Prevádzkovanie zberného dvora separovaného odpadu

Oznamujeme občanom nášho mesta zmenu prevádzkovej doby
                           ZBERNÉHO DVORA separovaných odpadov  
                                         s účinnosťou od 01.04.2019
 
                                                    PONDELOK
 
                                                  ZATVORENÉ
 
 
                                               UTOROK - SOBOTA          
 
                                       01.01. - 31.01.       9:00 - 16:30
                                       01.02. - 28.02.       9:00 - 17:00
                                       01.03. - 30.04.       9:00 - 18:00        
                                       01.05. - 31.05.       9:00 - 19:00 
                                       01.06. - 30.06.       9:00 - 19:00 
                                       01.07. - 31.08.       9:00 - 19:00           
                                       01.09. - 30.09.       9:00 - 19:00 
                                       01.10. - 31.10.       9:00 - 18:00  
                                       01.11. - 31.12.       9:00 - 16:00   
 
                                                           NEDEĽA
 
                                       31.01. - 31.12        9:00 - 12:00      
                                
                                           OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
                                                     12:00 - 13:00    
  
                                           CEZ SVIATKY ZATVORENÉ