Zber a odvoz triedeného a BRKO odpadu

 

 

Termíny zberu separovaného odpadu v roku 2019

 

 

 

 Kolárovo

 
 
 
 
 
 
január 7. - 11. 2. týždeň
  21. - 25. 4. týždeň
február 4. - 8. 6. týždeň

18. - 22. 8. týždeň
marec 4. - 8. 10. týždeň

18. -22.  12. týždeň
apríl 1. - 5. 14. týždeň

15. - 18.  16. týždeň
apríl-máj 29. - 3.  18. týždeň
máj 13. - 17. 20. týždeň
  27. - 31. 22. týždeň
jún 10. - 14. 24. týždeň
  24. - 28. 26. týždeň
júl 8. - 12. 28. týždeň
  22. - 26. 30. týždeň
august 5. - 9. 32. týždeň

19. - 23.  34. týždeň
september 2. - 6. 36. týždeň

16. - 20. 38. týždeň
september-október 30. -4. 40. týždeň
október 14. - 18. 42. týždeň
  28. - 31. 44. týždeň
november 11. - 15. 46. týždeň
  25. - 29.  48. týždeň
december 9. - 13. 50. týždeň
január 2020 6. - 10 . 2. týždeň
 
 
 
 

 Veľká Gúta a Veľký ostrov

 

 

 

január 28 5. týždeň
apríl 8 15. týždeň
júl 29 31. týždeň
október 21 43. týždeň

 

 

 

 

 

 

TERMÍNY ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2019

 

 

máj 6. - 10.  19. týždeň

20. - 24. 21. týždeň
jún 3. - 7. 23. týžden

17. - 21.  25. týždeň
júl 1. - 4. 27. týždeň

15. - 19.  29. týždeň
júl - august 29. - 2. 31. týždeň
august 12. - 16.  33. týždeň

26. - 30.  35. týždeň
september 9. - 13.  37. týždeň

23. - 27.  39. týždeň
október 7. - 11.  41. týždeň

21. - 25. 43. týždeň
november 4. - 8. 45. týždeň

18. - 22.  47. týždeň