Zber a odvoz separovaného a BRKO odpadu

 

 

 

Termíny zberu separovaného odpadu v roku 2020

 

Kolárovo

 

 

január 6. - 10. 2. týždeň
  20. - 24.  4. týždeň
február 3. - 7. 6. týždeň

17. - 21. 8. týždeň
marec 2. - 6. 10. týždeň

16. - 20. 12. týždeň
marec-apríl 30. - 3. 14. týždeň
apríl 13. - 17. 16. týždeň
apríl-máj 27. - 1. 18. týždeň
máj 11. - 15. 20. týždeň
  25. - 29. 22. týždeň
jún 8. - 12. 24. týždeň
  22. - 26. 26. týždeň
júl 6. - 10. 28. týždeň
  20. - 24. 30. týždeň
august 3. - 7. 32. týždeň

17. - 21. 34. týždeň
august-september 31. - 4.   36. týždeň
september 14. - 18. 38. týždeň
september-október 28. - 2.  40. týždeň
október 12. - 16. 42. týždeň
  26. - 30. 44. týždeň
november 9. - 13. 46. týždeň
  23. - 27. 48. týždeň
december 7. - 11.  50. týždeň

 

 

   

Veľký Ostrov a Veľká Gúta

 

 

január 27 5. týždeň
apríl 6 15. týždeň
júl 27 31. týždeň
október 19 43. týždeň