Jazyk Magyar Slovenčina
Budova Guta service

Výzva

24.08.2021
Poruchy verejného osvetlenia na území mesta môžete nahlásiť na nasledujúce tel. čísla: 035/7771502, 0908 549 181, 0905 607 014, alebo na e-mailovú adresu: gutaservice@gutanet.sk v pracovných dňoch od 7.00 hod.  do 15.30 hod.