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 111.11 Ano Detaily
8970092865 28.10.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 70.99 Ano Detaily
8970093118 28.10.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 100.28 Ano Detaily
8970093117 28.10.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 23.76 Ano Detaily
20190520 28.10.2019 Autosúčiastky MINÁRIKOVCI, s.r.o. 219.60 Ano Detaily
5190309 28.10.2019 Autosúčiastky MAKRO MORAVANY SK, spol. s.r.o. 16.34 Ano Detaily
6861480315 25.10.2019 Všeobecný materiál Messer Tatragas, spol.s.r.o. 40.55 Ano Detaily
0197612617 23.10.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 27.50 Ano Detaily
2522643286 23.10.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 27.00 Ano Detaily
2522636988 23.10.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.00 Ano Detaily
2522644160 23.10.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2522644040 23.10.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2522751118 23.10.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 14.18 Ano Detaily
2522715811 23.10.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2522716248 23.10.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2522763307 23.10.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2522745508 23.10.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
1910102494 23.10.2019 Autosúčiastky CEOD, s.r.o. 24.96 Ano Detaily
6107227 22.10.2019 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 97.60 Ano Detaily
5190301 18.10.2019 Autosúčiastky MAKRO MORAVANY SK, spol. s.r.o. 18.48 Ano Detaily
1900251 18.10.2019 drobný dlhodobý hmotný majetok Tóth Zoltán 337.97 Ano Detaily
20190613 18.10.2019 Všeobecný materiál Primera s.r.o. 700.00 Ano Detaily
0019002729 16.10.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 2478.10 Ano Detaily
2019820 16.10.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 170.87 Ano Detaily
8970087093 15.10.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 68.70 Ano Detaily
2193706 15.10.2019 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 178.48 Ano Detaily
5190298 14.10.2019 Autosúčiastky MAKRO MORAVANY SK, spol. s.r.o. 19.46 Ano Detaily
192006 12.10.2019 prevedené práce ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
FA2019213 11.10.2019 odvoz odpadovej vody Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 32.40 Ano Detaily
3200870919 10.10.2019 Oprava motorových vozidiel MANNET spol. s.r.o. 265.03 Ano Detaily
11913050 10.10.2019 Všeobecný materiál Marián Šupa 48.35 Ano Detaily
11912880 08.10.2019 Všeobecný materiál Marián Šupa 92.82 Ano Detaily
6106990 07.10.2019 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 259.80 Ano Detaily
8242991717 06.10.2019 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
191752 06.10.2019 Školenie ITAK s.r.o. 66.00 Ano Detaily
201900101 04.10.2019 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1022.86 Ano Detaily
2019152 04.10.2019 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 299.18 Ano Detaily
160775 04.10.2019 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 2074.31 Ano Detaily
2019109963 04.10.2019 kompost EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 222.60 Ano Detaily
1910006244 03.10.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 713.86 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 03.10.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 382.00 Ano Detaily
119714221 03.10.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
119714222 03.10.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
1197412732 03.10.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
119712571 03.10.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
119712570 03.10.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
PK2019002196 03.10.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
PK2019002197 03.10.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
1020190130 03.10.2019 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
119714220 03.10.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
PK2019002193 03.10.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
PK2019002194 03.10.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2019002195 03.10.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
119098754 02.10.2019 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3527.29 Ano Detaily
190100223 01.10.2019 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 91.33 Ano Detaily
00076 01.10.2019 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 142.85 Ano Detaily
1960200992 01.10.2019 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 308.21 Ano Detaily
0019002574 01.10.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 3228.12 Ano Detaily
2019017085 01.10.2019 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
20190163 30.09.2019 Bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Nie Detaily
20190616 28.09.2019 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
11912554 27.09.2019 Autosúčiastky Marián Šupa 264.72 Ano Detaily
19124 26.09.2019 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 666.02 Ano Detaily
190204 26.09.2019 Autosúčiastky VIA spol. s.r.o. 1483.20 Ano Detaily
4018628991 26.09.2019 Všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 82.16 Ano Detaily
6106990 24.09.2019 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 259.80 Ano Detaily
4018628645 24.09.2019 Oleje, mazadlá Würth spol. s.r.o. 29.32 Ano Detaily
0197612617 22.09.2019 Mesačná splátka Orange Slovensko, a.s. 27.50 Ano Detaily
2518004135 22.09.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 21.50 Ano Detaily
2517997208 22.09.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.00 Ano Detaily
2518004010 22.09.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2518003890 22.09.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2518111288 22.09.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 14.00 Ano Detaily
2518076819 22.09.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2518077006 22.09.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2518124838 22.09.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2518105671 22.09.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
1900211 20.09.2019 ročná kontrola Tóth Zoltán 601.20 Ano Detaily
190024 18.09.2019 Všeobecný materiál Ladislav Lőrincz 89.00 Nie Detaily
2019771 18.09.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 258.32 Ano Detaily
190179 17.09.2019 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 123.12 Ano Detaily
0019002437 16.09.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 2230.25 Ano Detaily
PK2019002197 10.09.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
PK2019002195 10.09.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
PK2019002196 10.09.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
PK2019002194 10.09.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2019002193 10.09.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
119712570 10.09.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Nie Detaily
119712571 10.09.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
119712732 10.09.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
119714222 10.09.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
119714221 10.09.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
119714220 10.09.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
190100192 09.09.2019 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 67.13 Ano Detaily
1960200575 09.09.2019 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 515.28 Ano Detaily
2019048 09.09.2019 Všeobecný materiál František BAGITA - AMIGA Kolárovo 254.26 Ano Detaily
2019132 09.09.2019 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 97.47 Ano Detaily
5190265 09.09.2019 Autosúčiastky MAKRO MORAVANY SK, spol. s.r.o. 61.92 Ano Detaily
191705 09.09.2019 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
8970075131 06.09.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 47.96 Ano Detaily
8240821611 06.09.2019 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 31.51 Ano Detaily
160745 06.09.2019 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 366.50 Ano Detaily
160753 06.09.2019 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 1079.57 Ano Detaily
20190097 06.09.2019 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 575.57 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 06.09.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 382.00 Ano Detaily
119090264 06.09.2019 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3267.35 Ano Detaily
1020190115 06.09.2019 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
191595 05.09.2019 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
1910005373 04.09.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 961.50 Ano Detaily
00066 04.09.2019 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 99.70 Ano Detaily
00145 04.09.2019 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 47.15 Ano Detaily
0019002285 03.09.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 2566.25 Ano Detaily
2019015204 03.09.2019 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
2019717 02.09.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 69.34 Ano Detaily
1950375 30.08.2019 Autosúčiastky Kartáče Souček, s.r.o. 248.00 Ano Detaily
20190477 28.08.2019 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
FV190676 27.08.2019 Všeobecný materiál INTERCLEAN s.r.o. 53.52 Ano Detaily
10190537 24.08.2019 kurz IVCSO, s.r.o. 66.00 Ano Detaily
0197612617 22.08.2019 Mesačná splátka Orange Slovensko, a.s. 27.50 Ano Detaily
2513381359 22.08.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 21.50 Ano Detaily
2513375052 22.08.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.00 Ano Detaily
2513382233 22.08.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2513381364 22.08.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2513489706 22.08.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 22.36 Ano Detaily
2513454452 22.08.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2513454889 22.08.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2513503241 22.08.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2513485207 22.08.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
602190143 21.08.2019 Servisné práce HANES Slovakia, s.r.o. 243.60 Ano Detaily
FA2019181 21.08.2019 odvoz odpadovej vody Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 32.40 Ano Detaily
0019002126 16.08.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 2413.73 Ano Detaily
029082019 16.08.2019 Autosúčiastky REDOX SERVICES, s.r.o. 24.96 Ano Detaily
2019674 16.08.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 56.28 Ano Detaily
11910733 15.08.2019 Všeobecný materiál Marián Šupa 63.42 Ano Detaily
1900037 15.08.2019 Všeobecný materiál Norbert Fitos - N-DESIGN 488.40 Ano Detaily
02919 15.08.2019 Revízie ŠERPP s.r.o. 280.00 Nie Detaily
11910512 13.08.2019 Všeobecný materiál Marián Šupa 40.51 Ano Detaily
1020190313 13.08.2019 Kancelárske potreby furbify s.r.o. 10.00 Ano Detaily
PK2019002197 12.08.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
PK2019002195 12.08.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
PK2019002196 12.08.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
PK2019002194 12.08.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2019002193 12.08.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
119712570 12.08.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
119712571 12.08.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
119712732 12.08.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
119714222 12.08.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
119714221 12.08.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
119714220 12.08.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
8238675949 08.08.2019 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
20190503 08.08.2019 Všeobecný materiál Primera s.r.o. 1379.06 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 08.08.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 382.00 Ano Detaily
8970064286 07.08.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 51.85 Ano Detaily
2019115 07.08.2019 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 165.26 Ano Detaily
603190163 07.08.2019 Autosúčiastky HANES Slovakia, s.r.o. 116.52 Ano Detaily
602190128 07.08.2019 Autosúčiastky HANES Slovakia, s.r.o. 483.12 Ano Detaily
160734 07.08.2019 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 1819.79 Ano Detaily
602190129 07.08.2019 Servisné práce HANES Slovakia, s.r.o. 63.60 Ano Detaily
191562 07.08.2019 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
191446 07.08.2019 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
20190085 05.08.2019 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 613.12 Ano Detaily
190100159 05.08.2019 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 136.83 Ano Detaily
1910004623 05.08.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 866.16 Ano Detaily
4018615761 05.08.2019 Všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 45.31 Ano Detaily
190019 05.08.2019 Kancelárske potreby Ladislav Lőrincz 76.00 Nie Detaily
1020190102 05.08.2019 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
119079207 02.08.2019 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3455.31 Ano Detaily
0019001973 01.08.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 3212.71 Ano Detaily
00059 01.08.2019 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 357.90 Ano Detaily
00060 01.08.2019 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 221.40 Ano Detaily
19024 01.08.2019 Všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 132.83 Ano Detaily
2019013341 01.08.2019 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
155 01.08.2019 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
20190438 28.07.2019 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
1201907670 26.07.2019 Kancelárske potreby Z+M servis a.s. 146.24 Ano Detaily
5190215 24.07.2019 Autosúčiastky MAKRO MORAVANY SK, spol. s.r.o. 103.26 Ano Detaily
2508759291 23.07.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 22.14 Ano Detaily
2508752604 23.07.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 54.00 Ano Detaily
2508759296 23.07.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2508833228 23.07.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2508759166 23.07.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
0197612617 23.07.2019 Mesačná splátka Orange Slovensko, a.s. 27.50 Ano Detaily
2508867829 23.07.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 20.21 Ano Detaily
2508881485 23.07.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2508863574 23.07.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2508832415 23.07.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
10190494 23.07.2019 Školenie IVCSO, s.r.o. 192.00 Ano Detaily
19090 23.07.2019 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 715.56 Ano Detaily
2192566 20.07.2019 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 515.32 Ano Detaily
2192569 19.07.2019 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 3.00 Ano Detaily
012072019 18.07.2019 Autosúčiastky REDOX SERVICES, s.r.o. 364.85 Ano Detaily
2019880633 18.07.2019 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 238.82 Ano Detaily
2019091 18.07.2019 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 93.84 Ano Detaily
2019580 16.07.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 251.26 Ano Detaily
0019001820 16.07.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 2542.97 Ano Detaily
1020190272 16.07.2019 drobný dlhodobý hmotný majetok furbify s.r.o. 344.87 Ano Detaily
190148 16.07.2019 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 37.70 Ano Detaily
PK2019002196 12.07.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 194.00 Ano Detaily
PK2019002197 12.07.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 21.00 Ano Detaily
PK2019002193 12.07.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 265.00 Ano Detaily
PK2019002194 12.07.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 260.00 Ano Detaily
PK2019002195 12.07.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 962.00 Ano Detaily
8970058209 10.07.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 40.19 Ano Detaily
6106280 10.07.2019 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 178.48 Ano Detaily
2019082 09.07.2019 Všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 12.96 Ano Detaily
191363 09.07.2019 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 08.07.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 382.00 Ano Detaily
119714221 08.07.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
119712570 08.07.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
119712571 08.07.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
119712732 08.07.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
119714222 08.07.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
119714220 08.07.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
11908874 08.07.2019 Všeobecný materiál Marián Šupa 208.58 Ano Detaily
8236546275 05.07.2019 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
191220 05.07.2019 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
2019501 04.07.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 845.30 Ano Detaily
2019455 04.07.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 1003.12 Ano Detaily
1020190088 04.07.2019 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
1910004216 03.07.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 828.85 Ano Detaily
190100144 02.07.2019 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 283.25 Ano Detaily
00055 02.07.2019 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 31.50 Ano Detaily
000139 02.07.2019 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 137.60 Ano Detaily
20190172 02.07.2019 Oprava motorových vozidiel Balázs Attila - Balázs autoservis 1152.00 Ano Detaily
119067523 02.07.2019 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3535.29 Ano Detaily
0019001677 01.07.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 3179.74 Ano Detaily
20190105 01.07.2019 Bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Nie Detaily
2019120 01.07.2019 Autosúčiastky KONNEX s.r.o. 2717.40 Ano Detaily
2019011474 01.07.2019 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
20190393 28.06.2019 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
191186 26.06.2019 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 115.20 Ano Detaily
0197612617 22.06.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 27.50 Ano Detaily
2504252088 22.06.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 21.62 Ano Detaily
2504216388 22.06.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2504216576 22.06.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2504265113 22.06.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2504246702 22.06.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2504142351 22.06.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 31.25 Ano Detaily
2504135658 22.06.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.00 Ano Detaily
2504142226 22.06.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2504142481 22.06.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
20190398 20.06.2019 Všeobecný materiál Primera s.r.o. 1397.17 Ano Detaily
4018601822 19.06.2019 Všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 50.39 Ano Detaily
0051901541 19.06.2019 Autosúčiastky NEOSPED s.r.o. 145.31 Ano Detaily
810190026 19.06.2019 Autosúčiastky MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 124.50 Ano Detaily
FA2019128 18.06.2019 odvoz odpadovej vody Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 32.40 Ano Detaily
2019080 17.06.2019 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 41.11 Ano Detaily
19019 17.06.2019 Všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 80.86 Ano Detaily
070052019 17.06.2019 Servisná prehliadka REDOX SERVICES, s.r.o. 731.92 Ano Detaily
0019001512 17.06.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 2327.96 Ano Detaily
PK2019002193 17.06.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 351.94 Ano Detaily
PK2019002194 17.06.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 363.41 Ano Detaily
PK2019002195 17.06.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 1465.97 Ano Detaily
PK2019002196 17.06.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 241.89 Ano Detaily
PK2019002197 17.06.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 25.56 Ano Detaily
PK2019002193 17.06.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 351.94 Ano Detaily
PK2019002194 17.06.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 363.41 Ano Detaily
PK2019002195 17.06.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 1465.97 Ano Detaily
PK2019002196 17.06.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 241.89 Ano Detaily
PK2019002197 17.06.2019 Spotreba energie MET Slovakia, a.s. 25.56 Ano Detaily
11907141 12.06.2019 Všeobecný materiál Marián Šupa 154.56 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 11.06.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 467.00 Ano Detaily
119714220 11.06.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
119714221 11.06.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
119714222 11.06.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
119712732 11.06.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
119712571 11.06.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
119712570 11.06.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
4018599465 11.06.2019 Oleje, mazadlá Würth spol. s.r.o. 70.57 Ano Detaily
8970046867 10.06.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 40.19 Ano Detaily
1006412019 10.06.2019 odvoz a zneškodnenie odpadov ARGUSS, s.r.o. 223.80 Ano Detaily
160696 07.06.2019 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 742.50 Ano Detaily
2019011005 07.06.2019 Kancelárske potreby GútaNet s.r.o. 36.00 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 07.06.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 382.00 Ano Detaily
1910003220 05.06.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 471.69 Ano Detaily
20190057 05.06.2019 Všeobecný materiál B-TREND s.r.o. 807.56 Ano Detaily
191036 05.06.2019 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
0019001360 04.06.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 3002.65 Ano Detaily
00038 04.06.2019 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 46.60 Ano Detaily
8234435608 04.06.2019 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
119056371 04.06.2019 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3215.36 Ano Detaily
1020190075 04.06.2019 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
11906695 04.06.2019 Všeobecný materiál Marián Šupa 12.24 Ano Detaily
11906049 03.06.2019 Autosúčiastky Marián Šupa 156.44 Ano Detaily
2019405 03.06.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 620.17 Ano Detaily
1901000109 03.06.2019 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 104.65 Ano Detaily
2019009631 03.06.2019 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
11906614 03.06.2019 Všeobecný materiál Marián Šupa 127.80 Ano Detaily
116 03.06.2019 Všeobecný materiál Marián Šupa 150.00 Ano Detaily
190116 31.05.2019 Autosúčiastky Ladislav Fekete - PNEUSERVIS 1585.68 Ano Detaily
11906483 31.05.2019 Autosúčiastky Marián Šupa 292.33 Ano Detaily
00039 31.05.2019 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 120.45 Ano Detaily
11906479 31.05.2019 Autosúčiastky Marián Šupa 500.40 Ano Detaily
46/5/2019 30.05.2019 Oprava el. motorov JOLKA 218.00 Nie Detaily
20190261 28.05.2019 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
1190691121 28.05.2019 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100.00 Ano Detaily
201900297 27.05.2019 Autosúčiastky UNIFILTER SLOVAKIA s.r.o. 34.52 Ano Detaily
2019009163 27.05.2019 práca GútaNet s.r.o. 126.60 Nie Detaily
1020190195 24.05.2019 drobný dlhodobý hmotný majetok furbify s.r.o. 359.00 Ano Detaily
19052403 23.05.2019 drobný dlhodobý hmotný majetok TENZONA Slovakia s.r.o. 480.00 Ano Detaily
0197612617 22.05.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 27.50 Ano Detaily
2499547787 22.05.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 26.00 Ano Detaily
2499540215 22.05.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 62.00 Ano Detaily
2499547662 22.05.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2499657087 22.05.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 12.94 Ano Detaily
2499620481 22.05.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2499621669 22.05.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2499669496 22.05.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2499651446 22.05.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
201900286 22.05.2019 Autosúčiastky UNIFILTER SLOVAKIA s.r.o. 52.50 Ano Detaily
2019/0003 22.05.2019 Všeobecný materiál Bianka Tóthová 667.50 Nie Detaily
2019356 17.05.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 586.99 Ano Detaily
810190023 17.05.2019 Autosúčiastky MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 1596.00 Ano Detaily
11905470 17.05.2019 Všeobecný materiál Marián Šupa 816.68 Ano Detaily
0019001210 16.05.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 2419.74 Ano Detaily
1201904860 14.05.2019 Kancelárske potreby Z+M servis a.s. 173.34 Ano Detaily
119712571 13.05.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
119712732 13.05.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
119714222 13.05.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
119714221 13.05.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
119714220 13.05.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
11905171 13.05.2019 Všeobecný materiál Marián Šupa 637.63 Ano Detaily
1020190177 13.05.2019 Kancelárske potreby furbify s.r.o. 10.50 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 07.05.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 382.00 Ano Detaily
1020190061 07.05.2019 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
1190472019 07.05.2019 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3379.32 Ano Detaily
190009 06.05.2019 Všeobecný materiál Ladislav Lőrincz 89.00 Nie Detaily
1195753602 05.05.2019 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
190851 04.05.2019 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
2019307 03.05.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 1456.45 Ano Detaily
190100079 03.05.2019 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 145.18 Ano Detaily
4018586714 28.04.2019 Všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 60.47 Ano Detaily
20190223 28.04.2019 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
00132 26.04.2019 Čistiace potreby Attila Fekete-FEKATTI 251.00 Ano Detaily
2019880362 26.04.2019 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 303.50 Ano Detaily
00133 26.04.2019 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 149.08 Ano Detaily
19040188 25.04.2019 Kniha CBS spol, s.r.o. 577.50 Ano Detaily
1900009 24.04.2019 Všeobecný materiál Norbert Fitos - N-DESIGN 2966.04 Ano Detaily
0197612617 22.04.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 27.50 Ano Detaily
2494965648 22.04.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 33.49 Ano Detaily
2494957696 22.04.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.00 Ano Detaily
2494966522 22.04.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2494965778 22.04.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2495075781 22.04.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 21.00 Ano Detaily
2495040263 22.04.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2495040327 22.04.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2495087802 22.04.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2495071506 22.04.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
20190061 19.04.2019 kontrola a čistenie komínov Vojtech Horváth - kominár 84.00 Nie Detaily
2019880341 19.04.2019 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 79.12 Ano Detaily
368208 18.04.2019 Autosúčiastky UNAR s.r.o. 264.00 Ano Detaily
0019000912 17.04.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 2903.77 Ano Detaily
2019257 16.04.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 1426.28 Ano Detaily
603190070 16.04.2019 Autosúčiastky HANES Slovakia, s.r.o. 51.72 Ano Detaily
2019017 10.04.2019 Všeobecný materiál AMIGA-BAGITA FRANTIŠEK 117.60 Ano Detaily
0051900925 09.04.2019 Autosúčiastky NEOSPED s.r.o. 629.28 Ano Detaily
2019044 08.04.2019 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 173.47 Ano Detaily
8970024795 08.04.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 38.89 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 08.04.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 382.00 Ano Detaily
118412383 08.04.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
118412592 08.04.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
118412593 08.04.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
118412717 08.04.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
118412719 08.04.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
118412718 08.04.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
2921036565 08.04.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 665.84 Ano Detaily
2921036562 08.04.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 767.85 Ano Detaily
2921036563 08.04.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 777.16 Ano Detaily
2921036564 08.04.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 2656.62 Ano Detaily
2921036566 08.04.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 47.26 Ano Detaily
8230260774 07.04.2019 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
FA2019073 05.04.2019 odvoz odpadovej vody Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 32.40 Ano Detaily
160653 05.04.2019 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 45.06 Ano Detaily
190698 04.04.2019 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
0051900901 03.04.2019 diagnostika vozidla NEOSPED s.r.o. 225.24 Ano Detaily
1910001766 03.04.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 1056.84 Nie Detaily
2019002 03.04.2019 registračná pokladnica Ing. Plankó Zsolt - BERNEX 495.60 Ano Detaily
1020190048 03.04.2019 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
2019220 02.04.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 584.97 Ano Detaily
10190265 02.04.2019 Školenie IVCSO, s.r.o. 312.00 Ano Detaily
190100065 02.04.2019 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 39.49 Ano Detaily
00028 02.04.2019 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 78.90 Ano Detaily
00027 02.04.2019 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 261.30 Ano Detaily
1191000 02.04.2019 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 150.00 Ano Detaily
2019005960 02.04.2019 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
0019000760 01.04.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 2551.34 Ano Detaily
20190214 31.03.2019 Všeobecný materiál Primera s.r.o. 1092.04 Ano Detaily
20190046 31.03.2019 Bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Nie Detaily
1020190104 31.03.2019 drobný dlhodobý hmotný majetok ATECH.NET s.r.o. 435.34 Ano Detaily
2019880267 30.03.2019 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 247.00 Ano Detaily
2019880262 29.03.2019 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 683.80 Ano Detaily
20190181 28.03.2019 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
190006 25.03.2019 Kancelárske potreby Ladislav Lőrincz 75.00 Nie Detaily
6/2019 25.03.2019 Všeobecný materiál CESTNÁ MOTOROVÁ DOPRAVA, Habán František s.r.o. 995.70 Ano Detaily
19033503 25.03.2019 Aktualizácia programov TENZONA Slovakia s.r.o. 1008.00 Ano Detaily
300190361 25.03.2019 Všeobecný materiál GUKOM, spol. s.r.o. 679.20 Ano Detaily
0197612617 23.03.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 27.50 Ano Detaily
2490392124 23.03.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 34.57 Ano Detaily
2490384167 23.03.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.00 Ano Detaily
2490391999 23.03.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2490392254 23.03.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2490502587 23.03.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 15.16 Ano Detaily
2490465788 23.03.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2490466977 23.03.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2490514357 23.03.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2490497557 23.03.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2190957 22.03.2019 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 42.17 Ano Detaily
190358 22.03.2019 kontrola hasiacich prístrojov PYROKOM spol. s.r.o. 647.46 Ano Detaily
0019000614 19.03.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 2652.89 Ano Detaily
2019165 18.03.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 822.38 Ano Detaily
19113 14.03.2019 PC diagnostika TRUCK-OCMV s.r.o. 118.80 Ano Detaily
5021903901 13.03.2019 ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 231.00 Ano Detaily
8970012622 12.03.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 51.85 Ano Detaily
1900005 12.03.2019 prevedené práce Norbert Fitos - N-DESIGN 699.00 Ano Detaily
2019010 12.03.2019 Všeobecný materiál AMIGA-BAGITA FRANTIŠEK 105.25 Ano Detaily
2019026 12.03.2019 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 190.97 Ano Detaily
20190023 12.03.2019 Všeobecný materiál B-TREND s.r.o. 993.24 Ano Detaily
190100032 11.03.2019 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 184.83 Ano Detaily
24/2019 11.03.2019 povinné psychologické vyšetren ADVIUM s.r.o. 600.00 Nie Detaily
11901858 11.03.2019 Všeobecný materiál Marián Šupa 30.20 Ano Detaily
259010718 08.03.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 315.00 Ano Detaily
259010719 08.03.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 311.00 Ano Detaily
259010722 08.03.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 25.00 Ano Detaily
259010721 08.03.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 233.00 Ano Detaily
259010720 08.03.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 1112.00 Ano Detaily
118412718 08.03.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
118412719 08.03.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
118412717 08.03.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
118412593 08.03.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
118412592 08.03.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
118412383 08.03.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 08.03.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 382.00 Ano Detaily
8228190992 06.03.2019 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
190548 06.03.2019 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
3 06.03.2019 Všeobecný materiál Imrich Forró- ZEL-OV-SU-ZA 160.00 Nie Detaily
1910000988 05.03.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 604.18 Ano Detaily
20190047 05.03.2019 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
1020190033 05.03.2019 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
2019004131 04.03.2019 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
119024428 04.03.2019 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3028.00 Ano Detaily
2192003102 04.03.2019 Všeobecný materiál ŠEVT a.s. 34.00 Ano Detaily
1190366 04.03.2019 Všeobecný materiál REMPACK, spol. s.r.o. 147.00 Ano Detaily
0019000471 01.03.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 2111.93 Ano Detaily
02/2019 28.02.2019 Autosúčiastky Balogh Ervin 480.00 Ano Detaily
2192002919 28.02.2019 Všeobecný materiál ŠEVT a.s. 36.00 Ano Detaily
2019119 28.02.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 1073.68 Ano Detaily
1190304 28.02.2019 Všeobecný materiál REMPACK, spol. s.r.o. 88.20 Ano Detaily
2019021 27.02.2019 Všeobecný materiál Ján Fides 215.28 Ano Detaily
11901359 25.02.2019 Všeobecný materiál Marián Šupa 466.70 Ano Detaily
2485820112 23.02.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 39.97 Ano Detaily
2485811775 23.02.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.00 Ano Detaily
2485819987 23.02.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2485819493 23.02.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.19 Ano Detaily
0197612617 23.02.2019 Mesačná splátka Orange Slovensko, a.s. 27.50 Ano Detaily
2485931035 23.02.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 21.60 Ano Detaily
2485894636 23.02.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2485895071 23.02.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2485941413 23.02.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2485925624 23.02.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2190536 19.02.2019 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 180.24 Ano Detaily
2019080 18.02.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 738.60 Ano Detaily
5613039041 18.02.2019 Servisné práce NCH SLOVAKIA s.r.o. 288.00 Ano Detaily
0019000319 18.02.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 1741.48 Ano Detaily
2019018 15.02.2019 advokátske práce IKAK, s.r.o. 350.00 Nie Detaily
8970001808 13.02.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.30 Ano Detaily
21902668 13.02.2019 software MRP-COMPANY, spol. s.r.o. 47.02 Ano Detaily
10190084 11.02.2019 Školenie IVCSO, s.r.o. 204.00 Ano Detaily
20190010 11.02.2019 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
201900005 08.02.2019 Všeobecný materiál B-TREND s.r.o. 467.04 Ano Detaily
2019012 07.02.2019 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 588.84 Ano Detaily
2019880069 07.02.2019 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 291.84 Ano Detaily
4018562879 07.02.2019 Všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 24.06 Ano Detaily
118412383 07.02.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
118412592 07.02.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
118412593 07.02.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
118412717 07.02.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
118412719 07.02.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
118412718 07.02.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 07.02.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 879.00 Ano Detaily
259010718 07.02.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 315.00 Ano Detaily
259010719 07.02.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 311.00 Ano Detaily
259010720 07.02.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 1112.00 Ano Detaily
259010721 07.02.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 233.00 Ano Detaily
259010722 07.02.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 25.00 Ano Detaily
10190085 07.02.2019 Školenie IVCSO, s.r.o. 372.00 Ano Detaily
1020190020 07.02.2019 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
2019020015 07.02.2019 Všeobecný materiál Oto Almási - AVATS 264.00 Ano Detaily
1960200062 06.02.2019 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 451.68 Ano Detaily
343951 06.02.2019 tachografová karta TEMPEST a.s. 63.00 Ano Detaily
343950 06.02.2019 tachografová karta TEMPEST a.s. 63.00 Ano Detaily
6104629 05.02.2019 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 12.08 Ano Detaily
2019002310 05.02.2019 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
119014954 05.02.2019 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 2884.00 Ano Detaily
8226145512 04.02.2019 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
00003 04.02.2019 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 304.90 Ano Detaily
00004 04.02.2019 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 130.90 Ano Detaily
2019033 04.02.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 724.67 Ano Detaily
1910000069 04.02.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 579.81 Ano Detaily
19008 04.02.2019 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 308.50 Ano Detaily
4018562015 04.02.2019 Oleje, mazadlá Würth spol. s.r.o. 115.34 Ano Detaily
190274 04.02.2019 Školenie ITAK s.r.o. 66.00 Ano Detaily
0019000169 01.02.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 2601.22 Ano Detaily
FV190062 25.01.2019 Všeobecný materiál INTERCLEAN s.r.o. 53.52 Ano Detaily
2190193 23.01.2019 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 44.58 Ano Detaily
GAJOSHOP-MK-76287 23.01.2019 Všeobecný materiál GAJO GROUP d.o.o. 45.17 Ano Detaily
2481257288 23.01.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 26.00 Ano Detaily
2481249069 23.01.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.00 Ano Detaily
2481256669 23.01.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2481332550 23.01.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 59.26 Ano Detaily
2481332741 23.01.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2481379635 23.01.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2481364136 23.01.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2481257163 22.01.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2481369553 22.01.2019 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 11.62 Ano Detaily
10190025 21.01.2019 Školenie IVCSO, s.r.o. 260.40 Ano Detaily
1020190014 21.01.2019 Webhosting, doména ATECH.NET s.r.o. 66.00 Ano Detaily
20190106 21.01.2019 žeriavnícke práce KG INVEST, s.r.o. 300.00 Ano Detaily
11900404 18.01.2019 Všeobecný materiál Marián Šupa 94.92 Ano Detaily
6861369792 18.01.2019 Oceľová fľaša Messer Tatragas, spol.s.r.o. 98.40 Ano Detaily
2018999 18.01.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 504.50 Ano Detaily
0019000028 16.01.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 2106.70 Ano Detaily
069122018 14.01.2019 práca REDOX SERVICES, s.r.o. 1242.82 Nie Detaily
2018014 14.01.2019 OOPP MOVER s.r.o. 3095.14 Ano Detaily
6104466 14.01.2019 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 190.66 Ano Detaily
1020190005 14.01.2019 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
OF18345 11.01.2019 Drvenie a triedenie zmiešaného GUTTE s.r.o. 6210.00 Ano Detaily
20190002 11.01.2019 Všeobecný materiál B-TREND s.r.o. 1514.99 Ano Detaily
118412718 11.01.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
258010047 11.01.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 246.00 Ano Detaily
118412593 11.01.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
118412719 11.01.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
258010048 11.01.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 28.00 Ano Detaily
118412592 11.01.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
118412383 11.01.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
1900007 11.01.2019 Oprava motorových vozidiel Tóth Zoltán 69.50 Ano Detaily
118412717 11.01.2019 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
258010045 11.01.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 342.00 Ano Detaily
258010044 11.01.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 358.00 Ano Detaily
258010046 11.01.2019 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 1367.00 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 10.01.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 884.00 Ano Detaily
6180358 08.01.2019 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 8.00 Ano Detaily
180100279 08.01.2019 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 254.33 Ano Detaily
8224114343 07.01.2019 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.11 Ano Detaily
1810008516 07.01.2019 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 565.91 Ano Detaily
190025 07.01.2019 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
2018965 03.01.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 220.11 Ano Detaily
119000380 03.01.2019 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3200.00 Ano Detaily
0018003534 02.01.2019 PHM REAL - K, s.r.o. 1862.73 Ano Detaily
2019000477 02.01.2019 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
2019812 01.01.2019 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 445.27 Ano Detaily
20180818 31.12.2018 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
00128 31.12.2018 Čistiace potreby Attila Fekete-FEKATTI 132.20 Ano Detaily
00127 31.12.2018 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 198.60 Ano Detaily
0197612617 27.12.2018 Mesačná splátka Orange Slovensko, a.s. 27.50 Ano Detaily
2476719141 27.12.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 57.65 Ano Detaily
2476711285 27.12.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.00 Ano Detaily
2476719016 27.12.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2476719771 27.12.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2476832379 27.12.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 10.99 Ano Detaily
2476795587 27.12.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 47.71 Ano Detaily
2476794904 27.12.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2476841190 27.12.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2476826831 27.12.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2018211 27.12.2018 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 218.97 Ano Detaily
2180461 20.12.2018 OOPP MOVER s.r.o. 559.70 Ano Detaily
6104295 18.12.2018 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 95.66 Ano Detaily
20180199 18.12.2018 Bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Nie Detaily
2018881117 17.12.2018 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 462.31 Ano Detaily
2018069 17.12.2018 Všeobecný materiál AMIGA-BAGITA FRANTIŠEK 177.15 Ano Detaily
180024 17.12.2018 Všeobecný materiál Ladislav Lőrincz 86.00 Nie Detaily
0018003386 17.12.2018 PHM REAL - K, s.r.o. 2540.90 Ano Detaily
2018925 17.12.2018 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 600.60 Ano Detaily
180049 13.12.2018 Revízie REVIZIE TI s.r.o. 294.95 Nie Detaily
182067 12.12.2018 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
182066 12.12.2018 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
182065 12.12.2018 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
182064 12.12.2018 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
182063 12.12.2018 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
182062 12.12.2018 Zabezpečenie ochrany proti krá ITAK s.r.o. 19.20 Ano Detaily
18144 11.12.2018 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 900.90 Ano Detaily
8840025071 11.12.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 42.78 Ano Detaily
160586 11.12.2018 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 53.38 Ano Detaily
FA2018264 11.12.2018 práca s nakladačom Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 336.60 Ano Detaily
20180674 10.12.2018 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
20180148 07.12.2018 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 685.00 Ano Detaily
20180536 07.12.2018 Všeobecný materiál Primera s.r.o. 233.94 Ano Detaily
059/2018 07.12.2018 OPaOS Tibor Takács - ŠERPP 384.00 Ano Detaily
8222068805 06.12.2018 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.14 Ano Detaily
180100262 06.12.2018 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 156.72 Ano Detaily
2018196 06.12.2018 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 37.49 Ano Detaily
2018131 06.12.2018 Všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 46.08 Ano Detaily
20181103 05.12.2018 právne služby JUDr. Gabriel Szabó 280.00 Nie Detaily
181780 05.12.2018 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
00105 05.12.2018 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 134.35 Ano Detaily
258010048 05.12.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 28.00 Ano Detaily
258010047 05.12.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 246.00 Ano Detaily
118412593 05.12.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
00106 05.12.2018 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 83.50 Ano Detaily
118412718 05.12.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
118412383 05.12.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
118412592 05.12.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
118412719 05.12.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 05.12.2018 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 1088.00 Ano Detaily
258010046 05.12.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 1367.00 Ano Detaily
258010044 05.12.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 358.00 Ano Detaily
258010045 05.12.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 342.00 Ano Detaily
118412717 05.12.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
181962 05.12.2018 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
1810007646 04.12.2018 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 440.33 Ano Detaily
118126098 04.12.2018 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 2564.00 Ano Detaily
1020180152 04.12.2018 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
2018885 03.12.2018 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 1148.98 Ano Detaily
0018003239 03.12.2018 PHM REAL - K, s.r.o. 2745.85 Ano Detaily
1800284 03.12.2018 Montáž a výmena obeh. čerpadla Tóth Zoltán 153.00 Ano Detaily
20180313 03.12.2018 oprava el. inštalácie Balázs Attila - Balázs autoservis 340.00 Ano Detaily
2018020007 02.12.2018 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
4018547146 30.11.2018 Všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 64.39 Ano Detaily
SK2059 29.11.2018 Všeobecný materiál MAGSY SK s.r.o. 331.92 Ano Detaily
2018881045 26.11.2018 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 1088.03 Ano Detaily
0288/2018 26.11.2018 Zmluva o nájme Tóth Gabriel 70.00 Nie Detaily
0197612617 23.11.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 27.50 Ano Detaily
2472191454 23.11.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 36.22 Ano Detaily
2472184467 23.11.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.00 Ano Detaily
2472192328 23.11.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2472192209 23.11.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2472305528 23.11.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 10.99 Ano Detaily
2472267948 23.11.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 49.81 Ano Detaily
2472268515 23.11.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2472313343 23.11.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2472300722 23.11.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
181437 22.11.2018 Všeobecný materiál PYROKOM spol. s.r.o. 370.80 Ano Detaily
180022 22.11.2018 Kancelárske potreby Ladislav Lőrincz 68.00 Nie Detaily
034112018 22.11.2018 Autosúčiastky REDOX SERVICES, s.r.o. 5015.98 Ano Detaily
6103978 20.11.2018 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 113.00 Ano Detaily
6103977 20.11.2018 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 353.71 Ano Detaily
6861346205 16.11.2018 Všeobecný materiál Messer Tatragas, spol.s.r.o. 86.72 Ano Detaily
1820183493 16.11.2018 Všeobecný materiál ORGECO spol. s.r.o. 290.70 Ano Detaily
20188843 16.11.2018 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 727.92 Ano Detaily
0018003095 16.11.2018 PHM REAL - K, s.r.o. 2435.15 Ano Detaily
1181547978 15.11.2018 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50.00 Ano Detaily
1181547969 15.11.2018 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50.00 Ano Detaily
1813899892 15.11.2018 diaľničná známka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10.00 Ano Detaily
5570030606 15.11.2018 Aktualizácia programov IVES Košice 161.32 Ano Detaily
0051802857 12.11.2018 Autosúčiastky NEOSPED s.r.o. 90.08 Ano Detaily
2183840 09.11.2018 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 120.32 Ano Detaily
180100225 08.11.2018 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 237.08 Ano Detaily
2018057 08.11.2018 Všeobecný materiál AMIGA-BAGITA FRANTIŠEK 310.70 Nie Detaily
2018172 08.11.2018 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 448.10 Ano Detaily
8840022309 08.11.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 40.19 Ano Detaily
18091 08.11.2018 prečistenie kanalizácie KolByt, s.r.o. 45.00 Ano Detaily
99506153 08.11.2018 PaM, Zákony PORADCA s.r.o. 74.00 Ano Detaily
18131 07.11.2018 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 1177.07 Ano Detaily
20180130 07.11.2018 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 1056.97 Ano Detaily
00086 07.11.2018 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 451.10 Ano Detaily
8220056037 07.11.2018 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 30.00 Ano Detaily
1810006944 06.11.2018 Vodné a Stočné Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 213.90 Ano Detaily
FA2018227 06.11.2018 odvoz odpadovej vody Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 32.40 Ano Detaily
258010048 06.11.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 28.00 Ano Detaily
258010045 06.11.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 342.00 Ano Detaily
258010044 06.11.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 358.00 Ano Detaily
258010046 06.11.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 1367.00 Ano Detaily
258010047 06.11.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 246.00 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 06.11.2018 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 1088.00 Ano Detaily
118412593 06.11.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
118412717 06.11.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
118412718 06.11.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
118412719 06.11.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
118412383 06.11.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
118412592 06.11.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
20180634 05.11.2018 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
118115233 05.11.2018 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 2700.00 Ano Detaily
1020180138 05.11.2018 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
2018018200 05.11.2018 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
00087 04.11.2018 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 153.55 Ano Detaily
2018788 02.11.2018 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 1079.23 Ano Detaily
0018002945 02.11.2018 PHM REAL - K, s.r.o. 3427.93 Ano Detaily
6103774 26.10.2018 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 4024.21 Ano Detaily
1860200696 26.10.2018 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 409.94 Ano Detaily
0197612617 23.10.2018 Mesačný poplatok telefón Orange Slovensko, a.s. 29.70 Ano Detaily
2467682334 23.10.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 30.53 Ano Detaily
2467674343 23.10.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 56.05 Ano Detaily
2467682209 23.10.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2467682090 23.10.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2467796110 23.10.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 13.15 Ano Detaily
2467758120 23.10.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 43.31 Ano Detaily
2467758562 23.10.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2467803153 23.10.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2467790673 23.10.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
0051802622 23.10.2018 oprava NEOSPED s.r.o. 182.44 Ano Detaily
6103729 22.10.2018 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 56.37 Ano Detaily
8840020997 22.10.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 21.82 Ano Detaily
8840020996 22.10.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 65.28 Ano Detaily
8840020832 22.10.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 91.97 Ano Detaily
8840020537 22.10.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 109.87 Ano Detaily
2018716 19.10.2018 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 741.19 Nie Detaily
2018880916 19.10.2018 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 217.91 Ano Detaily
20/2018 18.10.2018 oprava elektroinšt. nákl. vozi Bc. Robert Antal 125.00 Nie Detaily
20180270 16.10.2018 oprava vozidla Balázs Attila - Balázs autoservis 1140.00 Ano Detaily
0018002811 16.10.2018 PHM REAL - K, s.r.o. 2580.62 Ano Detaily
2018749 16.10.2018 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 795.93 Ano Detaily
2018/20 14.10.2018 Všeobecný materiál Nagy Tichomír-ROTI 750.00 Ano Detaily
1201809817 12.10.2018 Kancelárske potreby Z+M servis a.s. 219.45 Ano Detaily
20180474 12.10.2018 Všeobecný materiál Primera s.r.o. 887.60 Ano Detaily
8840020025 11.10.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 11.66 Ano Detaily
20180157 11.10.2018 Autosúčiastky Oto Almási - AVATS 300.00 Ano Detaily
2018136 10.10.2018 Všeobecný materiál Ing. Eva Hurtová - AZ market 287.00 Ano Detaily
1820183015 10.10.2018 Všeobecný materiál ORGECO spol. s.r.o. 330.85 Ano Detaily
6103574 10.10.2018 Všeobecný materiál Skuba Slovakia s.r.o. 148.83 Ano Detaily
258010048 09.10.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 28.00 Ano Detaily
258010045 09.10.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 342.00 Ano Detaily
258010044 09.10.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 358.00 Ano Detaily
258010046 09.10.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 1367.00 Ano Detaily
258010047 09.10.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 246.00 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 09.10.2018 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 1088.00 Nie Detaily
118403815 09.10.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
118403816 09.10.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
118403877 09.10.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
118404970 09.10.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
118404971 09.10.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
118404969 09.10.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
8218060862 07.10.2018 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 25.36 Ano Detaily
20180596 05.10.2018 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
160550 05.10.2018 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 108.76 Ano Detaily
1020180124 05.10.2018 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
181632 05.10.2018 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
1020180292 05.10.2018 Kancelárske potreby ATECH.NET s.r.o. 34.90 Ano Detaily
2018153 05.10.2018 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 452.22 Ano Detaily
2018880861 05.10.2018 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 837.68 Ano Detaily
181632 05.10.2018 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
20180154 04.10.2018 oprava HV Oto Almási - AVATS 324.00 Ano Detaily
20180116 04.10.2018 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 560.18 Ano Detaily
20180154 04.10.2018 Autosúčiastky Oto Almási - AVATS 324.00 Ano Detaily
1810006139 03.10.2018 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 123.38 Ano Detaily
0018002637 02.10.2018 PHM REAL - K, s.r.o. 2736.65 Ano Detaily
00073 02.10.2018 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 95.20 Ano Detaily
00074 02.10.2018 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 154.95 Ano Detaily
201800896 02.10.2018 Autosúčiastky UNIFILTER SLOVAKIA s.r.o. 43.10 Ano Detaily
118103035 02.10.2018 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 3076.00 Ano Detaily
5/021018 02.10.2018 Školenie IPEKO Zvolen s.r.o. 50.00 Nie Detaily
2018016345 01.10.2018 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
20180144 30.09.2018 Bezpečnostno-technická služba BOZP & AT, s.r.o. 105.00 Nie Detaily
18111 27.09.2018 Všeobecný materiál Ing. Peter Nagy-Elektro Nagy 715.67 Ano Detaily
EX00203/2018 26.09.2018 Autosúčiastky EU-Gépker Kft. 250.00 Ano Detaily
2463186613 24.09.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 44.50 Ano Detaily
2463194610 24.09.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 30.41 Ano Detaily
0197612617 24.09.2018 Mesačná splátka Orange Slovensko, a.s. 29.70 Ano Detaily
2463194485 24.09.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2463194366 24.09.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2463309587 24.09.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 10.56 Ano Detaily
2463270194 24.09.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 42.58 Ano Detaily
2463271761 24.09.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2463316619 24.09.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 5.00 Ano Detaily
2463304021 24.09.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Nie Detaily
2183282 22.09.2018 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 49.58 Ano Detaily
1020180279 22.09.2018 Kancelárske potreby ATECH.NET s.r.o. 34.90 Ano Detaily
2018880795 22.09.2018 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 709.75 Ano Detaily
2018048 19.09.2018 Všeobecný materiál AMIGA-BAGITA FRANTIŠEK 405.72 Ano Detaily
0018002484 19.09.2018 PHM REAL - K, s.r.o. 2973.97 Ano Detaily
180026 18.09.2018 Pracovný lístok, karty, potvrd Tlaciarnellsa Kameničná 120.48 Ano Detaily
2018667 17.09.2018 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 1124.00 Ano Detaily
1181236327 14.09.2018 Navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100.00 Ano Detaily
11811304 14.09.2018 Autosúčiastky Marián Šupa 53.58 Ano Detaily
EX00197/2018 13.09.2018 Autosúčiastky EU-Gépker Kft. 65.35 Ano Detaily
2018012755 12.09.2018 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
8840017186 11.09.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 92.03 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 11.09.2018 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 1088.00 Ano Detaily
118403815 11.09.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
118403816 11.09.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
118403877 11.09.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
118404970 11.09.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
118404971 11.09.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
118404969 11.09.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
258010048 11.09.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 28.00 Ano Detaily
258010045 11.09.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 342.00 Ano Detaily
258010044 11.09.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 358.00 Ano Detaily
258010046 11.09.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 1367.00 Ano Detaily
258010047 11.09.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 246.00 Ano Detaily
8216079289 07.09.2018 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 20.00 Ano Detaily
160532 06.09.2018 Uloženie odpadu STKO N-14 a.s. 19.85 Ano Detaily
92/9/2018 06.09.2018 Oprava el. motorov JOLKA 25.00 Nie Detaily
2018627 05.09.2018 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 657.65 Ano Detaily
20180465 05.09.2018 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
2018174 05.09.2018 odvoz odpadovej vody Ladislav MADARI - PACIFIK SLOVAKIA 34.40 Ano Detaily
2018135 05.09.2018 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 398.65 Ano Detaily
118092259 05.09.2018 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 2692.00 Ano Detaily
1020180109 05.09.2018 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
1810005307 04.09.2018 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 309.48 Ano Detaily
20180099 04.09.2018 Autosúčiastky B-TREND s.r.o. 904.76 Ano Detaily
193180093 04.09.2018 Všeobecný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK 720.00 Ano Detaily
180100178 04.09.2018 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 252.73 Ano Detaily
2018880741 04.09.2018 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 473.18 Ano Detaily
208014541 04.09.2018 Internet GútaNet s.r.o. 15.77 Ano Detaily
181488 04.09.2018 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
0018002329 03.09.2018 PHM REAL - K, s.r.o. 2464.56 Ano Detaily
2018880719 28.08.2018 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 50.40 Ano Detaily
1850374 27.08.2018 Autosúčiastky Kartáče Souček, s.r.o. 220.00 Ano Detaily
0197612617 23.08.2018 Mesačná splátka Orange Slovensko, a.s. 29.70 Ano Detaily
2458689394 23.08.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 26.48 Ano Detaily
2458680767 23.08.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 50.39 Ano Detaily
2458689269 23.08.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2458689150 23.08.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2458804693 23.08.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 8.50 Ano Detaily
2458766145 23.08.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 27.59 Ano Detaily
2458766712 23.08.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.22 Ano Detaily
2458811302 23.08.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 16.07 Ano Detaily
2458798999 23.08.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2018569 20.08.2018 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 742.04 Ano Detaily
0018002177 17.08.2018 PHM REAL - K, s.r.o. 2742.26 Ano Detaily
010082018 16.08.2018 Autosúčiastky REDOX SERVICES, s.r.o. 191.40 Ano Detaily
2018078 15.08.2018 Všeobecný materiál JANCSÓ GATTER, s.r.o. 30.24 Ano Detaily
1020180233 14.08.2018 Kancelárske potreby ATECH.NET s.r.o. 32.00 Ano Detaily
4018514222 13.08.2018 Všeobecný materiál Würth spol. s.r.o. 64.64 Ano Detaily
8840014476 09.08.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 58.33 Ano Detaily
2018562 09.08.2018 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 936.96 Ano Detaily
2018114 09.08.2018 Všeobecný materiál JUMAL s.r.o. 449.88 Ano Detaily
040/2018 09.08.2018 OPaOS Tibor Takács - ŠERPP 190.00 Nie Detaily
1810004654 07.08.2018 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 310.32 Ano Detaily
8214113284 07.08.2018 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 14.86 Ano Detaily
181347 07.08.2018 prevedené práce ITAK s.r.o. 24.00 Ano Detaily
0018002023 06.08.2018 PHM REAL - K, s.r.o. 3490.32 Ano Detaily
118403815 06.08.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
118403816 06.08.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
118403877 06.08.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
118404971 06.08.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
118404969 06.08.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 174.00 Ano Detaily
118404970 06.08.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 06.08.2018 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 1088.00 Ano Detaily
258010048 06.08.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 28.00 Ano Detaily
258010045 06.08.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 342.00 Ano Detaily
258010044 06.08.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 358.00 Ano Detaily
258010046 06.08.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 1367.00 Ano Detaily
258010047 06.08.2018 Spotreba energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 246.00 Ano Detaily
1020180096 03.08.2018 Mesačná údržba počítačov NEXTIT s.r.o. 88.00 Nie Detaily
20180426 02.08.2018 Bezpečnostno-technická služba, ABS Moča s.r.o. 120.00 Ano Detaily
180100169 02.08.2018 Všeobecný materiál Tribea s.r.o. 21.62 Ano Detaily
00055 02.08.2018 Kancelárske potreby Attila Fekete-FEKATTI 36.40 Ano Detaily
00054 02.08.2018 Všeobecný materiál Attila Fekete-FEKATTI 238.70 Ano Detaily
2182675 02.08.2018 Všeobecný materiál ALTRAX s.r.o. 210.00 Ano Detaily
118082485 02.08.2018 Jedálny kupón Up Slovensko, s.r.o. 2868.00 Ano Detaily
1860200454 01.08.2018 Oleje, mazadlá HRIADEĽ, spol. s.r.o. 263.69 Ano Detaily
6102916 01.08.2018 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 350.16 Ano Detaily
2018880624 31.07.2018 Všeobecný materiál JUHOMETÁL s.r.o. 39.97 Ano Detaily
180020 31.07.2018 Všeobecný materiál Bálint team s.r.o. 442.00 Nie Detaily
35/7/2018 27.07.2018 Oprava el. motorov Miloš Kassa 210.00 Nie Detaily
12/2018 27.07.2018 Oprava nákladného vozidla Bc. Robert Antal 270.00 Nie Detaily
11809292 27.07.2018 Všeobecný materiál Marián Šupa 88.14 Ano Detaily
2454228666 25.07.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2454228910 25.07.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 26.00 Ano Detaily
2454220904 25.07.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 53.39 Ano Detaily
0197612617 25.07.2018 Mesačná splátka Orange Slovensko, a.s. 29.70 Ano Detaily
2454220030 25.07.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 18.24 Ano Detaily
2454228785 25.07.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2454344152 25.07.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 13.54 Ano Detaily
2454305074 25.07.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 14.16 Ano Detaily
2454306641 25.07.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
2454338079 25.07.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 7.00 Ano Detaily
6102892 24.07.2018 Autosúčiastky Skuba Slovakia s.r.o. 112.76 Ano Detaily
6102893 24.07.2018 Všeobecný materiál Skuba Slovakia s.r.o. 348.00 Ano Detaily
FV20180838 24.07.2018 Autosúčiastky HYCA s.r.o. 144.00 Ano Detaily
20180396 23.07.2018 Všeobecný materiál Primera s.r.o. 1827.22 Ano Detaily
01102018 19.07.2018 Všeobecný materiál NORBERT ŠEREŠ - ZÁHRADNÍCTVO 2768.02 Ano Detaily
2018492 18.07.2018 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 679.40 Ano Detaily
0018001870 17.07.2018 PHM REAL - K, s.r.o. 1988.58 Ano Detaily
8840013616 10.07.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 82.96 Ano Detaily
2018447 10.07.2018 Uloženie odpadu REKO RECYCLING spol. s.r.o 980.46 Ano Detaily
ZDR-2016-A-02823-000 10.07.2018 Spotreba energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 1088.00 Ano Detaily
118403815 10.07.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 32.00 Ano Detaily
118403816 10.07.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 64.00 Ano Detaily
118403877 10.07.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 29.00 Ano Detaily
118404970 10.07.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 36.00 Ano Detaily
118404971 10.07.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská vodárenská spol., a.s. 22.00 Ano Detaily
118404969 10.07.2018 Vodné a Stočné Západoslovenská