Služby

O firme

Príspevková organizácia GUTA SERVICE bola založená dna 1.1.2010, podala uznesenia č. 712/2009 B/3 Mestského zastupiteľstve v Kolárove.

Hlavné činnosti:

 • čistenie mesta: čistenie verejných priestranstiev, miestnych komunikácií a chodníkov, zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov
 • nakladanie komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
 • prevádzkovanie zberného dvora separovaného odpadu
 • oprava a údržba verejného osvetlenia
 • údržba verejnej zelene
 • prevádzkovanie trhoviska
 • cintorínske služby
 • prevádzkovanie verejného WC
 • prevádzkovanie športových zariadení

 Od 1.1.2016 spoločnosť rozšírila svoj profil s podnikateľskými činnosťami:

 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
 • prípravné práce k realizácii stavby
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spoj