Verejná WC

 

Doba prevádzky – Nyitvatartási idő
Pondelok - Utorok 
Hétfő – Kedd
9:00 - 12:00
Streda - Szerda 8:00 - 12:00
Štvrtok – Piatok
Csütörtök - Péntek
9:00 - 12:00
Sobota - Szombat 8:00 - 12:00
Nedeľa - Vasárnap Zatvorené - Zárva
Štátne sviatky -  Állami ünnepek Zatvorené - Zárva