Podnikateľská činnosť

 

 

  • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  • osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  • prípravné práce k realizácii stavby
  • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spoj