Podnikateľská činnosť

 

 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 • zemné, výkopové a búracie práce
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • preprava materiálu
 • odvoz a lividácie stavebnej sute
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
 • osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
 • prípravné práce k realizácii stavby
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spoj