Kontakt

GÚTA SERVICE, príspevková organizácia

Priemyselná oblasť 2970
946 03 Kolárovo
 

IČO: 42199646
DIČ: 2022938852

Cintorínske služby: 

Ing. Alexander Gőgh - riaditeľ

Tichomír Őszi - dispečer

Športová ubytovňa: 

Tel./Fax:

+421 911 935 190

+421 905 607 014

+421 908 549 181

+421 918 258 334

+ 421 (0) 35 777 1 502

E-mail: gutaservice@gutanet.sk
   
Bankové spojenie: 3836184210/5600
  Prima banka a.s. Komárno

 

Napíšte nám Vaše pripomienky