Jazyk Magyar Slovenčina
Budova Guta service

Relácia

01.06.2021

  V súlade s nariadením ÚVZ Slovenskej republiky pre výkon hromadných podujatí športového charakteru v interiéri aj exteriéri za účelom tréningového procesu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sa musia dodržiavať nasledovné podmienky:

  • na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 250 športovcov,
  • na športovisku umiestnenom v exteriéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 500 športovcov,
  • najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru: kapacita 50% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 75% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v prípade státia, nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri,
  • interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 250 športovcov,
  • exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 500 športovcov,
  • nie je potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu pri vstupe na športovisko,
  • pri výkone športovej aktivity nie je potrebné mať rúško ani iné prekrytie dýchacích ciest,
  • nie je potrebné vytvárať tréningové sektory, kontakt športovcov je povolený,
  • súťaže – testovanie
  • organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín,

·        negatívny výsledok antigénového testu je možné nahradiť potvrdením o nasledovných skutočnostiach: 

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) ide o osobu do 10 rokov veku,

·        organizátor je povinný viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt),

·        šatne, sprchy a toalety je možné využívať, dbať na zvýšenú hygienu a dezinfekciu.

                     Opatrenie nadobúda účinnosť od 31. mája 2021 do odvolania.